Copy
Durbanville Bergsig - Gemeente Nuusbrief Eerste Uitgawe
View this email in your browser
Gemeentebrief Eerste Kwartaal

Ons as gemeente is absoluut oortuig daarvan dat God se opdrag vir Bergsig in hierdie tyd dissipelskap is. Dissipelskap beteken dat ons nog meer passievol wil raak oor ons navolging van Jesus (Joh. 14:21-22) en dat ons Sy ligdraers moet wees (Matt. 5:16) sodat ander ook in Jesus kan glo. Ons is ook dankbaar oor al die seëninge wat ons ontvang, en sien uit na ’n jaar vol vervulling en groei. Ons is verder oortuig dat die planne wat God met Durbanville-Bergsig het groter as selfs ons drome is!

Met hierdie oortuiging voor oë is die Kerkraad besig met ‘n begrotingsproses wat die werklikheid van inkomstes en uitgawes, wat net nie klop nie, na vore bring. Dit is ons wens om die verskeie verdienstelike projekte binne die gemeente en na buite, waar ons in die meeste gevalle jarelange verbintenisse het, te laat voortleef.
 
Op 23 Februarie 2015 het die Kerkraad besluit om
 • by die voete van Jesus stil te word en leiding te vra vir die pad vorentoe;
 • Woensdag-aande om 20:00 (Gebedsvuur) saam indringend te bid vir ons gemeente;
 • 'n beroep te doen op elke lidmaat om deel te neem, of om tuis in hierdie tydgleuf vir die gemeente-aktiwiteite te bid;
 • lidmate uit te nooi om, soos die Heilige Gees jou lei, in vas en gebed die gemeente aan Hom op te dra tot die Plaasfees op 14 Maart.
Die posisie tans is dat ons kern-inkomste uit dankoffers, 68% van ons totale inkomste uitmaak. Dié inkomste het sedert 2011 nie gegroei nie, wat beteken dat ons nie met inflasie tred hou nie, met lopende uitgawes, buite ons beheer, wat bo inflasie styg. Ons vra dat u biddend u huidige maandelikse dankoffer aan die gemeente sal oorweeg, volgens u vermoë. Ons is innig dankbaar vir lidmate wat by wyse van dankoffers reeds bydra.
 
Die gee van dankoffers is ’n:
 • Simboliese daad.           
  Ons dankoffer is ook fisiese handeling wat getuig dat ons hele lewe aan Hom behoort. Romeine 12:1
 • Oorgawe aan God.       
  Dankoffers is geen kollekte nie. 2 Kor 8 : 5....... eers het hulle hulleself aan die Here gegee. God soek ons totale lewe met alles wat aan ons behoort ter wille van Sy Koninkryk. Dissipels leef in volle oorgawe aan God.
Dankoffers word tans op die volgende maniere ontvang in ons gemeente:
 • As direkte inbetaling in die bankrekening van die gemeente, of maandeliks of in eenmalige bedrae;
 • As maandelikse debietorders – hiervoor is debietordervorms beskikbaar by die Kerkkantoor;
 • Sondae in die kollektebordjie;
 • Persoonlike inbetaling by die Kerkkantoor.
Ons nooi u uit om meer te lees oor Durbanville-Bergsig se bedieninge, aktiwiteite en projekte by www.bergsigdv.co.za. Ons nooi u verder om by ’n kleingroep in te skakel of betrokke te raak soos die Heilige Gees u lei.  Kleingroepe bied ’n geleentheid tot geestelike groei, asook ’n samehorigheid met mede-gelowiges op sosiale vlak.  Bel Juanita, die kleingroepkoördineerder by 021 976 4106 of e-pos kleingroepe@bergsigdv.co.za

Ons sien uit na ’n geseënde jaar onder die leiding van die Heilige Gees en in diens van die Koninkryk, toegewy aan ons visie van dissipelmaking.

In Sy diens as Sy ligdraers

Namens die Kerkraad:
Louis Blignault                                                                       Christelle Bouwer
Voorsitter                                                                               Onder-Voorsitter
 
Rig asseblief enige navrae aan ons administratiewe beampte, Elize Botma by
021 976 4106, of administrasie@bergsigdv.co.za, wat dit na die regte persoon sal stuur.           

Bankbesonderhede:
NGK Durbanville-Bergsig
ABSA Tjekrekening no: 1410590154
Takkode: 334810
                        

 
Facebook
Facebook
Webwerf
Webwerf
© 2015 -  NG Kerk Durbanville-Bergsig. Alle Regte Voorbehou.


Posadres:
Posbus 479 Durbanville 7551 Wes-Kaap Suid-Afrika

Kanselleer jou subskripsie    Dateer jou details op