Copy
Gemeentebrief VKO 2016
View this email in your browser
Liewe Gemeente,

Voorgenome oprigting van ’n Curro, vroeë-kindontwikkelingsentrum (Kleuterskool), op die terrein van Durbanville-Bergsig NG gemeente

AGTERGROND:
Durbanville-Bergsig en Curro het 'n lang en sentimentele verbintenis, aangesien Curro as 'n privaatskool in Durbanville-Bergsig begin is. Laasgenoemde was nie 'n gemeente inisiatief nie, maar was van die begin af die breinkind van dr. Chris van der Merwe en sy vennote. Hulle het bloot die fasiliteite van die gemeente gehuur om hul droom te verwesenlik.

Die historiese band tussen skool en kerk is deel van die ryke geskiedenis van die NG Kerk. Die gedagte om 'n vroeë-kindontwikkelingsentrum (VKO) te begin, vorm deel van die gemeente se dissipelskapfokus om kinders reeds so gou as moontlik na geboorte, bloot te stel aan goeie versorging en emosionele/intellektuele ontwikkeling. Ons belegging in kinders op 'n vroeë ouderdom binne 'n geestelike omgewing, glo ons dra by tot die uitbreiding van die Koninkryk van God en kweek emosionele en geestelike volwasse landsburgers.

Die onmisbare waarde van vroeëkindontwikkeling word ook deur die wetenskap ondersteun en bewys. Die basis en volgehoue begeleiding vir hierdie ouderdom kinders is Christelik, aangesien ons 'n Christelike kerk, gegrond op Bybels-gereformeerde beginsels is. Ons identiteit is in Christus en wat ons ook al aanpak kan nie in stryd hiermee wees nie.

WAARDE VIR BERGSIG:
Daar bestaan 'n sinergie tussen die gemeente en Curro t.o.v. die gebruik van die fasiliteite. Die VKO-sentrum (Curro Castle) word op die eiendom van Durbanville-Bergsig opgerig en word volgens 'n huurooreenkoms bedryf. Die huurooreenkoms sal alle kostes dek en daar word dus nie beplan dat dit vir Bergsig sal nodig wees om die projek finansieel te ondersteun nie. 

Die onmiddellike voordeel vir Bergsig is dat ons die klaskamer-fasiliteite en saal op Sondae ten volle kan benut. Na tien jaar word die VKO-sentrum die eiendom van Durbanville-Bergsig. Daar is wel genoegsame mondelinge bevestiging wat voldoende motivering bied om hierdie visie en droom tot uitvoering te bring. Curro onderneem om die volle bourekening, wat uiteindelik in 'n verband oor 10 jaar saamgevoeg word, ten volle te steun.

PROSES:
Curro onderneem, soos vroeër genoem, om 'n kleuterskool (Curro Castle ouderdomme 3 maande - 6 jaar) op erf 10344 langs die Durbanville-Bergsig kerk op te rig. Dit is belangrik om daarop te let dat die eiendom gesoneer is as ‘Community Zone 1’ waar ’n plek van onderrig 'n primêre reg is. Verskeie aspekte word in ag geneem in die beplanningsproses, soos bv. die bykomende verkeersdruk in Bolandweg. Daar is reeds ‘n verkeersimpakstudie, deur die Stadsraad, gedoen om die effek/invloed daarvan te bepaal. Die Stad Kaapstad het briewe aan aangrensende inwoners uitgestuur wat direk geraak word, vir kommentaar. Die kommentaar word nou deur die Stad verwerk.

NAVRAE:
Gemeentelede is welkom om vir myself (Pieter Henning) by die kerkkantoor te skakel met navrae.
 
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op