Copy
Paasfees 2016
View this email in your browser
Die Laaste Ete

DIE TUIN, DIE KRUIS EN DIE GRAF.

Die tema vir Paasnaweek is Die Tuin, Die Kruis en Die Graf. Ds Johan Els is bring die Paasboodskap.

Donderdagaand, 24 Maart gaan in die vorm van Lydensnagmaal wees en die tema is Die Tuin. Lidmate kan op hulle eie of in groepe die kerkgebou besoek tussen 18:00  en 20:00 die aand. Jy gaan ‘n oordenking (“meditasie”) ontvang oor die tuin van Gesemane, wat jy in stilte kan oordink en ’n kykie kry in die emosie wat Jesus op hierdie aand in die tuin sou beleef. Wanneer jy reg is kan jy op jou eie of in ’n groep na die nagmaaltafel  kom om bedien te word deur een van die predikante span met Nagmaal.

Vrydag, 25 Maart om 09:00 is die Goeie Vrydag erediens. Die tema is “Die Kruis” en die erediens gaan op ’n spesiale manier ingeklee word deur die Pro Musica Ensemble groep wat bestaan uit klassieke instumente (klavier, tjello, klarinet, dwarslfuit, altblokfluit en twee sopraan stemme) onder leiding van Anette Cronje.  Dit gaan ’n besondere geleentheid wees om iemand saam te nooi!

Sondag, 27 Maart is ons Paassondag Vreugdediens om 09:00 wanneer ons as families saam die Opstanding van Jesus vier! Tema: Die Graf. Hoor deur die Woord en prediking watter praktiese verskil dit aan ons lewens maak  in 2016 dat Jesus opgestaan het en LEEF!
 

Die Tuin
Donderdagaand, 24 Maart gaan in die vorm van Lydensnagmaal wees en die tema is Die Tuin.
Die Kruis
Vrydag, 25 Maart om 09:00 is die Goeie Vrydag erediens. Die tema is “Die Kruis”
Die Graf
Sondag, 27 Maart is ons Paassondag Vreugdediens. Die Tema is Die Graf.
Paasfees (Luk 24:5-7)
Die Paastyd is die hoogtepunt van die kerklike jaar wanneer ons die opstanding van Jesus Christus uit die dood herdenk.
Ons verkondig die triomfboodskap:
Jesus Christus staan op uit die dood en oorwin die mag van die duisternis, sonde en dood. Ons vier nuwe lewe.
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Dateer jou details op of Kanseleer jou subskripsie