Copy

NYHEDSBREV / NEWSLETTER SPRING 2016

Sigrids Stue 
platform for samtidskunst 

artist-in-residence

View this email in your browser
Sigrids Stue har med dette nyhedsbrev fornøjelsen af at præsentere forårets og sommerens foreløbige program. Vi ser frem til at deltage i lokale arrangementer, byde nye samarbejdspartnere og ‘artist in residence-kunstenere’ velkommen samt invitere til interessante kunstprojekter i det gellerupske byrum. 
Vi kan desuden fortælle at Sigrids Stue er undervejs med nye tiltag og arbejder aktuelt på at opsætte ombyggede containere i den kommende Instant City i Gellerup. Vi udformer en ‘instant platform’, som giver os ekstra arbejdsrum og som vil danne basis for workshops og udstillinger.                                                
                                                                                   
Bedste hilsener,
Sigrids Stue v. Grete Aagaard

//

Sigrids Stue gladly announces the program for spring/summer 2016. We are looking forward to participate in local activities, to be able to establish new relations with partners from around the world, and to invite artists to participate in our artist-in-residence program. Besides this Sigrids Stue will make use of the containers we have been allocated in the soon to be 'Instant City'. This will serve as an 'instant platform' which means we will have additional workspace and an art space where we can house workshops and exhibitions. 

DET SKER
APRIL TIL AUGUST 2016

 

APRIL
Multikulturel Festival, Gellerup


Sigrids Stue bidrog til Multikulturel Festival i Foreningernes hus d. 10 april – et arrangement hvor overskuddet støtter driften af Foreningernes Hus i Gellerup. Vi rullede ud med kunstner Jesper Aabilles ombyggede olie-pizza-tønder og bagte pizzaer på festivalen. 
EVENTS
APRIL TO AUGUST 2016

 

APRIL
Multicultural Festival, Gellerup

Sigrids Stue participated in 'Multikulturel Festival' the 10th of April. All profit from the festival has been donated to 'Foreningernes Hus' in Gellerup. We rolled out some extraordinary pizza-ovens made from oil barrels by the artist Jesper Aabille – and sold freshly baked pizzas at the festival.


Internationalt arbejdsmøde med samarbejdspartnere

Sigrids Stue ser frem til samarbejdet med:
Matthias Einhoff / Center for Art and Urbanistics, Berlin (DE)
Agnieszka Wolodzko / Uafhængig kurator, Gdansk (PL)
Aleksandra Ksiezopolska / LAZNIA Center for Contemporary Art, Gdansk (PL)
Secil Yaylali / PASAJ, Istanbul (TUR).

De har alle som kunstnere og kuratorer stor erfaring  med deltagerbaserede kunstprojekter og større tværfaglige kunstprojekter i offentlige rum. De arbejder på deres respektive projektsteder og kunstinstitutioner med internationale residence kunstnere og udvekslingsprogrammer.
 
Sammen diskuterer og planlægger vi kommende projekter og artist in residence programmet i
Sigrids Stue.
 
Se mere:
www.zku-berlin.org
www.laznia.pl
www.pasajist.worldpress.comMAJ - JULI

Artist in residence
Maj Hasager, kunstner (DK)  

Maj Hasager besøgte sidste år i august Sigrids Stue og Gellerup. Hun vender nu tilbage for at udvide sin research og sine samarbejder i området. Maj Hasager tager i sit aktuelle projekt udgangspunkt i digitalisering af borgernes personlige billeder –  dette som et forsøg på at samskabe et nyt arkiv.

Maj Hasagers interesserer sig for socio-politiske forhold og tilstande med et særligt fokus på den personlige fortælling som indgang til aktuelle problemstillinger og konflikter. Hun fokuserer her ofte på erindrede steder og begivenheder – videregivet gennem generationer. Ligesom andre af Maj Hasagers projekter strækker projektet i Gellerup sig også over et længere tidsforløb. Dvs at hun med mellemrum kommer til Gellerup på arbejdsophold. Projektet præsenteres i 2017.
 
Projektet udarbejdes bl.a. i samarbejde med Lokalarkivet i Brabrand.
 
Se mere:
www.majhasager.netJUNI

Filmvisning
On Site af Maj Hasager - en film om seks tidligere palæstinensiske landsbyer. Seks unge palæstinenseres fortællinger om disse landsbyer, som deres bedsteforældre flygtede fra i 1948.


MAJ, JUNI

INSTANT CITY
– Sigrids Stues Instant Platform 

Sigrids Stue rykker arbejdsrum samt flere projekter og aktiviteter til nye lokaliteter i INSTANT CITY og bliver de kommende år en del af en foranderlige og midlertidige bystrukturer i midten af Gellerup. 

 
skitse 

´Stuens´ Instant Platform kommer bl.a. til at indeholde arbejdsrum til vore gæstende kunstnere, forskellige workshops og præsen- tationer  samt base for KunstnerNetværk- Gellerup.


JUNI

Udstillingsprojekt V. KunstnerNetværkGellerup

-– åbning af Sigrids Stues Platform i Instant City, Gellerup. I udstillingen deltager:  David Ramirez Gomez, Anne Katrine Graah Rasmussen, Anett Sällsäter, Hasan Gungor, Lars Henningsen, Faranak Sohi, Katrine Faber, Aksel Strim og Elina Cullen.
Se mere på Sigrids Stues Facebook side


NETVÆRKSMØDE og præsentationer

– for gæstende og herboende kunstnere og kuratorer.

Præcis tid og sted oplyses senere

Samarbejde med Aabkc - Aarhus Billedkunstcenter, Trade Test Site og rum46


JULI - SEPTEMBER

Artist in residence

Secil Yaylali, kunstner og Giorgio Caione, kurator og kunstformidler (TUR/IT)

– Mere info senere


AUGUST


artist talk
Secil Yaylali (Tur)

Talken afholdes i samarbejde med udstillingsstedet rum46, hvor arrangementet også finder sted.

International work session with collaborators

Sigrids Stue is looking forward to collaborating with:
Matthias Einhoff / Center for Art and Urbanistics, Berlin (DE)
Agnieszka Wolodzko / freelance curator, Gdansk (PL)
Aleksandra Ksiezopolska / LAZNIA Center for Contemporary Art, Gdansk (PL)
Secil Yaylali / PASAJ, Istanbul (TUR).

As artists and curators they all have vast experience working in the fields of interactive and public art as well as with interdisciplinary art projects. They all work in their respective project spaces and art institutions and they take part in a variety of international residency and exchange programmes.

Together we will discuss and plan future projects and also plan Sigrids Stue's upcoming artist-in-residency programme.

For further information visit:
www.zku-berlin.org
www.laznia.pl
www.pasajist.worldpress.com

 

MAY - JULY

Artist in residence
Maj Hasager, artist (DK)
In August last year Maj Hasager visited Sigrids Stue in Gellerup. Now Hasager will revisit and continue her research in the area. The aim is to create a whole new archive that is meant to document and preserve Gellerup's inhabitants' oral culture. Hasager will collect and record inhabitants' tales and stories and digitalize their photographs.  
 
In her projects Maj Hasager's work focuses on
socio-political relations and conditions. She uses the personal narrative as the point of departure for dealing with current issues and conflicts. She focuses on how people remember events and places and how these memories are shaped by being handed down and retold throughout generations. 
In line with Hasager's previous projects, the project in Gellerup will span over a longer period of time during which the artist will be returning periodically to Gellerup. The project will be presented in 2017 and will be carried out in collaboration with the Local Archive in Brabrand. 


Further information:
www.majhasager.net


JUNE

Film screening

On Site by Maj Hassager is a film about six former Palestinian rural towns. It is narrated through the stories of six young men from Palestine whose grandparents had fled the towns in 1948. The narrators review stories that they have been told about those areas.


MAY & JUNE

INSTANT CITY
– Sigrids Stue's Instant Platform

Over the next few years Sigrids Stue will move its workspace, projects and activities to a new location called Instant City. Instant City is part of a temporary and transformative city structure in the heart of Gellerup.

Sigrids Stue's Instant Platform will provide a work space for its guest artists and will be used as both a workshop and exhibition space. The artist network Kunstnernetværk Gellerup will also make use of the Instant PlatformJUNE
 
EXHIBITION PROJECT
by KunstnerNetværkGellerup


Sigrids Stue's platform in Instant City Gellerup will be inaugurated with an exhibition by Kunstnernetværk Gellerup.
The exhibiting artists are:  David Ramirez Gomez, Anne Katrine Graah Rasmussen, Anett Sällsäter, Hasan Gungor, Lars Henningsen, Faranak Sohi, Katrine Faber, Aksel Strim and Elina Cullen.
More information on Sigrids Stue's
Facebook pageNETWORKING MEETING & PRESENTATIONS
– for our guests, local artists and curators.

Further details will follow.

Collaboration between Galleri Image, Trade Test Site and rum46

JULY - SEPTEMBER

Artist in residence

Secil Yaylali, artist and Giorgio Caione, curator (TUR/IT)

– More info will follow


AUGUST

artist talk
Secil Yaylali (Tur)

The Artist Talk will be held in collaboration with the exhibition space rum46, where the talk will take place.

  Secil Yaylali, Porta Pila Art Marked

SIGRIDS STUE          DORTESVEJ 3,3          GELLERUP          8220          BRABRAND         DENMARK

           

 
Copyright © 2016 Sigrids Stue, All rights reserved.
Contact: greteaagaard@gmail.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sigrids Stue · Dortesvej 3 · Aarhus 8220 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp