Copy

Paasfees Nuusbrief

View this email in your browser

Paasfees

Lukas 24:5-7

Pase is die hoogtepunt van die kerklike jaar wanneer ons die opstanding van Jesus Christus uit die dood herdenk. Alles wat ons doen, herinner ons daaraan dat hierdie die klimaks van die hele jaar is vir die gelowiges.

2 April 19:00
LYDENSNAGMAAL

3 April 09:00
GOEIE VRYDAG

5 April 09:00 
FAMILIEDIENS

VAKANSIE EREDIENSTYE:
In vakansietye hou ons ’n familiediens om 9:00 soggens (Let daarop dat die kerkkalender dit nie so aandui nie!) Die soort vakansiediens bied families ’n geleentheid om in een erediens saam te aanbid. Die verskillende generasies in die gemeente kry kans om saam te loof en aanbid. ’n Goeie balans sal gehandhaaf word met lof en aanbidding. Wat ’n voorreg?!

Daar is ’n kort kindermoment wat deur die predikant behartig word. Onthou dus, dat daar nie kategese is nie.
Ons glo dat ons mekaar so kan verryk.

Ons verwagting is dat die 9:00 tyd vir almal in die vakansie ruimte sal gee om hul Sondae rustig in te rig.12 April is die diens dus 9:00.
 

© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op