Copy

Nuusbrief Sept 2015

View this email in your browser

Gemeentebrief Sept. 2015


Drie jaar gelede het Bergsig ’n waterskeidingsbesluit geneem dat ons ’n dissipelmakende gemeente wil wees. Hierdie jaar het ons begin ontdek wat dit in die praktyk beteken! Dit was fantasties maar ook skokkend, want dit vra ALLES van ons. Dissipelskap beteken ons wil graag self groei in ons verhouding met Jesus en leer hoe om vrymoedig met ander ’n sinvolle geestelike gesprek te hê. Ons kan voorwaar getuig dat ons hierdie jaar al baie geleer en gewaag het!
 
Drie ervare mentors in dissipelmaking het ons kom begelei in die proses. Matt Hatch van Engeland, Cassie Carstens van Durbanville (wat ons vir ’n seisoen gaan bystaan hiermee) en Johan Smith van Moreleta. Die Heilige Gees het deur al drie bedienaars dieselfde boodskap gestuur! Ten eerste het ons geleer dat dissipelmaking nie nog ’n “program” of kursus is wat die gemeente kan aanbied of implementeer nie. Dit word geleef, elke dag. By die werk, by die huis, tussen jou vriende en ongelowiges. Die Groot Opdrag word óf die grootste fokuspunt van jou lewe, óf jy gaan dit waarskynlik nie doen nie. Tweedens: daar is geen dissipelskap moontlik sonder verantwoordbaarheid nie.  Die vraag is, wie gee jy die reg om blindekolle raak te sien in jou lewe en wie vertrou jou om hulle s’n raak te sien? Wie is jou mentor (Paulus), wie dissipel jy (Timoteus) en wie hou jou verantwoordbaar (Barnabas)? En dan, die derde vraag wat herhaaldelik gevra is: klop jou hart nog warm vir verloregaande mense? Lê jy wakker oor hulle en vra jy dat die Here mense oor jou pad stuur om doelbewus in liefde en nederigheid Jesus met hulle te deel?
 
Ons het hierdie jaar ervaar hoe lidmate positief op hierdie boodskap van God begin reageer.  Straat- en Moslemuitreike in Durbanville (en omgewing), gesprekke met soekendes in Mugg & Bean (Curious Conversations) en die groei van ons Kleingroepe was alles tekens hiervan. Getuienisse word gehoor van lidmate wat hulle bure se krisis begin sien as ’n geleentheid om betrokke te raak en Jesus vir ander te wees. Die Here het ons ook gelei om bietjie binnenshuis “voorraadopname” te doen deur die gemeentevraelys van Mei en Junie. Die leierskap is tans besig om hierdie terugvoer te gebruik om onderskeidend te luister na God se stem deur ons lidmate. Ons sal eersdaags (in September) graag aan die gemeente wil terugvoer gee oor hierdie proses.
 
Wat is in die visier die res van die jaar? Die goeie nuus is dat ons Koninkrykbestuursveldtog van 30 Augustus tot 1 November duur. Ons doen die fantastiese reeks “Die Wonderwerker.” Johan Smith sê “dis een van die mees geestelik verrykende reekse wat ons nog ooit gedoen het.” Ons leer die Wonderwerker Jesus ken vanuit die Johannesevangelie. 
Preke op Sondagoggende en -aande, Kleingroepe, Junior- en Seniorjeug gaan almal in die tyd saam fokus op hierdie reeks. Moet dit nie mis nie! Stel jou huis oop as gasheer vir ’n nuwe groep vir hierdie reeks of gee jou naam op by Juanita Fourie (Kleingroepkoördineerder) om vir die tyd deel te word van ’n kleingroep. Hou die Bergsig Boodskap (die BB) dop vir meer inligting.
 
Ons het onlangs vir Ds. Eric Swanepoel uitgestuur as voltydse sendeling van “Incontext ministries” maar hy bly nog (sonder vergoeding) volwaardige predikant van die gemeente. Sy halwe predikantspos is geadverteer en die Here het ons gelei om Prop. Mizelle Prinsloo te beroep. Sy word op 30 Augustus as predikant van Bergsig bevestig met die opdrag volwasse-, familie- en gebedsbediening. Sy is 27 jaar oud en het pas mamma geword van ’n pragtige babadogtertjie, Milla. Haar man, Carlo, is ’n loodgieter van beroep en hulle bly in Uitzicht, Durbanville. Ons is so opgewonde oor haar toevoeging tot die bediening van Bergsig!
 
En dan.... nog uitstekende nuus. Curro se bestuursraad het onlangs ingestem om die VKO sentrum (vroeë kindontwikkeling) by Bergsig te bou! Dis ’n projek van om en by R20 miljoen wat namens ons deur Curro geborg word (geen gemeentefondse word gebruik nie). Die vooruitskatting is dat die lening in 10 jaar afbetaal sal wees met gelde geïn deur die VKO. Die skool gaan voorsiening maak vir 320 kinders en gaan deur ons gemeente gebruik word op Sondae. Die plan is om dan teen volgende jaar Junie al drie ons oggenderedienste (Klassiek, Informeel en Kinderdiens) in min of meer dieselfde tydgleuf te hou en die Junior Kategeseklasse in dieselfde tydgleuf aan te bied. Ons is baie opgewonde oor hierdie moontlike ontwikkeling en is besig om munisipale goedkeuring vir hierdie bouprojek te kry. Bid asseblief saam met ons dat dit sal realiseer. Ons glo dat dit die jarelange probleem van beperkte gebouspasie sal oplos en ons in staat sal stel om verder te groei as gemeente! Navrae oor hierdie ontwikkeling kan gerig word aan enige van die predikante of die Steundienstebestuurder.
 
Baie dankie dat jy deel is van die Bergsigfamilie. Dankie dat jy saam met ons as dissipelmaker en ligdraer getrou wil wees aan Jesus. Dankie dat jy getrou elke maand jou dankoffer gee om hierdie visie wat God ons gegee het te laat realiseer en deelneem aan die bedieninge van die gemeente!
 
Liefde in Christus!
Ds. Johan, Ds. Philip en Ds. Schalk
 

10 Sept 
9:30 en 18:30

Gemeentevraelys terugvoer aan gemeente.
Ons nooi jul om by te woon!

6 Sept 17:30-19:00
Dissipelskapsessie 2
Hoe is ek 'n mentor?

https://youtu.be/j8pKd0GhOrQ 
Kyk hier na die 1ste sessie as jy dit gemis het. Dit is net 15 minute lank.

6 Sept 2015
Tema:
Die Choreograaf

Ds. Schalk van Wyk 8:15
Ds. Eric Swanepoel 10:00

 

Welkom aan Ds. Mizelle Prinsloo: 

Die bevestiging het op Sondag 30 Augustus plaasgevind.
Baie welkom by die Bergsig familie.
Haar bedieningsveld by Bergsig omvat: Gebed, Gesinne, Vroue en Enkellopendes.
Sy is jonk, vol energie en opgewonde oor haar begin by Durbanville-Bergsig. Sy is gelukkig getroud met Carlo en Milla, hul eersteling is 10 weke oud.

Ons verwelkom Mizelle as bedienaar van die Woord en wens hulle as gesin 'n geseende nuwe lewensfase toe by Bergsig.


 

© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op