Copy
Tweede Herdersbrief - Nuusbrief Des 2015
View this email in your browser

Kersfees - Gemeentebrief Desember 2015

Aan al die heiliges in Bergsig, gegroet in die Naam van Christus die Here.

Waarskynlik frons u ʼn bietjie oor die aanspreekvorm hier bo, maar u moenie. Dit is ʼn erenaam vir Christene en het nie met hulle gedrag te doen nie, maar met die bloed van Christus. “Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing.”  Daarom kan Paulus sy eerste brief aan die Korintiërs met so ʼn groet begin . Daarna kapittel hy hulle ernstig oor al die sondes en die vergrype wat by hulle voorkom – maar deurentyd onthou hy dat hy praat met mense wat  ten spyte van alles wat hulle verkeerd doen, heilig is omdat Jesus vir hulle gesterf het.

Die teks het by ons opgekom toe ons die sluise van haat en onverdraagsaamheid in die breëre kerk sien oopgaan oor die sinode se selfde geslag verhoudingsbesluit. Ons hoef nie met mekaar saam te stem oor alles nie, trouens ons sal dit nooit regkry nie – die 9000 verskillende Christelike denominasies in die wêreld  het juis ontstaan omdat daar omtrent 9000 verskillende goed is waaroor Christene genoeg van mekaar verskil om ʼn nuwe kerk te stig. Maar juis in die brief aan die Korintiërs vestig Paulus ons aandag daarop dat nie een van ons die volle waarheid in pag het nie. Ons kyk nog in ’n dowwe spieël en sien ’n raaiselagtige beeld  daarom ken ons maar gedeeltelik. Dié wete moet ons nederig maak, en geduldig met mekaar se verskillende verstaan van die Bybel. Ons word nie geroep om oor alles saam te stem nie, maar ons word geroep om mekaar lief te hê en die eenheid van Christus se liggaam, die kerk, te bewaar . Al die kennis in die wêreld sal op die ou end in die vergeetboek geskryf word, maar die liefde bly vir ewig .

Nou dat die jaar einde se kant toe staan, kyk ons met dankbaarheid terug en met opgewonde verwagting vorentoe.

Ons is dankbaar oor baie wonderlike dinge, te veel om op te noem. Daar is egter drie wat ons wil uitlig:

 • Die spanning oor ons finansies het ʼn diepe selfondersoek en ʼn groei in vertroue dat die Here sal sorg by die kerkraad meegebring. Daar is veral in die laaste rukkie ʼn verdiepende geestelike groei by die kerkraad bespeurbaar en ons moet aanhou om Andries en die span aan die Here op te dra.
 • Ons is dankbaar vir al ons gemeentelede wat bydra tot die finansies van die kerk. Ons mikpunt met die Koninkryksveldtog is nog nie behaal nie. Ons is egter nie besorg nie, want ons maak reeds in alles ons begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God  en aan julle bekend.
 • Die dissipel-program begin nou goed op dreef kom. Beplanning word al hoe meer deur implementering vervang.
Ons is opgewonde oor:
 • ʼn Nuwe dominee vir die seniors, dr Kobus de Jager, wat soos ds Mizelle deur haar koms gedoen het, nuwe energie in die gemeente gaan opwek.
 • Die beplanning vir die voorgenome VKO sentrum wat steeds goed vorder – ons glo dat ons vroeg in die nuwe jaar opwindende nuus vir u hieroor sal kan hê.
 • Die twee reekse waarvan ons in ons prediking en kleingroepe gaan gebruik maak. Die een is ʼn reeks van Andy Stanley getiteld Starting Point  en die ander is Randy Frazee se boek met die titel Ek glo.
 • Die kerkraad wat besluit het om op hulle eerste vergadering volgende jaar nie te praat oor finansies of administrasie nie, maar oor ons verhouding met die Drie-enige God. Prys die Here, en verwag groot dinge in die nuwe jaar!

Ons sluit af met Paulus se reaksie op ʼn gemeente wat hom baie na die aan die hart was. Hy skryf vir die Filippense: Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Só eggo ons dié woorde oor julle!

Geseënde Kersfees en ʼn vrugbare nuwe jaar!

U leraars

Ds. Schalk, Ds. Philip, Ds. Johan, Ds. Mizelle


Kerssangdiens - 6 Des om 19:30


6 Desember om 19:30 kom ons bymekaar om Kers-liedere te sing en ons in die seisoen van omgee
in te lei.
 
Ons tref so ’n paar praktiese reëlings waarmee julle ons kan help:
 • Trek dogtertjies soos engeltjies aan (wit klere & tinselkrans in hare en vlerkies) kaalvoet
 • Seuns GEWONE KLERE & TINSEL KRANS, kaalvoet
 • Persone laai met jou selfoon die volgende app (applikasie) af om te gebruik by die kerssang-diens: Virtual Candle HD (dit is verniet). Die wat nie kan nie, bring klein flitsie of lanterntjie saam
 • Oefen solank jou stembande vir die lekker saamsing!
 • Offer: Kos vir Kersfees
2016 Kalender

Die nuwe kalender word Sondag na die eredienste uitgedeel.  Neem gerus dan vir jou een.

Die jaartema word uitgebeeld en die simboliek en betekenis van die verskeie elemente sal in 2016 as deel van die jaartema behandel word.
 
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op