Copy

Oproep aan kabinet om pensioenregels te veranderen.


Veertig hoogleraren, oud-bestuurders van pensioenfondsen en voormalige topmanagers uit het bedrijfsleven roepen de politici in Den Haag in een brief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer op om de strenge rekenregels voor de pensioenen te versoepelen.

Kabinet is veel te somber
Als gevolg van de huidige pensioenregels zijn de pensioenen de afgelopen jaren niet verhoogd en dat heeft geleid tot een koopkrachtdaling van 15 tot 20 procent. Omdat door diezelfde strenge regels de dekkingsgraad van verschillende pensioenfondsen onder de 100 procent is gedaald dreigen nu ook nog kortingen, terwijl de pensioenfondsen er in werkelijkheid helemaal niet zo slecht voorstaan als de rekensom van het kabinet doet geloven.

De brief aan de fractieleiders is ondertekend door oud-Rabo-topman Herman Wijffels, voormalig werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes, oud-ABP-bestuurders Jean Frijns en Dick Sluimers, ex-directeur Lex Hoogduin van De Nederlandsche Bank, oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, CDA-prominent Elco brinkman en verschillende economen.

Buffers lijken belangrijker dan een goed pensioen
De briefschrijvers nemen afstand van de manier waarop de Nederlandse overheid de dekkingsgraad van pensioenfondsen berekent. Dat wiskundige model geeft wel een uitkomst maar het is niet de juiste uitkomst, omdat de dekkingsgraad wordt berekend aan de hand van de marktrente die bijna op 0 staat, terwijl de pensioenfondsen de rendementen die ze maken op aandelen niet mee mogen tellen. Het lijkt erop dat het kabinet het belang van gepensioneerden uit het oog heeft verloren en dat het vooral gaat om het opbouwen van zo hoog mogelijke financiële buffers.  De redelijkheid van dat beleid is volgens de briefschrijvers zoek.

 

Seniorenorganisaties vragen minister Koolmees om duidelijkheid.

 

De seniorenorganisaties hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de brief uiten zij hun teleurstelling over de inhoud van de brief “Planning uitwerking pensioenakkoord” die de minister begin deze week aan de Tweede Kamer stuurde.

Naast het feit dat de seniorenorganisaties het teleurstellend vinden dat de Tweede Kamer eerder is geïnformeerd over de planning van de uitwerking dan de organisaties als directbetrokkenen, vinden zij ook dat in de brief van de minister onduidelijkheden staan.

De seniorenorganisaties vragen de minister op korte termijn een schriftelijke bevestiging te sturen van de toezeggingen en afspraken van de afgelopen maanden. De brief is verzonden namens KNVG (waaronder KBO-Brabant), NVOG (waaronder FASv), ANBO, KBO-PCOB, NOOM, FNV Senioren en CNV Senioren.
Downloads
•    2019.981 Brief Seniorenorganisaties aan Minister Koolmees - Uitwerking Pensioenakkoord.pdf
•    Brief Minister Koolmees aan Tweede Kamer - Roadmap.pdf


 

Stichting pensioenbehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat.

De beide seniorenorganisaties, gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), hebben de Nederlandse Staat gedagvaard. Zij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.

Downloads
•    Persbericht - 24 september 2019 - Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant dagvaarden Nederlandse Staat; def..pdf

Prognose koopkracht 2020: lichte stijging voor gepensioneerden.


Huishoudens van gepensioneerden zullen er in 2020 gemiddeld zo’n € 20 per maand op vooruitgaan qua koopkracht, althans als er niet gekort wordt (en ook niet geïndexeerd), en mits de prijsstijging (cpi) beperkt blijft tot 1,5%. Dat blijkt uit een prognose van het Nibud.

Hele bericht lezen?
Klik hier.

Wie langdurige zorg nodig heeft, moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-PCOB en NOOM.
De eigen bijdrage kan oplopen tot boven de € 1100 per maand voor mensen met AOW en een aanvullend pensioen van bruto € 600 (per maand).

In opdracht van de vijf organisaties deed Regioplan onderzoek naar de verschillen in de eigen bijdrage die senioren moeten betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het onderzoek keek naar negen verschillende typen huishoudens van AOW-gerechtigden.

Hele bericht lezen?
Klik hier.

Algemene vergadering KNVG/NVOG

 

Donderdag 13 november is de Algemene Vergadering, ook ditmaal samen met NVOG.De vergadering vindt plaats in De UniePlaza, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg.

Voor de routebeschrijving klik hier.
 
Programma:

  • 11.30 uur      Registratie bij het secretariaat van de KNVG (koffie in de hal)
  • 12.00 uur      Lunch in het restaurant van De UniePlaza (KNVG en NVOG)
  • 13.00 uur      Algemene Ledenvergadering KNVG en Algemene Vergadering NVOG  in de Sequoia zaal.

 
Vergaderdata 2020 Koepel Gepensioneerden
De Algemene Ledenvergaderingen zijn gepland op:
Woensdag 4 maart – woensdag 3 juni – woensdag 9 september – woensdag 16 december.
Noteert u deze alvast in uw agenda.

KNVG vraagt om een bijdrage voor radiospotjes


KNVG-voorzitter Joep Schouten heeft in een brief de besturen van de KNVG-lid verenigingen gevraagd om een financiële bijdrage om een nieuwe radiocampagne mogelijk te maken waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om pensioenkortingen te voorkomen.

De gezamenlijke seniorenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, FNV en CNV Senioren, NVOG en KNVG hebben besloten tot het uitzenden van nieuwe radiospotjes. Alleen het probleem doet zich voor dat de KNVG-kas leeg is. In totaal is voor de campagne een bedrag van 60.000 euro nodig. ‘U snapt het: wij doen een beroep op uw vereniging om financieel aan deze actie bij te dragen.

Om u een richtsnoer te geven: 10 cent per lid levert ca. 9000 euro op. Een grotere donatie is natuurlijk nog beter. Immers, de discussie over het nieuwe pensioenstelsel loopt nog wel een tijdje en dan kan het op enig moment nodig zijn om weer luidruchtig aan de bel te trekken met een publieksactie’, aldus de KNVG-voorzitter.

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2019, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: Socialecombinatie BV

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp