Copy
 Nieuwsbrief over het Neokeurmerkprogramma van de VOC
Open de nieuwsbrief in een browser

Nieuwsbrief Neokeurmerkprogramma

 

Beste <<First Name>>,

Het is alweer twee jaar geleden dat de eerste ziekenhuizen het Neokeurmerk ontvingen! In de tussentijd hebben we flink aan de weg getimmerd. Met deze nieuwsbrief informeren we je graag over wat we allemaal hebben bereikt en wat onze plannen voor de komende jaren zijn.

Verder kun je meer lezen over de deelnemers aan het Neokeurmerkprogramma en laten we je enkele goede voorbeelden zien.

Namens de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen,

Dorette Jansen-Carton
Projectmanager Neokeurmerkprogramma


Inhoud september 2015


Op weg naar: De tweede cyclus

In 2016 is het tijd voor de eerste hercertificeringen. Dit houdt in het het geval van het Neokeurmerkprogramma in dat de afdeling of het centrum opnieuw zullen worden bezocht door onze visitatiecommissie.

De komende periode gaat de VOC zich richten op de nazorg. Dat betekent dat we nog dit jaar nieuwe, aanvullende kwaliteitscriteria zullen formuleren die betrekking hebben op de nazorg door ziekenhuizen.
Hierbij denken we aan een warme overdracht, samenwerking met de JGZ, het zoveel mogelijk beperken van het aantal bezoeken aan zorgverleners, deelname aan het TOP- programma en dergelijke.

De nieuwe criteria worden begin 2016 gepubliceerd. Dan nemen we ook contact op met de ziekenhuizen die we graag opnieuw begeleiden op weg naar zorg zoals ouders dat willen.

Deelnemers aan het Neokeurmerkprogramma

We zijn trots dat er al meer dan 20 organisaties deelnemen aan het Neokeurmerkprogramma!

Hiervan hebben er 11 het Neokeurmerk inmiddels behaald. Wat valt er over de deelnemers te zeggen: 

Het gaat om uiteenlopende neonatologie- en kraamafdelingen en moeder-/kindcentra. Zowel academische als niet-academische zorginstellingen nemen deel. De zorg varieert van low-intensity tot NICU. Zowel traditionele organisaties als moderne moeder-/kindcentra met couveusesuites doen mee.

En daar zijn we erg blij mee!

Nieuwsgierig wie er al deelnemen?
 

Belangenbehartiging

Het Neokeurmerkprogramma is voor de VOC een middel om in de ziekenhuizen de belangen van ouders te kunnen vertegenwoordigen. Zo kunnen we bewerkstelligen dat de zorg aansluit bij wat ouders van te vroeg, te klein en ziek geboren kinderen vragen.
De VOC ziet een rol voor zorgverzekeraars bij de bekostiging hiervan. We hopen dan ook op korte termijn de resultaten van ons programma voor te kunnen leggen aan de zorgverzekeraars.

Resultaten van het Neokeurmerkprogramma

'Laboratoriumpersoneel ging bij het afnemen van bloed rekening houden met het dagritme van de baby’s'. 

Er verandert veel in organisaties die meedoen aan het Neokeurmerkprogramma. In het denken en in het doen. Zorgverleners worden zich meer bewust van de wensen van ouders en passen hun zorgverlening daarop aan. Zo is het in veel ziekenhuizen gewoon geworden dat ouders een aantal dagen na het ontslag van hun kind worden opgebeld om te vragen hoe het gaat. Omdat de verpleegkundigen inmiddels weten dat ouders het prettig vinden om nog even contact te hebben met de afdeling om te vertellen hoe het gaat en om vragen te stellen.

Wat hebben we tot nu toe al bereikt?

Voor de begroting

Vanaf 1 januari 2016 bedragen de deelnamekosten € 6.000,- per drie jaar.

Kwaliteit van het keurmerk

Het Neokeurmerkprogramma houdt ook haar eigen kwaliteit in de gaten.

Natuurlijk houdt de projectmedewerker tijdens het hele proces bij de deelnemers de vinger aan de pols: 'Is alles duidelijk, hoe gaat het met het verbeteren, zijn er vragen?'

Daarnaast zorgen we dat we ook weten of het programma aan de verwachtingen voldoet. Als een ziekenhuis het Neokeurmerk heeft behaald, vragen we hoe diverse aspecten van het programma, zoals de informatie, planning, het contact met de medewerker(s) worden beoordeeld.  Met behulp van deze feedback hebben we de 'zelfevaluatie' kunnen verbeteren zodat deze nu beter aansluit bij de kraamafdeling.

Wat kunnen wij voor uw ziekenhuis betekenen?

Deelnemers aan het Neokeurmerk kunnen een beroep doen op onze kennis van de ervaringen, ideeën en wensen van ouders. Zo hebben we bijvoorbeeld:

  • meegedacht over nieuw te bouwen afdelingen en couveusesuites;

  • geadviseerd over deelname van ouders aan het multi-disciplinair overleg;
     
  • ervaringen gedeeld binnen een werkgroep die een verbeterd nazorgprogramma ontwikkelde;
  • het ouderperspectief belicht bij de fusie van twee afdelingen;

  • goede voorbeelden gedeeld;

  • diverse studenten ondersteund bij praktisch onderzoek voor de afdelingen;.

  • Intrumenten of voorbeelden aangereikt aan ziekenhuizen.

Standaard onderdeel van het Neokeurmerkprogramma is de 'zelfevaluatie' waarmee zorgverleners kunnen toetsen in hoeverre ze voldoen aan de wensen van ouders.
 

Website
Twitter
Facebook

Agenda

 
16 november 2015
Premiere film 'Krachtige Ouders', het vervolg op 'Kwetsbare Kinderen'. Locatie: Sophia Kinderziekenhuis.
 
17 november 2015
World Prematurity Day en start week van het couveusekind. Volg ons op Twitter en Facebook om op de hoogte te blijven. 
 
Begin 2016
Publicatie aangepaste criteria Neokeurmerk.
 
Voorjaar 2016
Bijeenkomst voor deelnemers aan en geïnteresseerden in het Neokeurmerk. Details volgen.
 
Najaar 2016
Eerste deelnemers starten tweede cyclus.

Wat ouders 'liken'


Goede voorbeelden, We komen er genoeg tegen en willen ze graag met jullie delen. In deze nieuwsbrief vind je er alvast enkele.

Bij papa...

In het Jeroen Bosch ziekenhuis worden kinderen die van verloskamers naar de neonatologieafdeling moeten worden vervoerd, bij voorkeur door ouders zelf warm gehouden. Dus huid op huid contact in plaats van de transportcouveuse.
 

Het Amphia Ziekenhuis in Breda ontwikkelde de ouderoverdracht voor kinderen die worden overgeplaatst van een NICU naar het Amphia. Ouders kunnen hierop aangeven wat de behoeftes van hun kind zijn, hoe het reageert, hoe het zich gedraagt en welke zorg het gewend is.

Als ons kindje in de couveuse moet...

Dan het liefst in deze!

Omdat we met deze couveuse dicht bij ons kind kunnen zijn,

Omdat hij onze baby beschermt tegen schadelijke prikkels.

En omdat hij zo mooi is!

ToP-Programma

Het ToP-programma: Een fysiotherapeut die in aansluiting op de ziekenhuisperiode bij ouders thuis meekijkt naar het gedrag en de behoeften van hun kind. En daarbij wordt dan ook nog uitgegaan van mogelijkheden in plaats van problemen.... Dat gunnen we alle ouders van te vroeg te klein of ziek geboren kinderen!

Opvang voor broertjes en zusjes

Omdat ouders zich niet kunnen opsplitsen is er In het Medisch Spectrum Twente gratis opvang voor oudere broertjes en zusjes van de couveusebaby!

Ronald McDonald jubileumbudget

Maak kans op € 20.000!

Dien voor 1 oktober 2015 een plan in waarmee in uw instelling op de kinderafdeling een concrete bijdrage geleverd wordt aan het welzijn van gezinnen met een ziek of gehandicapt kind. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een gezellige ruimte waar ouders even de accu kunnen opladen terwijl hun kind behandeld wordt.
Nieuwsbrief Neokeurmerkprogramma


Klik hier als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen 
 

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Zaagmolenstraat 98 
2265 WV Leidschendam
www.couveuseouders.nl

Heb je vragen over het Neokeurmerk?

Mail naar: kwaliteit@couveuseouders.nl