Copy

Groeiende kritiek op de rekenkunst van Klijnsma
 

Er kan geen twijfel over bestaan: de Tweede Kamerverkiezingen zijn in zicht. Waaraan kunnen we dat merken? Bijvoorbeeld, dat partijen die zich de afgelopen 4 jaar weinig gelegen lieten liggen aan de financiële positie van gepensioneerden het woordje “ouderen” ineens weer ontdekt hebben. En natuurlijk ook, omdat de beloftes ons om de oren vliegen: een miljardje voor de zorg hier, een paar honderd miljoen voor armoedebestrijding daar.

Stilte
Rond 1 onderwerp blijft het opvallend stil: de aanvullende pensioenen. Hoezeer het CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en 50PLUS zich inspannen om minister Dijsselbloem en staatssecretaris Klijnsma op andere gedachten te brengen met betrekking tot de rekenrente, waarmee gepensioneerden gegijzeld worden (geen indexering) of het aankoopbeleid van de ECB, dat in belangrijke mate verantwoordelijk wordt gehouden voor de lage dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen: in dit dossier lijkt geen beweging te zitten.

Indexering nog niet in zicht
Het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijging lijkt verder weg dan ooit. Zet politici in de buurt van een spaarpot van bijna 1400 miljard (de huidige pensioenreserve) en je hebt een explosief mengsel, aldus Pieter Omtzigt op een verkiezingsbijeenkomst in Hilversum.

Kritiek neemt toe
Tegelijk neemt de twijfel over en de kritiek op het pensioenbeleid van het huidige kabinet hand over hand toe. In die zin zit er wel degelijk beweging in het pensioendossier. Hieronder een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten en opinies uit de afgelopen 4 weken.
Hoe harder staatssecretaris Jetta Klijnsma vasthoudt aan het door de overheid bedachte “rekenrentemodel” om de soliditeit van pensioenfondsen te berekenen, des te harder groeit de twijfel over de vraag of dit model wel deugt.

Meer lezen? www.loonvoorlater.nl


 

Marktwerking niet goed voor de pensioenen

Dat zei oud-minister van sociale zaken en huidig president van de Bertelsman Foundation, Aart de Geus, op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Hilversum.

Meer weten? www.loonvoorlater.nl
 
 

D66 congres wil pensioen indexeren.

Het congres van D66 heeft 28 januari 2017 een motie aangenomen, waarin de Tweede Kamerfractie van deze partij wordt opgedragen om ervoor te zorgen dat de pensioenen wel geïndexeerd kunnen worden.
 
Meer lezen? zie: www.loonvoorlater.nl
 
26 november nationaal debat over pensioenen

Pensioenen zijn in handen gevallen van de financiële sector.

De pensioenwereld zit zo ingewikkeld in elkaar, dat pensioenbestuurders er nauwelijks nog controle op kunnen uitoefenen. Pensioenen zijn een financieel product geworden, in handen van de financiële sector
Dat schrijft het weekblad De Groene Amsterdammer in een uitvoerige beschouwing rond de Nederlandse (aanvullende) pensioenen.

Meer lezen? www.loonvoorlater.nl

RTL-Z trouw dienaar van de overheid.

Het is ons al vaker opgevallen: werkelijk onafhankelijke meningen met betrekking tot het pensioendossier kom je nauwelijks tegen. En veel mainstream-media volgen tamelijk kritiekloos het door de overheid neergezette frame m.b.t. de pensioenen. Ook RTL-Z.....

Meer lezen? www.loonvoorlater.nl
 
26 november nationaal debat over pensioenen

Oud eet het pensioen van jong:
het klopt niet!

Een tijdelijke verhoging van de rekenrente naar 2% gaat niet ten koste van het pensioen van mensen die nu nog werken.

Meer lezen? www.loonvoorlater.nl

Hoe zit het met de koopkracht van gepensioneerden?

Vooral ouderen met een aanvullend pensioen leveren in 2017 in.
 
Meer lezen? www.loonvoorlater.nl
26 november nationaal debat over pensioenen
 
Vast maandelijks pensioenbedrag heeft de voorkeur.
Een meerderheid van de Nederlanders (60%) kiest voor het pensioen in de huidige vorm, namelijk bestaande uit een vaste maandelijkse uitkering.

Meer lezen? www.loonvoorlater.nl

CBS is niet neutraal in pensioendiscussie.

Over de cijfers die het CBS verzamelt bestaat geen twijfel, over de manier waarop deze organisatie er mee omgaat wel. Het valt ons op, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek trouw het door de overheid neergezette frame “ouderen zijn rijk en moeten niet zeuren” ondersteunt. Niet dat het uit de cijfers blijkt. Die suggestie wordt vooral gevoed door de manier waarop de woordvoerder van het CBS de cijfers inkleurt.
 
Meer lezen? www.loonvoorlater.nl
 
“Pensioenen?”; een lastig dossier. Dat horen we vaak. Daarom zijn we voor de lezers van Loon voor Later gestart met een speciale rubriek “Vraag en antwoord”.
Alle vragen die u met betrekking tot uw aanvullend pensioen hebt komen hier aan bod. De antwoorden worden op een begrijpelijke manier geformuleerd.
De lijst wordt wekelijks met nieuwe vragen gevuld.
 
Meer lezen? www.loonvoorlater.nl

Hoe zit het met de rekenrente?

“Rekenrente” is voor veel pensioengerechtigden een lastig begrip. Het “rekenrentemodel” is het model, waarmee De Nederlandsche Bank de pensioenfondsen dwingt te berekenen of ze genoeg vermogen hebben om huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen nakomen.

Geen beweging
Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Klijnsma houden krampachtig vast aan het gebruik van dit rekenmodel, maar de kritiek neemt hand-over-hand toe. Dit is geen goede methode om de soliditeit van pensioenfondsen te meten, vinden meer en meer deskundigen.

Geen indexering
Zolang deze rekenmethodiek blijft bestaan kunnen gepensioneerden indexering van hun pensioen nu en in de toekomst vergeten, en worden opgebouwde pensioenen van werkenden ook niet geïndexeerd zodat de pensioentoezeggingen steeds minder waard worden. En dat terwijl pensioenfondsen daarvoor voldoende geld in kas hebben.

Bent u geïnteresseerd in deze discussie en schrikt u niet terug voor een cijfer meer of minder,  lees dan dit dossier en zie ook de download onder aan de pagina
 
Meer lezen? www.loonvoorlater.nl
 
“Overzicht van belangrijke bijeenkomsten en televisieprogramma’s die een relatie hebben met de pensioendiscussie:
 
Meer lezen? www.loonvoorlater.nl
Hoe wordt de pensioendiscussie via de social media gevolgd?
We merken sinds de start van Loon voor Later een opmerkelijke wijziging in media en politiek.

Had de pensioendiscussie eind 2015 nog nauwelijks aandacht en floreerde het doemdenken met mantra’s als “stelsel staat op instorten” en “ouderen eten het geld op van jongeren”, inmiddels heeft de discussie een hoger niveau bereikt. “Pensioenfondsen beschikken over voldoende geld” en “jong en oud hebben beiden belang bij een goed stelsel” is de teneur die nu de boventoon voert.

Die trendbreuk is natuurlijk niet de verdienste van Loon voor Later, maar we zijn er blij mee dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan deze belangrijke nuancering.
Hier zijn onze cijfers over de achterliggende periode


Facebook 266 likes (+3)
 
Bezoekcijfers website Loon voor later
jan 2017:        12.661 Pageviews (61.56% nieuw)
dec 2016           5,593 Pageviews (56.62% nieuw)
nov 2016:        34.376 Pageviews (89.98 nieuw)
okt. 2016:        11.565 Pageviews (74.6% nieuw)
sept 2016:         4.030 Pageviews (59% nieuw)
aug 2016:          6.585 Pageviews (71% nieuw)
juli 2016:            4.380 Pageviews (68.78% nieuw)
juni 2016:           6.034 Pageviews (72,46% nieuw)
mei 2016:        18.766 Pageviews (92.94% nieuw)

Kieswijzer

Wilt u uw stemgedrag bij de komende Tweede Kamer verkiezingen mee laten beïnvloeden door de manier waarop politieke partijen zich profileren in de pensioendiscussie ga dan naar de Loon voor Later Kieswijzer.
Een goed overzicht van politieke standpunten. We keken niet alleen naar de vraag wat er in de verkiezingsprogramma’s staat, maar ook hoe politieke partijen zich in de afgelopen 4 jaar ten aanzien van gepensioneerden opstelden: doe er uw voordeel mee!

Meer lezen? www.loonvoorlater.nl

Hoe kunt u helpen?

“Door u via social media in de discussie te mengen, zodat politici zien dat het beleid tegen gepensioneerden u niet onverschillig laat. Wij moedigen u aan om onze berichten onder uw relaties te verspreiden. Bent u niet vertrouwd met de social media, vraag dan aan uw (klein-) kinderen hoe het moet. Het is even wennen, maar een effectief strijdmiddel”. De afgelopen weken hebben we zo meer dan 200.000 mensen bereikt met informatie over de pensioendiscussie.
 
Geïnteresseerd in de pensioendiscussie op de socia media? Ga voor meer informatie naar onze sites:
www.loonvoorlater.nl en www.knvg.nl

Voorts attenderen we u op het bestaan van de site www.pensioenleugen.nl
Copyright © KNVG 2015, All rights reserved.

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp