Copy

Gemeentevraelys 2015 Nuusbrief

View this email in your browser

Durbanville-Bergsig
Gemeentevraelys 2015
 

Dit is vir enige gemeente van tyd tot tyd belangrik om die bediening te evalueer. Ons wil dit graag by Bergsig ook doen.

Spesifiek wil ons gaan kyk na eredienstye, erediensstyle, kategeseklasse, die geestelike atmosfeer in die gemeente, lidmate en die gemeenskap se behoeftes, ens. Vir hierdie doel het ons ’n redelike breedvoerige gemeentevraelys opgestel wat ons vandag in die gemeente ge loods word.

Die vraelys gaan 30 - 40 minute neem om in te vul. Ons vra dat lidmate die vraelys biddend invul. Wat doen ons met die inligting? Sommige inligting gaan ons help met beplanning vir 2016 en die jare wat kom. Ons kan nie aan alles gelyk aandag gee nie, maar kan ’n begin maak. Ons sal tendense kan sien waarvan ons moet kennis neem.

Die vraelys word absoluut vertroulik hanteer, omdat ons wil hê dat jy eerlik moet wees. Sommige vrae is persoonlik, maar op die ou end gaan dit oor inligting wat vir die bediening van die gemeente belangrik is. Ons maak dit maklik om die vraelys in te vul - dit kan elektronies in die gerief van jou eie huis gedoen word. Die skakel wat jou na die vraelys neem is per e-pos, via Facebook en ons web. Daar sal by die kerksentrum rekenaars wees waar lidmate via rekenaar insette kan gee. Vir die wat dit  met die hand wil invul is hardekopieë beskikbaar. Ons het een maand om die vraelys te voltooi.

Ons vra van lidmate om deel te neem aan hierdie luisterseisoen en deur positiewe voorstelle ons te help om Bergsig nog beter te maak.

Ons vra geduld van lidmate wat tans frustrasies beleef rondom bogenoemde aan-geleenthede. Weet dat ons dit na die beste van ons vermoë wil oordink.

Ons vra asb. voorbidding vir die proses.

Dankie vir jou tyd en dat jy moeite doen om die vraelys in te vul. Dit word opreg waardeer.

Indien jy navrae het of na die invul van die vraelys voel dat jy 'n gesprek met iemand wil voer skakel gerus die kerkkantoor by 021 - 976 4106 (x107)
 

Druk op die skakel om voort te gaan:  https://www.surveymonkey.com/r/Gemeentevraelys_2015_Bergsig
 

 
 


 


 

© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op