Copy
Gemeentebrief Januarie 2016
View this email in your browser

Gemeentebrief Januarie 2016

Beste Durbanville-Bergsiglidmaat

So aan die begin van ʼn nuwe jaar en na ʼn tyd van vakansie staan ons aan die een kant met onsekerheid en vrese t.o.v. gebeure wat ons weet moet of behoort plaas te vind en aan die ander kant met hoop, omdat ons kinders van God is, by wie niks onmoontlik is nie.

Jak de Priester, skryf in een van die uitgawes van Vrydagnuus soos volg oor hoe hy voel oor 2016. Nadat hy al die negatiewe goed soos die swak ekonomie, droogte, rassehaat-voorvalle en wantroue in swak leiers opnoem, het hy besluit om aan die begin van 2016 introspeksie te doen. “Waarheen is ek op pad en waar kom ek vandaan? Wat beteken ek vir mense op hierdie aarde? Waarom doen ek wat ek doen? Is ek gelukkig? Waar is God? Waar is God? Waar is God?
 
Daardie nag het ek by my klavier gesit en ‘n liedjie geskryf met meer onsekerhede in my hart as vertroue. Die huis was stil. Toe hoor ek die donderweer. Dit het begin reën. Hard. Die droë gras buite was nat. Soos ‘n nuwe begin. Die aarde het die reën bitter nodig gehad. God het my op daardie oomblik laat besef. Die vraag is nie “Waar is Hy?” nie. Die vraag is  “Waar is ek?” Glo ek nog in Hom? Dat Hy sal voorsien en dat Hy sal sorg en dat Hy uitkoms sal gee? Of ploeter ek net self aan? Probeer ek my kinders self grootmaak of laat ek Hom toe om in te tree? Wie skryf my liedjies? Ek..? Of ... Hy? Van daardie oomblik af voel ek anders. Ek is die pa van drie kinders. Ek glo in God. En maak nie saak wat nie ... ek sal die boodskap uitdra van liefde, geloof, Hoop ... begrip vir ander mense en kulture ... en bowenal ... verdraagsaamheid!”
 
Ek doen onlangs huisbesoek by ʼn lidmaat wat pas klaar is met ʼn reeks chemobehandelings teen kanker. Ek kan die effek van die intensiewe behandeling aan sy liggaam en stem, sien en hoor. Na ʼn hele ent in die gesprek sê hy met ʼn bewoë stem, terwyl die trane oor sy wange loop: “Ek is so dankbaar vir my kinders en my vrou, vir hulle liefde en ondersteuning. Die Here is so goed vir my – ek is ʼn geseënde man”. Stadig maar seker besef ek weer waarin die waarde van die lewe lê – juis in die eenvoud daarvan.
 
Dalk het ons groot drome en verwagtinge t.o.v. ons werk, nuwe hoogtes, suksesvolle saketransaksies met al die deure wat dit oopmaak, my besige lewenstyl (waaroor ons soms meer spog as kla), terwyl ons die waarde van die eenvoud van die lewe, in veral die verhoudinge met ons geliefdes, vergeet en nalaat. God het Hom nog altyd in die eenvoud, die klein dingetjies van die lewe laat vind. Laat ons dit ook vir 2016 onthou.
 
In ʼn kort voëlvlug noem ek ʼn paar gebeure in die eerste kwartaal, waarna ons kan uitsien:

 1. Nuwe Gemeente Ontwikkeling (kerkplanting). Dit is al ʼn paar jaar op die kerkraad se agenda om in die nuwe ontwikkelende gebiede van ons gemeente, te begin met ʼn nuwe plek vir aanbidding. Dit is veral met die oog op die ontwikkeling in die Graanendal-area. Ons wil begin met die toerusting van lidmate (taakspan) om ʼn nuwe gemeente of geloofsgemeenskap te plant, midde-in die verwagte vestiging van ongeveer 20 000 nuwe huishoudings. Hierdie toerusting vind onder die naam “Fresh Expressions” plaas en die eerste geleentheid geskied oor die naweek van 22-23 April.
   
 2. Veritas-Bybelskool: Ons is verder opgewonde met die aanbieding van die Veritas-Bybelkursus. Hierdie internasionaal geakkrediteerde  kursus/Bybelskool leer jou hoe om die Bybel te lees en te verstaan en help jou ook met bedieningsvaardighede. Dit word op Dinsdagoggende en met ʼn herhalende aanbiednig op Woensdagaande aangebied en neem op 16 Februarie in aanvang.
   
 3. Beradingskursus: Hierdie kursus stel jou in staat om ʼn beradingsgesprek te kan voer, aan die hand van die Narratiewe gespreksmodel. Dit behels ook praktiese inoefening en van die terugvoer wat al ontvang is, is dat dit vir kursuslede nie alleen help om sekere beradingsbeginsels beter te verstaan nie, maar dra ook by tot ʼn beter verstaan hulle eie lewens. Dit begin op 27 Januarie.
   
 4. Plaasfees: Hierdie geleentheid is nie net al ʼn vaste instelling op ons gemeentekalender vir 9 jaar nie, maar ook in die Durbanville-gemeenskap en selfs wyer. Dit bied ʼn wonderlike geleentheid om prakties betrokke te raak by ons naasgrootste fondsinsamelingsgeleentheid. Kontak vir Ilse Fritz, indien jy graag betrokke wil raak by plaasfees@bergsigdv.co.za
   
 5. 4X4-naweek: Vir al die 4X4 liefhebbers is hierdie naweek ʼn moet. Dit vind plaas op die eerste naweek van die Maart-vakansie (18-20 Maart) en bring jou in die regte stemming om ook die res van die vakansie te geniet. Inskrywings vind plaas by die kerkkantoor.
   
 6. Paasfees: Hierdie is die grootste Christelike fees waartydens ons in diepe nadenke en ervaring van Christus se lyding  en opstanding is. Dit vind plaas op 24-27 Maart.
   
 7. Curro Castle: Intussen vorder die vooruitsigte om ʼn voorskoolontwikkelingsentrum in samewerking met Curro, op ons terrein tot stand te bring. Dit is nog van munisipale goedkeuring afhanklik, maar is vol vertroue dat dit wel toegestaan sal word. Bid asseblief ook vir hierdie baie belangrike ontwikkeling, veral met die oog op God se Koninkryk.
   
 8. Bevestiging dr Kobus de Jager: Dit is met hartseer dat ons afskeid van ds. Schalk van Wyk moet neem op 17 Januarie, maar daar is ook groot vreugde in die vooruitsig van dr. Kobus de Jager op die 31ste Januarie. Kobus is beroep in die plek van Schalk met die uitsluitlike bediening van ons seniors.
   
 9. E-pos adres: Indien u oor ’n e-pos adres beskik en dit nie deel is van die kerk se databasis nie,  kontak asb. die kerkkantoor by 021 976 4106.  Kommunikasie sal daardeur vergemaklik word.

Mag die eerste kwartaal van 2016 in die teken staan van vrug wat pas by ons kindskap van God.
 
U leraars
Ds. Philip, Ds. Johan, Ds. Mizelle, Ds. Kobus

Ons Ds. Teyo Smit is 4 Februarie vroegoggend oorlede in 'n fratsongeluk terwyl hy rusti,g sy geliefde daaglikse swem in Stilbaai se see geniet het.
 
Vir ons hier was Teyo ’n groot boom, letterlik en figuurlik. Oor die twee meter lank het hy sy nommer 14 skoene goed volgestaan en diep spore in mense se harte getrap vir 20 jaar in die Durbanville gemeenskap. ’n Gebore leier wat ook daarvoor bekend was dat sy Evangeliese spore ver UITREIK.
 
Dit was dan ook vir hom belangrik dat ons almal UITREIK na ons naaste, die gemeenskap, veral die CSV, JEUG, VGK kerk en Afrika. Hy het die Uitreikbediening in Bergsig goed gevestig en altyd ’n hart vir sendelinge en projekte gehad waarby die gemeenskap kan baatvind.
 
Teyo was ’n opregte familieman. Marguerite en Teyo was vir 41 jaar getroud. Hy is pa van vier kinders:
Helène Smit (Stellenbosch),
Theodor Smit (Amerika)
Louise Hattingh getroud met Hannes (bly in Kimberley) met twee kinders Ben en Theodor,
Marguerite Potgieter getroud met Tinus met twee kiders Josua en Lukas

’n Oulike staaltjie: Teyo sing in die koor, maar sy bril het hy nie op nie. Hy stamp aan die een langsaan en vra wie die mooi vrou is wat daar oorkant sit? Dit was al die tyd sy eie pragtige vrou Marguerite.
 
Teyo was baie aktief en avontuurlustig en het gereeld deur Afrika getoer met sy Isuzu bakkie. As sportliefhebber het hy veral staproetes  geniet. Hy was ’n groot rugby en krieket geesdriftige en het selfs die Comrades marathon voltooi. Hy het die kuns goed verstaan om rondom die braaivleisvure verhoudings te smee wat in mense se geestelike lewe impak gemaak het. Almal onthou sy gasvryheid, met ’n hart en pastoriedeur wat immer oop was.

Ons wil graag as gelowige gemeenskap ons medelye betuig aan sy vrou Marguerite en familie wat deur 'n baie swaar tyd gaan. As vriende van hom en as Bergsig gemeenskap gaan ons hom geweldig mis. Ons gebede gaan uit na almal naby aan hom. Sy ligdraers treur saam. Aardse vreugde verskuif na Hemelse vreugde.
 
Begrafnisdiens: Dins., 9 Febr. om 10:00 te NG-Kerk Stilbaai o.l.v. Francois Taljaard
 
NGK Durbanville-Bergsig gedenkdiens: 12 Febr. om 10:00 o.l.v. Ds. Philip Scholtz - Hoek van Boland- en Proteaweg, Durbanville
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op