Copy

Pensioenbaas Borgdorff: regel eerst het pensioen en dan pas de AOW


Maak met het kabinet eerst afspraken over hervorming van het pensioenstelsel, zodat korting op de pensioenen voorkomen kan worden en maak pas daarna de hoogte van de AOW-leeftijd tot onderwerp van discussie.

Met deze oproep schaart Peter Borgdorff van het pensioenfonds Zorg & Welzijn zich in de pensioendiscussie aan de kant van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG.

Hele artikel lezen?
Ga naar: www.loonvoorlater.nl

Jos Brocken van PMT vindt korten op pensioenen gekkenwerk


Jos Brocken is voorzitter van het pensioenfonds PMT, een van de grote pensioenfondsen die volgend jaar de pensioenuitkeringen misschien moeten verlagen omdat ze volgens de door de overheid gehanteerde berekeningssystematiek te weinig geld in kas hebben.

Voorzitter Brocken zegt niets te begrijpen van dit overheidsbeleid ten aanzien van de pensioenen.

Hele artikel lezen?
Ga naar: www.loonvoorlater.nl
 

Steun de pensioenpetitie


Hebt u de pensioenpetitie van KNVG en NVOG nog niet ondertekend?
Dit kan alsnog. Ga naar petities.nl. Meer dan 30.000 gepensioneerden gingen u al voor.

De petitie zal eind deze maand worden aangeboden aan minister Koolmees en de Tweede Kamer.

Pensioenbijeenkomst met het oog op een nieuw pensioenstelsel


De pensioencommissie van de gemeenschappelijke gepensioneerdenorganisaties organiseert op 3 juni 2019 een netwerkbijeenkomst onder de titel ‘Belangenbehartiging gepensioneerden met het oog op de komst van een nieuw pensioenstelsel’.
 
Locatie en globaal programma
De bijeenkomst is kosteloos voor leden van gepensioneerdenorganisaties en zal plaatsvinden op de locatie Open Hof, Kerkstraat 60, Maarssen.
Inloop vanaf 09.30 uur, aanvang programma 10.00 uur, het einde is voorzien om 16.30 uur. Aansluitend is er een hapje en een drankje.
De details kunt u vinden in bijgevoegde uitnodiging.
 
Aanmelden
  • Deelnemers kunnen zich bij voorkeur aanmelden op deze website: .
  • Als uw aanmelding succesvol is ziet u een bevestiging op het scherm. Omdat de aanmeldingen handmatig bevestigd moeten worden in het systeem kan het 24 uur duren voordat u uw bevestiging in de mailbox heeft.
  • Of; U kunt een email sturen naar secretariaat@knvg.nl onder naamsvermelding, email adres en vermelding van vereniging van gepensioneerden waar de deelnemer bij is aangesloten.
  • Aanmelden uiterlijk 27 mei 2019. Het maximum aantal deelnemers is helaas beperkt tot 100.
Agenda
Dit zijn de onderwerpen die besproken worden:
  • 10.05 Veranderingen in het Pensioenlandschap: Jos Berkemeijer, voorzitter pensioencommissie
  • 10.30 IORP II, Governance. Aandachtspunten voor belangenbehartigers en vertegenwoordigers gepensioneerden: Monica Swalef, Managing Partner van Swalef Pensioenjuristen
  • 13.00 Samenvatting en stand van zaken indexatie, koopkracht en nabestaandenpensioen: Maarten Maas, voorzitter commissie koopkracht, inkomen en AOW
  • 13.45 Gesloten Fondsen en Liquidatie van pensioenfondsen; Arthur Theunissen, professioneel bestuurder pensioen.
  • 15.15 Nieuwe spelers in de pensioenmarkt: Wim Brandse, voorzitter BO DNAPF
  • 16.15 Discussie en vragen

CBR-Soap


Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) start een onafhankelijk onderzoek naar de automatiserings-sof bij het CBR. Daar liep een ict-project zowel qua tijd als financiën gierend uit de hand.

Het resultaat: lange wachtlijsten bij het beoordelen van gezondheidsverklaringen van ouderen, waardoor het verlengen van rijbewijzen een grote vertraging heeft opgelopen en tal van ouderen zonder geldig rijvaardigheidsbewijs zitten.
ZORG

Zorg in Nederland kost veel, maar we zijn niet de duurste


Nederland hoorde in 2016 met een percentage van 10,3% van het bruto binnenlands product (bbp) tot de EU-landen met de hoogst zorguitgaven. In de EU lag dit gemiddelde op 9,9 procent. Alleen in Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken was dit aandeel hoger.

Veel kwijt aan langdurige zorg
Die hoge uitgaven komen vooral door het stelsel aan langdurige zorg in Nederland, zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim de Groot in De Telegraaf van 9 mei 2019. Daarbij gaat het om verpleeghuizen en ggz- en gehandicapten-instellingen. Ook worden arbeidskrachten in deze sector schaarser en daarmee duurder, waardoor Nederlanders voor deze zorg meer moeten neertellen.

Nederlander wordt ouder dan andere EU-burgers
Nederland kent ook een hogere levensverwachting dan andere EU-landen. In Nederland werden mannen en vrouwen in 2016 gemiddeld 81,7 jaar, in de EU is dit gemiddelde 81 jaar.

Hele artikel lezen?
Ga naar: www.telegraaf.nl

 

KNVG en NVOG steunen Automaatje

 
KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen kent een drietal programmaonderdelen:
•    Een tegen Eenzaamheid
•    Langer Thuis en
•    Thuis in het Verpleeghuis
 
Als actief deelnemer in het Pact hebben wij gezocht naar een landelijk initiatief waaraan wij als KNVG en NVOG ons steentje kunnen bijdragen.
Dat is gelukt! Tijdens de themadag Zorg, Welzijn en Wonen op 27 maart 2019 in Arnhem hebben wij samenwerking met ANWB aangekondigd.
Wij willen ons actief inzetten voor het vergroten van de bekendheid van het project ANWB AutoMaatje.
De aanwezige lid organisaties ondersteunden ons initiatief van harte.
 
Meer informatie over ANWB Automaatje vindt u op de website van KNVG:

 

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences