Copy
View this email in your browser

Papperslös orderplock

 


Att göra rätt från början är viktigt för att säkra kvalitet genom hela produktionskedjan. 


För dagens konsumenter är det viktigt att själv kunna välja och vraka bland en produkts egenskaper såsom funktion, färg osv. Det skapar en kundorderstyrd produktion med många varianter och komplex materialhantering. Det blir svårt att plocka rätt komponenter till rätt produkt utan något form av hjälpmedel. Felplock eller uteblivet plock leder till höga kostnader för omarbete.

Ett enkelt hjälpmedel är att skapa en papperslista att plocka efter, plocket kvitteras genom att markera med en penna. Principen är enkel men den har också sina brister. Har man verkligen plockat efter det senaste underlaget? Det är också svårt att kontrollera om man plockat fel eftersom det inte finns någon mer spårbarhet än markeringen på pappret. 

Fordonsindustrin som ofta är i framkant vad gäller effektiv produktion efterfrågade tidigt digitala hjälpmedel för att både snabba upp och kvalitetssäkra orderplock. 
Hjälpmedel behövs främst för de artiklar som är snarlika eller kan orsaka skada om man glömmer att montera dem. Men även för de som används sällan eller som orsakar dyrast omarbete vid felplock. 

Behovet av hjälpmedel vid plock har på senare tid ökat då man i en modern produktion flyttar bort lager av artiklar från montagelinan till speciella materialtorg. Materialkit plockas sedan där ihop i rätt sekvens och transporteras fram till montagelinan.

Nedan finns beskrivning av några vanliga hjälpmedel vid plock: 


Pick by Light
Plock görs efter ljusindikeringar, kvittens att plock utförts görs med knapp eller sensor. 

Pick by Voice
Plock görs efter syntetiskt tal, kvittens att plock utförts görs med röstkommando.

Pick by Vision
Plock görs efter virtuell modell av materialstället, kvittens att plock utförts görs med sensor.

Vilket är bäst då? En studie gjord av Chalmers 2016 "Utformning av effektiva materialkonfigureringsprocesser" jämför de digitala hjälpmedlen mot plockslistan. Generellt kan man säga att Pick by Light är, efter plocklista, det snabbaste alternativet. Pick by Light ger även betydligt bättre plocksäkerhet än plocklista. Pick by Voice ger relativ god kvalitet men är långsammaste alternativet. Pick by Vision ger god plocksäkerhet men är långsam och relativt komplicerad.
Binar har många års erfarenhet av system för att kvalitetssäkra plock och kan erbjuda kompletta lösningar med snabb och enkel installation. Möjlighet finns också att integrera mot affärssystemet och få plockorder helt digitalt.

Binars Pick by Light-system kombinerar ljusindikering och sensor. En tydlig indikering visar vilka detaljer som skall plockas. En display visar dessutom antal att plocka. Sensorn känner sedan av att plockningen utförs. Om man av misstag försöker plocka fel detalj uppmärksammas man på detta med ett distinkt rött sken. Integrerade funktionsknappar kan också t.ex. användas för att larma vid Andon eller beställa material vid materialbrist.

Se filmklipp om Pick by Light 

Lär mer >>
Copyright © 2016 Binar Elektronik, All rights reserved.