Copy

Premier Rutte wil gepensioneerden niet tegemoetkomen

De verkiezingen werpen hun schaduw vooruit. Je zou denken, dat ze het kabinet Rutte mild maken jegens de gepensioneerden. Vooralsnog blijkt dit niet. Premier Rutte keerde zich bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer tegen een motie van 50Plus, waarin gevraagd wordt om maatregelen waarmee een korting op pensioenen in 2017 voorkomen kan worden. Wie stemden voor en wie stemden tegen de motie? Hier leest u meer:
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/kabinet-heeft-geen-zin-om-pensioenkortingen-te-voorkomen.aspx


 

FNV is het kabinetsbeleid m.b.t. de pensioenen zat.

De vakbeweging zit in een dubbelrol als het gaat om de pensioenen. Klem tussen het kortetermijnbelang van werkenden (een zo hoog mogelijk netto-loon) en dat van gepensioneerden (het voorkomen van kortingen). Dat is een ogenschijnlijke belangentegestelling, want natuurlijk hebben de werkenden van nu een groot belang bij een goed pensioen straks. Het ledenparlement van de FNV heeft het bestuur nu opdracht gegeven er alles aan te doen om kortingen te voorkomen
 
Hier leest u meer:
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/fnv-over-pensioenen-de-maat-is-vol.aspx
 

Meld je aan voor het Nationaal Pensioendebat op 26 november

Het verzet tegen het kabinetsbeleid neemt hand over hand toe.  Op verschillende plekken in het land zijn pensioenactiegroepen actief. Op 26 november 2016 organiseren de Verontruste Ouderen, Herstelproject van Onrecht en Ouderen in Opstand een Nationaal Debat onder de titel “Stop de Pensioenafbraak”. Het debat wordt gesteund en gefaciliteerd door KBO Brabant. Sprekers zijn oud-Hoogovens-directeur Rob de Brouwer, hij is auteur van het boek “19 Mythen en onwaarheden over ons pensioen”, econoom Ad Broere over het kabinetsbeleid en Eric Smit, onderzoeksjournalist van het journalistencollectief Follow the Money over de rol van de media. Het congres wordt gehouden in sporthal De Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch.
 
Hier kunt u zich aanmelden voor het congres:
http://www.kbo-brabant.nl/view.php?Pagina_Id=20919
 
Hier vindt u meer informatie over andere belangrijke pensioenbijeenkomsten:
26 november nationaal debat over pensioenen

Econoom Ad Broere: Pensioenpot ABP zit tjokvol


Econoom Ad Broere berekende, dat het ABP aan het eind van de rit ruim 120 miljard overhoudt als het pensioenfonds van de ambtenaren nu zou liquideren, maar de komende 20 jaar nog wel al zijn verplichtingen zou nakomen. Ad Broere is een van de sprekers op het Nationaal Pensioendebat, dat 26 november in ‘s Hertogenbosch wordt gehouden.
 
Lees hier hoe zijn rekensom eruitziet:
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/ad-broere-abp-kan-zijn-geld-simpelweg-niet-opmaken.aspx

 

Voor de pensioenen doemt een nieuw spook op

Als de Bank van Engeland en de Amerikaanse Federal Reserve hun zin krijgen, komt er een nieuwe bedreiging aan voor de  Nederlandse gepensioneerden. Beide banken willen de inflatie laten oplopen tot 2% per jaar om zo de economie te stimuleren.
 
Hier leest u meer:
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/voor-de-pensioenen-doemt-een-nieuw-spook-op.aspx
 

Korting op pensioenen is niet nodig

De aanstaande korting op de pensioenen is onnodig. Tot die conclusie komt Rob de Brouwer, econoom en oud-directeur van Hoogovens in een artikel in De Volkskrant (21 oktober 2016). Rob de Brouwer is een van de sprekers op het Nationaal Pensioendebat op 26 november in De Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch.
 
Hier leest u meer:
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/korting-op-pensioenen-is-niet-nodig.aspx

Ouderenorganisaties tot premier Rutte: doe iets!

De 5 ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCBO, KNVG en NVOG hebben gezamenlijk een uiterst beroep op premier Rutte gedaan om maatregelen te nemen om de korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen.
 
Hier leest u meer:
http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/ouderenorganisaties-tot-premier-rutte-doe-iets.aspx
 

Hoe wordt de pensioendiscussie via de social media gevolgd?

Facebook 259 likes (+2)
 
Bezoekcijfers website Loon voor later
okt. 2016:        11.565 Pageviews (74.6% nieuw)
sept 2016:         4.030 Pageviews (59% nieuw)
aug 2016:          6.585 Pageviews (71% nieuw)
juli 2016:            4.380 Pageviews (68.78% nieuw)
juni 2016:           6.034 Pageviews (72,46% nieuw)
mei 2016:        18.766 Pageviews (92.94% nieuw)
Het KNVG-bestuur wijst nog eens met nadruk op het bestaan van een onafhankelijke Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman is te bereiken via de website www.ombudsmanpensioen.nl. Daar is informatie te vinden hoe een klacht moet worden ingediend.
 
Hier leest u meer:
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/ombudsman-pensioenen.aspx
 
 
Jongeren betalen voor het pensioen van ouderen. Feit of fictie?
Jongeren betalen de pensioenen van ouderen: feit of fictie?

Hoe kunt u helpen?

“Door u via social media in de discussie te mengen, zodat politici zien dat het beleid tegen gepensioneerden u niet onverschillig laat. Wij moedigen u aan om onze berichten onder uw relaties te verspreiden. Bent u niet vertrouwd met de social media, vraag dan aan uw (klein-) kinderen hoe het moet. Het is even wennen, maar een effectief strijdmiddel”. De afgelopen weken hebben we zo meer dan 200.000 mensen bereikt met informatie over de pensioendiscussie.
 
Geïnteresseerd in de pensioendiscussie op de socia media? Ga voor meer informatie naar onze sites:
www.loonvoorlater.nl en www.knvg.nl

Voorts attenderen we u op het bestaan van de site www.pensioenleugen.nl
Copyright © KNVG 2015, All rights reserved.

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp