Copy
Inzoomen - Een studiedag voor geestelijk zorgverleners van alle mogelijke soorten en maten
Bekijk deze e-mail in uw browser

Inzoomen

Een studiedag voor geestelijk zorgverleners van alle mogelijke soorten en maten

 

Vrijdag 19 februari op de Eemlandhoeve
Een initiatief van Voorbij de Onteigening


Het is maar waar je op inzoomt! De traditionele religie verdwijnt, zucht de een. Ik zie duizenden spirituele bloemen bloeien, constateert de ander. Al hebben traditionele kerken het zwaar, dat betekent nog niet dat mensen zich niet meer afvragen: wat is de zin van dit alles. Vragen naar zin, betekenis, religie en spiritualiteit borrelen op in onze samenleving, soms op onverwachte plekken. Waar alles verandert, onze samenleving en de manieren waarop wij met religie en spiritualiteit omgaan, daar verandert ook ons vak. Wat vraagt dat van ons als geestelijke verzorgers, spirituele zorgverleners, rituele begeleiders? Horen wij die vragen? Kunnen wij de vragen articuleren? Zijn wij in staat daar creatief op in te spelen en wat is daar dan voor nodig?

Wij hebben collega’s uitgenodigd die zich door deze vragen laten uitdagen en die een weg zoeken en vinden om met die vragen om te gaan. Wat kwamen zij tegen? Hoe spelen zij er op in? Wat zien zij als uitdaging en wat als valkuil voor hun vak? Waarom vinden zij dat het vragen zijn waarop wij als spirituele verzorgers kunnen reageren? Als je hebt deelgenomen aan Spiegels, zul je hier de ontwikkeling kunnen volgen die daar is ingezet.

Programma

 

Creatief inspelen op wat zich aandient en over wat dit van je vraagt daarover gaan de bijdragen van onze inleiders. Hen geven wij als eerste het woord. Daarna gaan wij in drie kleine groepen met hen in gesprek en stellen wij de vraag: Wat zij ons vertellen, heeft dat ook betekenis voor ons functioneren?

 

09.30 Zaal open
   

10.00-12.30

Ochtendprogramma

10.00 Inleiding door dagvoorzitter Günther Sturms
10.10 Drie inleidingen van 20 minuten
 • MoTiv, De uitdaging van Pieter Kruit
  In Spiegels bekende Pieter Kruit, hoogleraar natuurkunde van de TU Delft dat zijn faculteit een probleem heeft met motivatieverlies van 2e-jaarsstudenten. Of MoTiv hier iets kon betekenen? MoTiv heeft de handschoen opgenomen en een training ontworpen. Een training leiderschap voor eigen studiesucces als locus theologicus. Wat heeft deze uitdaging alle betrokken partijen opgeleverd? Hans van Drongelen vertelt.
   
 • De Levensschool, Herstel
  Geestelijk verzorgers binnen het gevangeniswezen zijn enerzijds onderdeel van het systeem en anderzijds willen ze een vrije plek behouden. Dit resulteert nog wel eens in een antithetische houding. Binnen het project De Levensschool wordt er gehandeld aan een gezamenlijk belang van Justitie en Geestelijk verzorgers: herstel. Christiaan Donner vertelt. 
 • VieCuri, Spirituele zorgverlening in de praktijk
  In Spiegels vertelde Wil Coopmans, manager bij VieCuri dat zijn instelling een probleem had met de traditionele geestelijke zorg. Hij ging op zoek naar een nieuwe vorm en noemde het spirituele zorgverlening. Ieders nieuwsgierigheid was geprikkeld. Hoe zou dit verder gaan? Hij vertelt daarover samen met Marleen Moors die nu werkt als spirituele zorgverlener.
11.10 Pauze
11.30 Bespreking in kleine groepen met de inleiders
   

12.30-13.30

Lunch en rondleiding

  Tijdens de lunchpauze zal de boer, Jan Huijgen iets vertellen over de Eemhoeve en een rondleiding verzorgen.
De Eemlandhoeve is een boerderij met een bijzondere missie. Zoals ze het zelf zeggen: gericht op de ontmoeting tussen boer & burger, platteland & stad en Creator & creatie. Een project dat wil verbinden met het oog op duurzaam leven en geïnspireerd wordt vanuit christelijke waarden. Op zijn Eemlandhoeve vindt een bonte verzameling van activiteiten plaats. De broedplaats voor nieuwe ideeën lijkt allerminst op een klassieke boerderij. Er zijn conferentieruimtes, een winkel met streekproducten, een moestuin, een zorgboerderij en oh, ja er lopen ook nog vijftig vleeskoeien rond.

   

13.30-16.30

Middagprogramma

13.30 Drie inleidingen van 20 minuten
 • COiL, De vrijwilliger en de professional
  Het COiL (Centrum Ontmoeten in Levensvragen) werkt met meer dan 70  getrainde vrijwilligers. Deze zijn werkzaam in de extramurale zorg in Nijmegen en omgeving en bieden mensen met zin- en levensvragen een luisterend oor.
  Wordt professionele geestelijke verzorging vervangen door vrijwilligers of is de vrijwilliger juist een toegevoegde waarde voor het beroep?
  Nicolette Hijweege-Smeets Yvonne Kapelle en Madelinde Krantz vertellen.
 • Gidie Ritzerveld, Ondernemen in zingeving
  Hij merkt vanuit zijn eigen praktijk dat  het bedrijfsleven steeds meer oog begint te krijgen voor ‘zin in werk’. En ziet een verschuiving van steeds minder overheid naar steeds meer burgerparticipatie en burgerinitiatieven in de vorm van innovatieplatforms en nieuwe samenwerkingsvormen. Op welke wijze kan ondernemerschap van betekenis zijn in de (her)positionering van zingeving in relatie tot al deze ontwikkelingen. Gidie Ritzerveld, vrijgevestigd theoloog, manager en coach vertelt.
 • Adem Inn, De nieuwe koffiebar
  Er is een nieuwe koffiebar geopend aan de Hoogstraat in Rotterdam: Adem Inn. Het idee achter deze bar is stilte en rust. Even tijd voor bezinning in het drukke stadsleven. Met workshops en lezingen van filosofen willen de initiatiefnemers de Rotterdammer gelukkiger maken. Leonie van Waveren vertelt.
14.30 Pauze
14.50 Bespreking in kleine groepen met de inleiders
15.50 In gesprek met Frank Bosman, cultuurtheoloog, onderzoeker aan het Cobbenhagen Center, Tilburg Universiteit.
16.20 Afsluiting door dagvoorzitter Günther Sturms
   

16.30

Borrel

Informatie

 

Tijd vrijdag 19 februari van 10.00 tot 17.00 uur
Plaats Eemlandhoeve Bunschoten-Spakenburg 
Prijs € 65, studenten € 20
Aanmelding stuur een mail (voorbijdeonteigening@gmail.com), maak je bijdrage over op NL 23 RABO 0301 4921 31 van A. Meijknecht en vermeld ‘Inzoomen’
Deelnemers maximaal 60
Accreditatie aangevraagd
Informatie Ton Meijknecht, 06 5261 6134, Voorbij de Onteigening
Copyright © 2015 Zinderend.nu, All rights reserved.


Wilt u deze emails niet meer ontvangen?
Pas uw voorkeuren aan of unsubscribe van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp