Copy

Leo Bisschops nieuwe voorzitter Commissie Zorg, Wonen en Welzijn


Leo Bisschops, voorzitter van KBO Brabant, een van de lidorganisaties van KNVG/NVOG is gekozen als voorzitter van de Commissie Zorg, Wonen en Welzijn van de nieuwe koepel KNVG/NVOG. Hij volgt Joop Blom op die deze commissie vijftien jaar geleden heeft opgericht en met deskundigheid en betrokkenheid heeft geleid. De werkzaamheden zullen de komende tijd worden overgedragen. In het najaar wordt formeel afscheid genomen van de vertrekkende voorzitter.

Samenwerken wordt belangrijker
Zorg, Wonen en Welzijn zijn onderwerpen die voor gepensioneerden -naast het pensioen- steeds belangrijker worden. De commissie onder leiding van Leo Bisschops zal vooral de verbinding gaan zoeken met andere organisaties om de veranderingen op deze terreinen voor de leden in goede banen te leiden. De nieuwe voorzitter heeft een grote bestuurlijke ervaring zowel op landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal niveau en was o.a. werkzaam voor het ministerie van VWS. Iemand die bekend staat om zijn verbindende vermogen.

Joop Blom zette deze thema’s op de kaart
Dat de thema’s zorg, wonen en welzijn binnen de ouderenwereld de afgelopen jaren aan belang hebben gewonnen en op de kaart zijn gezet wordt binnen de koepelorganisatie KNVG/NVOG gezien als de grote verdienste van scheidend voorzitter Joop Blom. Binnen de Commissie bestaat veel waardering voor hem. Hij heeft een grote dossierkennis, kent een onvermoeibare inzet en weet als geen ander wat er op elk departement speelt. Joop Blom is een diplomatiek bestuurder die goed weet hoe hij achter de schermen invloed kan uitoefenen. Hij stelt zijn functie ter beschikking in verband met zijn leeftijd.

Ouderenorganisaties over pensioenakkoord; hoe nu verder?


De ouderenorganisaties KNVG/NVOG, ANBO en KBO-PCOB vragen minister Koolmees in een gezamenlijke brief op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen rond het pensioenoverleg. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een afschrift ontvangen. Eerder reageerden KNVG en NVOG al voorzichtig positief op het principe-akkoord over de pensioenen, hoewel duidelijk is dat heel veel onderwerpen nog ingevuld moeten worden.

De ouderenorganisaties willen graag weten hoe de aangekondigde stuurgroep eruit gaat zien, welk tijdspad en stappenplan de minister voor ogen heeft en ook hoe de gepensioneerden bij het overleg betrokken zullen worden. ‘Een goed pensioenakkoord kan alleen tot stand komen met de deskundige inbreng van belangenbehartigers van de Nederlandse gepensioneerden’, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties.

Wilt u de hele brief lezen, ga dan naar deze link

Hier vindt u de allereerste reactie die KNVG en NVOG naar de minister stuurden.

Commentaar op pensioenakkoord


Hier vindt u een overzicht van enkele commentaren op het pensioenakkoord van andere organisaties en deskundigen.

Netwerkbijeenkomst ‘Belangenbehartiging gepensioneerden met het oog op de komst van een nieuw pensioenstelsel’
Klik hier voor het verslag:

Belasting op spaargeld pas in 2021 ter discussie
Het zal nog tot 2021 duren voordat het kabinet de belasting op spaargeld zal verlagen. Dat heeft staatssecretaris Snel in de Tweede Kamer gezegd.
Lees meer op www.loonvoorlater.nl
ZORG

Commissie peilt voor meer begrip tussen oud-werkgevers en gepensioneerden


De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de ouderenkoepel KNVG/NVOG constateert dat de contacten tussen oud-werkgever en gepensioneerden niet altijd even ‘warm’ zijn en roept oud-werkgevers en lidorganisaties op om daarover met elkaar in overleg te gaan als men ook die ervaring heeft.

Werkgevers en gepensioneerden zouden meer begrip kunnen tonen voor elkaars positie vindt de commissie en roept ze daarom op met elkaar in gesprek te gaan en samen te gaan werken aan een vorm van ambassadeurschap op basis van wederkerigheid.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van KNVG

 

Zo blijft de gezondheidszorg goed en betaalbaar


Door het ministerie van VWS is een Taskforce ingesteld van meer dan 20 deskundige leden uit diverse disciplines die op basis van discussies, rapporten en adviezen op een rij heeft gezet wat er in Nederland moet gebeuren om te komen tot een efficiënte en betaalbare gezondheidszorg.

Voorzitter Joop Blom van de Commissie Zorg, Wonen en Welzijn van KNVG/NVOG zet de belangrijkste conclusies op een rij.

U vindt ze hier

Mantelzorg overkomt je

 
Mantelzorg is zowel fysiek als emotioneel zwaar voor de mantelzorger en dat iemand mantelzorger wordt overkomt u sneller dan u denkt. Daarom is het van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium professionele hulp en advies in te roepen.

Hier vindt u een aantal tips:

Farmaceuten willen meer mensen aan de cholesterolremmers


Volgens De Volkskrant moeten mogelijk 1 miljoen Nederlanders extra aan de cholesterolverlagers. Is er dan sprake van een epidemie? Nee, dit is het gevolg van een nieuwe richtlijn, mede samengesteld onder invloed van de farmaceutische industrie, aldus de krant.

Klein verschil, grote gevolgen
Het verschil zit hem in de verandering van een klein getal. Is het cholesterol-gehalte bij een patiënt 2,5 of hoger dan wordt vaak een cholesterolverlager voorgeschreven. 8 Jaar lang gold dit getal als norm, tot 2 maanden geleden. Toen werd de norm verlaagd naar 1,8.

Zo komen er 1 miljoen patiënten bij
Daardoor moeten meer Nederlanders aan de pillen en dat leidt juist bij huisartsen tot verbazing, want het aantal hartinfarcten dat voorkomen kan worden door pillen te slikken, staat niet in verhouding tot de nadelen, zoals de bijwerkingen van dit soort medicijnen.
Ze wijzen op een merkwaardig toeval: de norm wordt aangepast op een moment dat farmaceuten net veel duurdere cholesterolremmers op de markt hebben gebracht. En ook opvallend volgens De Volkskrant: de twee cardiologen in de commissie die de nieuwe richtlijn vaststelden, ontvingen de afgelopen jaren duizenden euro’s van geneesmiddelenfabrikant Amgen, de farmaceut die een van de nieuwe remmers maakt.
Huisarts Hans van der Linde in Capelle aan den IJssel is sceptisch over de nieuwe waarde van 1,8. ‘De enigen die daar baat bij hebben zijn de medicijnfabrikanten’, zegt hij.

Hele artikel lezen?
Klik hier.

'Steun gezocht voor Automaatje

 

Half juni hadden nog maar 3 leden van de KNVG/NVOG-verenigingen gereageerd op een eerdere oproep om mee te doen an het project Automaatje.
 
Daarom brengen we dit idee nog maar eens onder de aandacht van de lidverenigingen met het verzoek om dit initiatief te steunen. Automaatje is een project van de ANWB en is erop gericht om samen met vrijwilligers de mobiliteit van ouderen te vergroten.  Wat dit initiatief inhoudt en hoe u kunt participeren vindt u op de website van de KNVG
 

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences