Copy
Gemeentebrief Mei 2016
View this email in your browser

Gemeentebrief Mei 2016

Liewe Gemeente,

Ek en Christelle is nou drie maande deel van die gemeente en dit bly vir ons steeds ’n besondere voorreg.  Julle het ons so hartlik ontvang en deel gemaak van julle lewens en die gemeente.  Dankie daarvoor. 

Ek is diep onder die indruk van die gemeente se ywer om die Here se ligdraers te wees, van die  liefde onder mekaar, en van die gemeente se lewe met die evangelie na buite.  Die “woordskepping” #elkEEN het my oog gevang.  Ek wil met julle deel wat dit in my wakker gemaak het en hoe dit met my gepraat het in my kort reis saam met die gemeente tot nou toe. 

#elkEEN in Christus.  Daar is so baie dinge wat ons oor onsself kan sê vir mekaar.  Ek en veral senior lidmate deel soveel met mekaar oor ons familiebande, wie ons lewensmaat is of was, wie ons kinders en kleinkinders is en hoeveel agterkleinkinders daar is.  Familie is so ’n groot deel van ons lewens!  Ons praat oor waar ons vandaan kom, wat ons werk is of was, wat ons gelukkig maak en nog sommer baie meer.  Dis so ’n voorreg om so naby julle te kan kom in die lief en leed rondom dit alles.  Die grootste vreugde vir my is egter om julle geloof in die Here Jesus te beleef.  Wanneer ek hoor hoedat julle nie sonder Hom kan of wil nie.  Dat Hy julle band met God is. 

Bergsig het my opnuut bewus gemaak daarvan dat ons #elkEEN Christus in die middelpunt van ons persoonlike en gemeentelewe moet stel.  Mag ons mense, families en gemeente wees waar #elkEEN in Christus is, #elkEEN in hierdie geloof lewe, en die rykdom daarvan met vreugde beleef.  In Hom seën God ons met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. (Ef. 1:3).  Ons moet dikwels alleen dra aan seer en swaar en bang.  Dis so ’n voorreg om juis dan deur die Heilige Gees te kan deel in die gemeenskap met die Vader en sy Seun, Jesus Christus.  (1 Joh.1:3). 

 #elkEEN welkom en gewaardeerd.  Dit was so lekker om vriendelik en met waardering in die gemeente verwelkom te word.  Dit het my ingesluit laat voel, dadelik deel laat voel.  Dit is vir my lekker om te beleef dat #elkEEN Sondae by die deure ook met waardering en vriendelikheid verwelkom word, sonder onderskeid.  Wat ek beleef het met my inkom in die gemeente, wat ek op  Sondae by die deure sien en beleef, op weeksdae tussen die personeel, deur vriendelike ontvangs in huise, maak my diep dankbaar. 

Om #elkEEN welkom en gewaardeerd te laat voel moet ons met geestelike oë na mekaar kyk.  Natuurlike verskille en kultuurverskille (onder meer) maak dat ons hierin struikel.  Om geestelik te kyk is om mekaar bo alle verskille heen, raak te sien as kinders van God.   Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal één.” (Gal.3:28-29).     

#elkEEN diensbaar.  Ons leef in ’n verbruikersamelewing waar mense al meer vra wat kan ek ontvang (of selfs steel), met al minder klem op diensbaarheid.  Ons leef dikwels daarin mee, maar kla ook dikwels daaroor.  Vir die Here is dit belangrik dat #elkEEN in die gemeente diensbaar is.  Hy dink aan ons soos aan ’n liggaam waar elke verskillende orgaan of lid ’n bepaalde diens doen ter wille van die geheel.  “As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor?  As die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik?  Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos Hy dit wou hê.”  (1 Kor.12:17-18). 

Mag #elkEEN in Bergsig ’n bediening hê, soos wat die Here self dit aan jou gee!  Indien jy onseker is, bid daaroor.  Dalk lei Hy jou om by een van die bestaande bedieninge van die gemeente in te skakel?   Dalk moet jy selfs  iets nuut begin!

#elkEEN ’n dissipel.   Volg jy dalk iemand op twitter?  Volg jy iemand se doen en late in die media?  Ekself het nie ’n twitter-rekening nie.  Maar #elkEEN moet Jesus volg.   Ons volg Hom nie in die kuberruimte of die sosiale media nie.  Ons leer Hom van naby ken, op die pad saam met Hom.  Hy vra nog meer:  Lewe in wat jy leer.  Onderhou dit.  Laat dit die drakrag van jou lewe wees en bly. 
Bergsig Gemeente het goed gehoor wat Jesus sê:  Deel van dissipel-wees is ook dissipel-maak.  Gaan so ver as al die nasies … (Mat.28:19).   Ons is saam met 25 instansies betrokke om Jesus te volg na buite ons gemeente. 

Die uitdaging wat ons vanjaar aan #elkEEN in die gemeente stel is:  Dat ELK van ons EEN ander sal help om as volgeling, dissipel van Jesus, te begin lewe.  As jy jou daarvoor gee, sal die Here vir jou ’n geleentheid gee.  Wees gereed daarvoor!  Begelei hierdie ander een, en laat die gemeente jou help!
Dankie vir die voorreg om deel te kan wees van seniorbediening

In die gemeente is daar 440 lidmate wat 70 jaar en ouer is, en  wat woon by 340 besoekpunte.  Die gemeente het verlede jaar deur die gemeentevraelyste gehoor hoe belangrik is leraarsbesoek vir die seniorgroep, en het daaraan gehoor gegee.  Ek het begin om #elkEEN te besoek, vanaf 104 jaar oud.  Daarna jonger! 

Ek is diep bewus van die jare se dissipelskap by hierdie geslag.  Dankie dat ouderdom by julle nie ’n verskoning is tot onbetrokkenheid nie.  Julle volg steeds, leer steeds en onderhou aan wat die Here julle geleer het.  Baie dankie dat julle oor soveel jare die Here gedien het in die NG Kerk en ook in Bergsig.  Dankie vir julle dienswerk steeds in die gemeente, maar ook aan mekaar.  Dikwels is dit ’n geval van een swakke wat ’n ander swakke dra.

Aan u as gemeente:  Wees #elkEEN beskikbaar om seniors te help waar die Here jou roep om ’n verskil te maak, waar julle sien dat hulle in swakheid en middele nie meer kan nie.
Ons sien uit na ….
  • PINKSTER 2016.  Mag #elkEEN deur die byeenkomste soggens en saans, Sondag 8 Mei tot Woensdag 11 Mei, beleef hoe die Heilige Gees ons verdiep in ons verstaan en leef van ons identiteit in Christus.   Daar is ook byeenkomste vir die Junior sowel as seniorjeug.  Voor die aandbyeenkomste is ligte etes te koop ter stywing van die Thailandfonds.
  • OPVOLG DISSIPELSKAPGELEENTHEID.  13 Mei (18:30-21:00) en 14 Mei (09:00-16:00).  Dit is ʼn opvolg op verlede jaar saam met ds. Cassie Carstens, en wil onder meer help om die dissipelskapmomentum in die gemeente te behou.  Praktiese wenke oor ondersteuning in die  “mentor-mentee” verhouding word gedeel.  Ons wil graag verlede jaar se gesigte en nuwe gesigte sien! 
  • DANIËLKONFERENSIE.  As deel van die mannebediening word al die manne genooi om te kom saam dink oor die uitdagings van Man wees in onsself en al ons verhoudings in die 21ste eeu.  Vrydagaand 27 Mei en Saterdag 28 Mei. 
  • VINKEL EN KOLJANDER-MARK.  Kontak vir Edna of Johann van Tonder vir meer inligting: 083 302 4838 / 083 463 5050 / johannvant@gmail.com

Ten slotte, ‘n groetewoord van die hele leraarspan.  Ons is lief vir julle #elkEEN
Philip, Johan, Mizelle en Kobus.

EK GLO – ’n Bybelgebaseerde veldtog vir alle ouderdomsgroepe en kulture en die hele familie, wat ons loods volgende week op 15 Mei 2016.
 
Leef die storie van die Bybel om meer soos Jesus te word. Hoe moet ek dink, optree en lewe om soos Jesus te wees?
 
Die 30 hoofstukke in die Ek Glo boek word in drie oorhoofse temas verdeel: Dink, Doen en Wees (leef) soos Jesus.  Daar word gefokus op 10 sleutelgeloofsbelydenisse van die Christelike geloof, 10 sleutelgewoontes van ’n volgeling van Jesus en 10 sleutel-deugde wat iemand kenmerk wat meer soos Jesus begin word. Elke hoofstuk bevat die teks uit die Bybel (Nuwe Lewende Vertaling) met teksverwysings om jou te help om die tematiese storie van die Bybel te leef. Ons preek elke kwartaal oor 5 temas uit die 10. Jy is welkom om al 10 self deur te werk in jou persoonlike stiltetyd en saam met jou Kleingroep.
 
Die “Ek Glo” verldtog gaan jou verder help om die #elkEEN visie uit te leef. Dit gaan jou help om geestelik te groei in jou intimiteit met Jesus en toegerus te word hoe om ander van Hom te vertel (dissipel-making). Ons gaan leer hoe om soos Jesus te DINK, DOEN en WEES. Drie vrae word beantwoord:
Wat glo ek?
Wat moet ek doen?
Wie word ek?
 
Die volgende “Ek Glo” produkte is teen GROOT afslag by Bergsig te koop.
 
Die “Ek Glo” Bybel. Ons wil graag vra dat elke lidmaat een moet koop om die res van die jaar se veldtog te volg. Slegs R100 (R150 by CUM) Ook beskikbaar in Engels.
 
Die Tieners het hulle eie boek “Believe.” Die eerste tagtig Bybels is teen slegs
R30 te koop (R160 by CUM)
 
Die Graad 1 – 3 Kinders neem ook deel aan die veldtog. Hulle het ‘n fantastiese Kinderbybel beskikbaar teen R150 (R260 by CUM).
Vir die voorskoolse oudtjies is daar die Inkleuboek wat al die temas van die Veldtog volg. Die is by Bergsig beskikbaar teen R 60 (R70 by CUM).
 
Dit sou fantasties wees as #elkEEN in sy persoonlike stiltetyd die Bybelboek kan lees, die preke bywoon, deelvorm van ’n Kleingroep en die kinderboeke koop sodat die familie een keer per week saam kan “boekevat.”
 
Ons moet ook dringend gasheerhuise kry vir 120 lidmate wat wil deel neem aan die veldtog! ‘n Gasheer-huis is iemand wat sy huis sal oopmaak vir hierdie kwartaal en die “Ek glo” DVD kan speel. Geen verdere opleiding is nodig nie! Is jou huis beskikbaar? Kontak gerus vir Juanita Fourie by 082 963 3333 of kleingroepe@bergsigdv.co.za as jy as gasheer wil optree!
 
Daar is weer #elkEEN sleutels by deure vir die wat nog nie gekry het nie.
 
Trek asb. volgende Sondag jul #elkEEN T-hemde aan. Diegene wat na die tyd be-stel het se t-hemde sal volgende week by Juanita beskikbaar wees om af te haal voor Sondag.
 
Ons sien baie uit na die voortsetting van ons jaartema deur die volgende veldtog wat 15 Mei begin. Kom voorbereid.
 
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op
Facebook
Facebook
Webwerf
Webwerf
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op