Copy

Acties op komst


FNV, CNV en VCP organiseren zaterdagmiddag 2 februari in Utrecht een bijeenkomst, waarin voorbereidingen worden getroffen voor een landelijke pensioenactie. De bijeenkomst wordt tussen 13.30 en 16.00 uur gehouden in de Jaarbeurs en is toegankelijk voor iedereen die het belangrijk vindt dat er met het kabinet goede pensioenafspraken worden gemaakt.

Wie aanwezig wil zijn, kan zich hier aanmelden:

Wilt u meer achtergrondinformatie ga dan naar deze link:

Fusie nadert voltooiing


Het eindrapport, dat door de fusiecommissie van NVOG en KNVG is opgesteld, is op 16 januari besproken met het bestuur van beide organisaties.

Vervolgens zal het eindrapport op 15 maart worden besproken in de ledenvergadering van de NVOG en op 23 maart in de ledenvergadering van de KNVG. Daarna gaan de stukken naar de aangesloten lidverenigingen.

Op 22 mei wordt de aanstaande fusie besproken in de ledenvergadering van NVOG en op 6 juni in de ledenvergadering van de KNVG. Als dit proces volgens plan verloopt, zal de nieuwe organisatie zijn beslag krijgen in een constituerende vergadering op 26 juni.

 
ZORG

Zelf organiseren maakt zorg beter en goedkoper

 
De marktwerking in de zorg leidt tot inefficiëntie en meer zorg verlenen dan nodig is. Dat zegt Ad Pijnenborg in een weblog van het Economisch Dagblad. Ad Pijnenborg is initiator en voorzitter van de zorgcoöperatie Hoogeloon en medeauteur van het boek “Burgers doen het zelf!”.

Concurrentie maakt duur
Marktdenken vergroot het zorgaanbod volgens Pijnenborg en de concurrentie zorgt ervoor dat zorgverleners verder moeten reizen. Het kan voorkomen dat een zorgverlener 20 minuten in de auto moet reizen om  een klant te helpen steunkousen aan te trekken, terwijl er bij de buurvrouw een zorgverlener van een concurrerende organisatie aan het werk is.

Eén zorggroep per wijk
De marktwerking heeft de problemen niet opgelost, aldus Pijnenborg in zijn column, maar ze juist vergroot. Hij pleit ervoor aan de concurrentie een eind te maken en ziet de oplossing in het oprichten van één zorggroep per dorp of wijk voor hulp bij het huishouden en voor de thuiszorg. De zorgverlening wordt in de wijk zelf gecoördineerd, waardoor hij snel aan de veranderende behoefte van klanten aangepast kan worden.

Zelf doen leidt tot tevredenheid
Waar deze werkwijze al wordt toegepast neemt de hoeveelheid geleverde zorg af en de tevredenheid neemt toe. In deze vorm van zorgverlening spelen seniorenorganisaties een belangrijke rol als belangenbehartiger van de ouderen. “Zo ontstaat een zorgzaam dorp of wijk, waar het zorgteam belangrijk is en zich gesteund weet door de ouderen van het dorp. Zorg wordt weer een aangelegenheid van het dorp of de wijk en de ouderen zelf”, aldus Ad Pijnenborg. “Hoe moeilijk kan het zijn?”.

Hele weblog lezen? Klik hier.


 
KOOPKRACHT

Gepensioneerden gaan er in 2019 op vooruit


Goed nieuws voor gepensioneerden, zo meldt het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. In tegenstelling tot afgelopen jaren gaan volgens recente berekeningen van het Nibud alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen er in 2019 in koopkracht op vooruit, ondanks de prijsstijgingen.
Niet per sé een reden om de vlag uit te hangen, zo waarschuwt de organisatie. De inkomensverbetering is soms zo klein, dat sommige ontvangers ervan het nauwelijks in de portemonnee zullen merken.

14 Euro erbij
Zo gaat het inkomen van een alleenstaande oudere met AOW, maar zonder aanvullend pensioen er 0,9% op vooruit. Dit is 14 euro per maand.
Een paar, AOW gerechtigd met aanvullend pensioen met een bruto jaarinkomen van 2 x AOW + 15.000 en 10.000 euro aanvullend pensioen gaat er 0,4 procent op vooruit. Dit is 13 euro. Voor sommige gepensioneerden met een aanvullend pensioen is de stijging forser dan voor anderen: ze hebben meer profijt van de gestegen ouderenkorting.

In de min
Een klein aantal Nederlanders gaat er op achteruit, blijkt uit de cijfers. Daartoe horen huishoudens met een prepensioenuitkering (jonger dan de AOW-leeftijd). Dit huishoudtype ondervindt nadeel van het achterwege blijven van de indexatie van de pensioenen en profiteert niet van de stijging van de AOW of de ouderenkorting, omdat daarop (nog) geen recht is.

Bijna niet te geloven
Het Nibud zegt te begrijpen dat veel consumenten moeilijk kunnen geloven dat ze erop vooruitgaan. De hogere uitgaven, zoals de gestegen zorgpremie en de hogere energierekening zijn sneller zichtbaar dan de inkomensstijging die deze hogere uitgaven compenseren. Directeur Arjan Vliegenthart: “Prijsstijgingen vallen meer op. Maar dit jaar dalen de inkomstenbelastingen en stijgen de brutolonen, de uitkeringen en de toeslagen. Hierdoor houden de meeste huishoudens meer geld over dan vorig jaar”.

Ga voor uitvoerige informatie over dit onderwerp naar deze link:

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp