Copy

Senioren tot minister: praat met ons!


Op de Pensioen Debatmanifestatie maandag 19 november  2018 in de Jaarbeurs in Utrecht heeft minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid zowel ouderen als jongeren toegezegd met ze in gesprek te zullen treden over een nieuw pensioenakkoord.

De bijeenkomst werd georganiseerd door alle ouderenorganisaties met uitzondering van  Anbo, de ouderen- en jongerenorganisaties van FNV en CNV en de werkgeversorganisatie FME. In totaal vertegenwoordigen de ouderenorganisaties samen meer dan 800.000 leden.

Wat de toezegging van minister Koolmees precies behelst bleef nog in het midden. Voorafgaand aan de bijeenkomst attendeerden de voorzitters van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Joep Schouten en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden  (NVOG), Jaap van der Spek de minister erop, dat hij door constructief te overleggen met de ouderen kan zorgen voor een breed draagvlak onder een pensioenakkoord.

Lees hier het persbericht

NVOG-voorzitter Jaap van der Spek legde minister Koolmees in Utrecht een aantal onderwerpen voor, waarvoor  in de Debatmanifestatie bijzondere aandacht werd gevraagd.

Hier vindt u de samenvatting

Akkoord nog onzeker
Overigens lijkt het in het overleg tussen kabinet en vakbeweging over een nieuw pensioenakkoord niet erg te boteren. De vakbeweging is niet tevreden over de handreiking van de onderhandelende bewindslieden, hoewel premier Rutte heeft toegezegd  te willen voorkomen dat er volgend jaar op pensioenen gekort moet worden.

Onderzoek Motivaction
Tijdens de Debatmanifestatie in Utrecht werden de resultaten gepresenteerd van een door Motivaction ingesteld onderzoek. Daaruit blijkt dat gepensioneerden behoud van koopkracht het belangrijkst vinden. Ze zijn bereid minder zekerheid over de hoogte van hun pensioen te accepteren, zoals ook staat in de plannen waarover binnen de SER wordt onderhandeld, als daardoor de kans op indexatie toeneemt.

Hier vindt u het persbericht m.b.t. dit onderzoek

Senioren stellen  voorwaarden aan nieuw stelsel
Daarnaast lieten de seniorenorganisaties de minister weten aan welke eisen een nieuw pensioenakkoord in hun visie moet voldoen.

Lees hier de eisen.
 

Pensioendiscussie volgen?


Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp