Copy
Nieuws van Pigmentzorg

Hoe pakt jouw organisatie discriminerend cliënteel aan? 

De methodiek 'Cliënt of koning', ontwikkeld door VIVO en RESOC Halle-Vilvoorde, biedt manieren om om te gaan met discriminerend cliënteel en is in eerste plaats gericht op de thuiszorg. Deze methodiek krijgt een uitbreiding in 2017.
Werk je in een organisatie binnen de ziekenhuissector, de ouderenzorg, de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen of de kinderopvang, dan willen we weten hoe jouw organisatie omgaat met discriminerend cliënteel.
  • Over welke (inspirerende) praktijken en/of procedures beschikt je organisatie om discriminatie tegenover medewerkers/collega’s vanwege cliënten/patiënten aan te pakken? 
  • Bij wie kan je gediscrimineerde medewerker/collega terecht om dit te melden? Zijn er bepaalde interne procedures? 
  • Hoe gaat jouw organisatie om met discriminerend gedrag van cliënten/patiënten? 
  • Welke stappen zetten jullie?
Mail je verhaal naar  sayira.maruf@vivosocialprofit.org.

Hoe gaat jouw organisatie om met discriminatie op de werkvloer?

In 2007 lanceerde VIVO een 'Handleiding non-discriminatiecode'. De handleiding helpt social profit organisaties op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een non-discriminatiecode. Na bijna tien jaar is de handleiding aan een update toe. In 2017 kan je dus een ‘non-discriminatiecode 2.0’ verwachten. Daarvoor hebben we ook jouw inbreng nodig.

Lees meer en mail je goede praktijk naar sayira.maruf@vivosocialprofit.org.
Nieuw blogartikel op Pigmentzorg
It's all about LOVE? 

Migratie is van alle tijden, maar de diversiteit van onze maatschappij kent vandaag een hoogtepunt; deze superdiversiteit roept bij vele mensen onzekerheid op, verwarring, angst en weerstand. Kan liefde daar een antwoord op bieden? 

In de praktijk van de zorg vandaag doen hulpverleners het ‘anders’. Vaak worden zij gezien als soft, naïef, idealistisch. Wat als zij nu net de praktijken laten zien en de talenten ontwikkelen die we nodig zullen hebben in de samenleving van morgen?

Lees meer

Nieuwe fiches op Pigmentzorg
Nieuwe spreker op Pigmentzorg
Els Haüser

De ervaring van Els Haüser is gebaseerd op 16 jaren werken binnen de Integratiesector als coördinator en als expert Interculturaliseringstrajecten / omgaan met diversiteit.

Lees meer. 
 
Nieuwe video's op Pigmentzorg
Agenda op Pigmentzorg
Pigmentzorg is een initiatief van VIVO Social Profit en werd gemaakt met de steun van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid (FIM)

Copyright © 2016 VIVO vzw, All rights reserved.Voorkeuren wijzigen of uitschrijven?