Copy
Nieuwsbrief - Juli
Update over transities in de zorg

De toekomst van prenatale screening in Nederland
______

Afgelopen jaar heeft Roche tweemaal een rondetafeldiscussie gefaciliteerd onder de bezielende leiding van Janneke Schermers, voormalig gynaecoloog, waarbij experts hebben kunnen discussiëren over de toekomst van prenatale screening in Nederland. Een prenataal screeningsprogramma moet bewezen, duidelijk en doelmatig zijn.
 


>> Lees hier meer over hoe vanuit Roche Diagnostics wordt samengewerkt om de zorg te verbeteren.

Emicizumab toegelaten tot basispakket dankzij succesvol rondetafeloverleg

______

Emicizumab is per 1 juli 2020 in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Daardoor kan deze behandeling worden gegeven aan een groep van circa 700 patiënten met ernstige hemofilie A. De Minister van Medische Zorg en Sport heeft daarover met Roche een akkoord bereikt. De afspraken gelden voor de duur van drie jaar tot en met juni 2023. In het artikel hieronder licht Guido van den Boom toe hoe de samenwerking met deze zorgpartijen tot stand kwam en zorgde voor afspraken over zinnige en zuinige zorg.

Lees het hele artikel

Ambities realiseren door samenwerking

______

Hoe kunnen innovaties sneller voor patiënten beschikbaar komen? En hoe kan dat op een duurzame manier, ook vanuit kostenperspectief? Een testcase deed zich onlangs voor: een innovatie voor hemofilie A, een erfelijke ziekte die voorkomt bij jongens of mannen met een grote impact op de kwaliteit van het leven. Guido van den Boom laat zien hoe door samenwerking met zorgpartijen afspraken over zinnige en zuinige zorg zijn gemaakt.

Lees het hele artikel


Chatten met Roche
______

Het coronavirus roept veel extra vragen op. Zowel bij apothekers en zorgprofessionals als bij patiënten, scholieren en sollicitanten. Met de persoonlijke Live Chat op de Roche Nederland website krijgt iedereen tijdens kantooruren snel en eenvoudig antwoord op al zijn vragen.
 


>> Lees hier meer over chatten met Roche.

Samen aan de 'digitale' overlegtafel
______

Bart van den Bogaard (Roche Diagnostics) werkt in Nederland aan de introductie van een digitaal dashboard. Dit dashboard maakt alle medische gegevens van oncologische patiënten overzichtelijk en toegankelijk voor het multidisciplinaire team dat hen behandelt. Het beveiligde, cloudbased platform heeft de afgelopen maanden onder meer in Italië zijn diensten bewezen tijdens virtuele mdo’s.

Lees het hele artikel

Roche Diabetes Care Nederland organiseert succesvol eerste webinar
______

Op 17 juni 2020 organiseerde Roche Diabetes Care een eerste webinar met als onderwerp 'De toekomst van de diabeteszorg'. In het webinar namen Koen Harms en Bastiaan van den Berg deelnemers mee in de uitdagingen binnen de diabeteszorg, de visie en oplossing die Roche ziet en de transformatie die nodig is om dit te bereiken. Lees meer over het eerste webinar.

Care@Home: een blauwdruk voor de oncologische zorg

______

Er is steeds meer vraag naar het verplaatsen van zorg dichterbij de patiënt. Drie ziekenhuizen hebben samen met Roche en Vintura Care@Home pilots gedaan om oncologische behandelingen succesvol thuis te kunnen aanbieden aan patiënten. Met de ervaringen uit de pilots is er nu een blauwdruk om oncologische zorg buiten het ziekenhuis te organiseren. Toch zijn er nog de nodige uitdagingen.

Lees meer over Care@Home

Op 30 juni vond een bijzondere RocheDialogues@Home plaats over Care@Home
______

In deze RocheDialogues@Home kwamen verschillende werelden samen. Fiony Suwandy, die de ziekenhuizen begeleidt en Elfi van der Valk, die haar ervaringen vanuit de hotelwereld deelt met zorgconcepten.

De dialoogsessie is hier terug te kijken:


Bekijk hier deel 1

Duurzaamheid en farmacie: medicijnverspilling is te voorkomen

Brigit van Soest wist de brancheorganisaties van de geneesmiddelenbedrijven én apothekers te verbinden in één programma Duurzame Farmacie. Als programmamanager Duurzame Farmacie kiest zij heel nadrukkelijk voor een ketenaanpak. Speerpunten zijn: CO2-reductie, circulaire economie en reductie van medicijnresten in het afvalwater. In dit interview vertelt zij meer over haar aanpak en missie.

 

Brigit van Soest,
Programmamanager Duurzame Farmacie


>> Lees hier het interview
 

Alledaagse helden Emma Merkus: "Ik werk aan de continuïteit van de reguliere zorg"

Tijdens de piek van de coronapandemie is vrijwel alle reguliere zorg tijdelijk uitgesteld. Roche collega Emma Merkus vertelt over de Pop-up Squad Continuity of Care: een denktank dat het stuwmeer onderzoekt aan reguliere zorg en samenwerkt met partner om de reguliere zorg weer op te starten.Emma Merkus,
Country Study Manager


>> Lees hier het interview
 

Agenda

Volgende RocheDialogues@Home

13 augustus


Brigit van Soest is één van de sprekers tijdens de RocheDialogues@Home op 13 augustus a.s. over het voorkomen van medicijnverspilling. De andere sprekers zijn Wendy Maas, health policy lead Roche, over personalised healthcare en Gertjan Hooijman, apotheker in Asten, die een reductie van maar liefst 20% wist te bereiken bij het doen voorschrijven van medicijnen. Praat op 13 augustus mee tijdens de RocheDialogues@Home over de vraag: “Hoe voorkomen we medicijnverspilling?”

Voor meer informatie en aanmelden klik op onderstaande button.

Meld je aan voor RocheDialogues@Home

2 september 

Patiëntenorganisatiedag


'Invloed en macht van de patiënt'
______

Jaarlijks wordt de Patiëntenorganisatiedag georganiseerd voor directeuren, voorzitters, bestuur en beleidsmedewerkers van Patiëntenorganisaties in heel Nederland. Op deze dag halen we inspiratie bij elkaar en bij een aantal experts op. De in maart uitgestelde bijeenkomst vindt nu op 2 september 2020 plaats rond hetzelfde thema ‘Invloed en macht van de patiënt’. Hoe geef je mede richting aan verandering in de zorg? De bijeenkomst kan zowel fysiek als virtueel bijgewoond worden.

Lees hier meer over het hybride programma en de sprekers
Naar de twitterpagina van Roche
Naar de facebookpagina van Roche
Naar de LinkedInpagina van Roche
Naar het  YouTube kanaal van Roche
www.roche.nl     
www.diagnostics.roche.com/nl
Copyright ©  2020 Roche Nederland B.V., Alle rechten voorbehouden.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.