Copy

Ouderenorganisaties willen bij pensioenoverleg betrokken worden


Minister Koolmees van sociale zaken heeft de vakbeweging gevraagd om het overleg over de pensioenen te hervatten. Er staan 3 onderwerpen op de agenda: hervorming van het pensioenstelsel, de hoogte van de AOW-leeftijd en een regeling voor zware beroepen.

De afgelopen dagen is achter de schermen al druk gesproken. Als de onderhandelaars opnieuw aan tafel gaan, betekent het dat een mogelijk akkoord binnen het verschiet ligt.

45.000 ondertekenaars petitie
De petitie, waarin KNVG en NVOG minister Koolmees en de Tweede Kamer vragen om betrokken te worden bij het pensioenoverleg wordt dinsdag 4 juni aangeboden aan de vaste kamercommissie. De petitie is door ruim 45.000 mensen ondertekend. ‘Zonder onze betrokkenheid bij het akkoord en de implementatie zien we onvoldoende draagvlak voor de resultaten’, zegt voorzitter Joep Schouten van de KNVG in een reactie.

Gezamenlijke vergadering over fusie KNVG en NVOG.
 

Woensdag 5 juni wordt de Algemene Ledenvergadering van de KNVG gehouden.
Tevens zal op deze dag de gezamenlijke vergadering van de KNVG en NVOG plaatsvinden over de voorgenomen fusie.
Beide vergaderingen zullen plaatsvinden in De UniePlaza, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg (routebeschrijving bijgevoegd).
 
Globaal programma:
10.00 uur            Inloop, koffie en registratie ALV KNVG leden
10.00 uur            Inloop, koffie en registratie AV NVOG leden
10.30 uur            Separate ledenvergaderingen van de KNVG en NVOG
13.00 uur            Gezamenlijke lunch KNVG/NVOG
14.00 uur            Gezamenlijke vergadering KNVG/NVOG

Minister moet aan de bak in CBR Soap


De Tweede Kamer accepteert niet dat minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) ouderen die bij het CBR tevergeefs aankloppen voor een verlenging van het rijbewijs, in de kou laat staan. Het CBR kan die aanvragen –als er door de hogere leeftijd een gezondheidsverklaring nodig is- door automatiseringsproblemen niet aan.

De Tweede Kamer stelde de minister voor om gedupeerde ouderen een ontheffing te verlenen en ze toch toe te staan in afwachting van de rijbewijsverlenging de weg op te gaan. De minister weigerde dit om redenen van veiligheid., maar een meerderheid in de Tweede Kamer staat erop dat de minister met een oplossing komt.

Koopkrachtbelofte kabinet gaat in rook op.


Van de door het kabinet met Prinsjesdag beloofde gemiddelde koopkrachtstijging van 1,6% blijft  mogelijk maar een habbekrats over. Dat wordt duidelijk nu de mist rond de koopkrachtdiscussie langzaam begint op te trekken.

Kosten stijgen harder dan de lonen
Het kabinet heeft zich vergist in de mate waarin de lonen dit jaar stijgen. Die loonstijging valt ondanks een florisante economische ontwikkeling tegen.  De aangekondigde prijsverhogingen (goeddeels door de overheid zelf veroorzaakt) gaan geheel volgens verwachting wel door. Daardoor gebeurt wat kritische beschouwers van het kabinetsbeleid al vreesden: de beloofde koopkrachtverbetering lijkt te verdampen, hoewel nog niet duidelijk is in welke mate.

 

Welvaart is ongelijk verdeeld


Nederlanders met een lage opleiding profiteren minder van de economische welvaart dan hoger opgeleiden. Dat zeggen het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun ‘Verkenning Brede Welvaart’.

Werkelijkheid minder mooi dan de statistieken tonen
Kern van die verkenning: als gekeken wordt naar gemiddelde cijfers dan ziet het er met de welvaart in Nederland goed uit. Wie nauwkeuriger kijkt ziet grote verschillen tussen verschillende bevolkinsgroepen.

Het overkoepelende beeld is positief waar het gaat om de sociaal-maatschappelijke en economisch langjarige ontwikkelingen, zeggen de 3 planbureaus, maar er zijn ook negatieve ontwikkelingen en die doen zich vooral voor op het gebied van de leefomgeving.

Lager opgeleiden zijn de klos
De kosten van klimaatverandering, migratie, vergrijzing en robotisering en de kosten van hervormingen tijdens economische neergang of rond de energietransitie raken de kwetsbare groepen onevenredig hard, zo melden de planbureaus in een brief aan de eerste en Tweede Kamer.


 

Wel cashen, niet investeren


Het kabinet is beter in het incasseren van geld, dan het uitgeven ervan, schrijft het Algemeen Dagblad (16 mei 2019). Het geld klotst bij Rutte 3 tegen de plinten.  Vorig jaar hield het kabinet maar liefst 12,1 miljard euro over. Werden bedrijven en burgers de afgelopen maanden nog de gordijnen ingejaagd met een fors hogere energierekening: 2,5 miljard euro van dat geld ligt werkeloos op de plank. De verhoging van de energienota was grotendeels niet nodig, zo constateert De Telegraaf.

Kabinet is te passief
De Algemene Rekenkamer vindt de spaardrift van het kabinet bepaald geen compliment waard. Juist nu de zon schijnt, zou het kabinet het dak moeten repareren, zegt president Arno Visser. ‘Maar de gaten zijn niet gedicht’, zegt hij, terwijl er geld op de plank blijft liggen. In 2018 werd van de 5 miljard aan beloofde extra investeringen een miljard niet besteed.

Wat gebeurde er niet?
•    onderhoud aan bruggen en sluizen
•    investeringen in ICT, o.a. bij de belastingdienst
•    extra geld naar defensie
•    wergwerken van het tekort aan agenten, leraren, verplegers, commando’s, ingenieurs en ouderenverzorgers.

Hele artikel lezen?
Ga naar: www.ad.nl

Energiekosten verder omhoog


De Gasunie mag volgend jaar zijn tarieven met gemiddeld 8,6% verhogen, zo heeft de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) bepaald.Wat de stijging voor consumenten betekent, is nog niet bekend, maar volgens De Telegraaf zullen gasleveranciers de tariefsverhoging waarschijnlijk doorberekenen.
 
ZORG

'Pensioenleeftijd koppelen aan de gestegen levensverwachting is onlogisch'


‘Een jaar ouder worden is gelijkgesteld aan een jaar langer doorwerken. Even oneerlijk als onwerkbaar’. Dat zegt André de Vos, hoofdredacteur van Pensioen Pro in een commentaar in de editie van mei 2019.

Kwaliteit van ouder worden verschilt per groep
Nederlanders worden wel ouder, maar hoe ze ouder worden verschilt per type bevolkinsgroep, want niet alle Nederlanders worden ouder in dezelfde mate van  gezondheid. Voor iedereen de pensioenleeftijd op dezelfde manier laten stijgen slaat vanuit maatschappelijk perspectief nergens op. Het is paniekbeleid ingegeven door het besef dat de problemen met betrekking tot de gestegen levensverwachting te lang vooruit zijn geschoven, aldus Pensioen Pro. Nederlanders worden dan wel ouder, maar ze worden ouder met gezondheidsgebreken en dat beeld kan per bevolkingsgroep zo verschillen dat het niet logisch is om de pensioenleeftijd in het algemeen te laten stijgen.

Kabinet gaat uit van verkeerde aanname
Johan Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van langer leven voor het pensioenstelsel. Mackenbach zegt in Pensioen Pro dat hij sceptisch is over een volledige koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. ‘Je hebt een ziekte. Je gaat er niet meer aan dood, maar je hebt hem wel en je kunt niet meer werken, tenzij er aangepast werk kan worden gevonden. Maar dat gebeurt nu nog heel weinig. Voor mensen in zware beroepen wordt het nog moeilijker om hun pensioen te halen’. Het kabinet gaat er nu van uit dat de gezonde jaren gelijke tred houden met de levensverwachting, maar volgens Johan Mackenbach is dat niet aannemelijk.

Morbide en kortzichtig
‘Dat we nu hoopvol kijken naar de recente stagnatie in de stijging van de levensverwachting, omdat het goed is voor de dekkingsgraad, is niet alleen morbide, maar ook kortzichtig’, aldus de hoofdredacteur van Pensioen Pro

 

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences