Copy

Koopkracht AOW-ers stijgt


Bijna alle Nederlanders (96%) gaan er in 2019 in koopkracht op vooruit, zo blijkt uit Prinsjesdag-stukken die zijn uitgelekt: gemiddeld +1,5%. Ook gepensioneerden krijgen er in 2019 1,5% bij, als althans de prognoses van het Centraal Planbureau kloppen, hetgeen het afgelopen jaar niet het geval was.

AOW
Dat de koopkracht van ouderen met 1,5% stijgt geldt voor mensen met een AOW. Voor wie een aanvullend pensioen heeft zien de cijfers er waarschijnlijk anders uit, omdat de aanvullende pensioenen al lange tijd niet zijn geïndexeerd.

In de media bestaan stevige reserves ten aanzien van de mooie cijfers die het kabinet presenteert. In 2020 dienen zich alweer tegenvallers aan en zal het kabinet –zo wordt voorspeld- niet ontkomen aan nieuwe bezuinigingen.

CBS: Koopkrachtdaling gepensioneerden groter dan gedacht.


Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de koopkrachtontwikkeling sinds de kredietcrisis opnieuw berekend, maar op een andere manier dan men gewend is.
Uit die nieuwe berekeningen blijkt, dat de verschillen in koopkracht tussen werkenden en uitkeringstrekkers enerzijds en gepensioneerden aan de andere kant fors groter zijn dan uit de gebruikelijke koopkrachtplaatjes van het kabinet blijkt

Hoger aanvullend pensioen, dan meer pijn
Als het gaat om de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is er een verschil tussen ouderen die alleen AOW ontvangen en ouderen die daarnaast ook een (klein) aanvullend pensioen hebben.
Van gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 10.000 euro per jaar, nam de koopkracht van 2008 tot 2017  licht toe.
De koopkracht bij een aanvullend inkomen vanaf 20.000 euro per jaar daalde.

-12%
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft deze groep (ouderen met een aanvullend pensioen) sinds het uitbreken van de economische crisis het meest last van het niet of beperkt indexeren van de aanvullende pensioenen. De koopkracht van ouderen met een aanvullend pensioen van 20.000 euro of meer was in 2017 bijna 12% minder dan in 2008.

Bron: CBS


 

Vermogensbeheerders zorgen goed voor zichzelf


De uitvoeringskosten van Nederlandse pensioenfondsen zijn vorig jaar (2017) met bijna 13% gestegen naar ruim 8,5 miljard euro. Dit kwam vooral door de bonussen die betaald werden aan vermogensbeheerders. Dit blijkt uit onderzoek van het adviesbureau LCP onder 222 pensioenfondsen

 

3000 demonstranten op de been


Aan de demonstratie die de FNV in Den Haag organiseerde voor bevriezing van de AOW-leeftijd, indexatie en pensioenopbouw voor alle werkenden, hebben 3000 mensen deelgenomen.

SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS steunden dit initiatief.


 

Wie niet verrast wil worden moet zich in het nabestaandenpensioen verdiepen

 
Het nabestaandenpensioen is een gordiaanse knoop. Wie niet goed oplet kan na het overlijden van de partner als die tevens kostwinner is, in een diep, zwart gat vallen, zeker als tijdens het werkzame leven vaak van baan is gewisseld. In dat geval vervallen sommige pensioenaanspraken en wat er voor in de plaats komt is vaak niet genoeg voor een onbezorgde voortzetting van het leven door de nabestaanden.

Je moet er even voor gaan zitten....
Wie dit risico niet wil lopen, kan zich maar beter in de materie verdiepen of –misschien beter nog- deskundig advies inwinnen. De Telegraaf doet een poging om de valkuilen en de oplossingen in beeld te brengen, maar uit dit artikel blijkt ook hoe ingewikkeld de materie is. Voor wie tijd en zin heeft om er even voor te gaan zitten, hierbij een link:

Veel manieren om het probleem van het nabestaandenpensioen goed op te lossen


 
 

Wel of niet aflossen?


Hypotheek wel of niet aflossen: wat zijn de voor- en nadelen?
De website ‘Lekker leven met minder’ zet de argumenten op een rijtje.

Lees hier het gehele artikel. 

Fusiebesprekingen NVOG/KNVG kosten tijd


Het zal nog wel even duren voor een eventuele fusie tussen KNVG en NVOG zijn beslag zal krijgen.

Dat zegt voorzitter Jaap van der Spek in de nieuwsbrief van de NVOG. Er is een plan van aanpak gemaakt met veel onderwerpen die nog besproken moeten worden en die gesprekken vragen veel tijd, aldus de NVOG-voorzitter. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten in een extra algemene ledenvergaderingen besproken zullen kunnen worden.


 
 
NVOG en KNVG organiseren op 19 november een debatmanifestatie over de toekomst van het pensioenstelsel in aanwezigheid van minister Koolmees.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Jaarbeurs zaal in Utrecht en kan bijgewoond worden door 450 mensen. De aanmelding daarvoor is inmiddels geopend.

Toetsingscriteria
Een van de onderwerpen die daar besproken zullen worden met de minister zijn de toetsingscriteria, waaraan een nieuw pensioenstelsel in de visie van NVOG, KNVG, KBO-PCBO NOOM en ANBO moet voldoen.

Wie de discussiebijeenkomst wil bijwonen kan zich aanmelden via dit emailadres:
debatmanifestatie@gepensioneerden.nl  

De bijeenkomst is o.a. bedoeld voor leden van de bij NVOG en KNVG aangesloten lidorganisaties.

 
ZORG

Zorgpremie opnieuw omhoog


Als het aan het kabinet ligt gaat de zorgpremie volgend haar met gemiddeld 10 euro per maand omhoog en komt daarmee op een gemiddelde jaarpremie van 1.432 euro. Het eigen risico blijft 385 euro.

Het is de vraag of de zorgverzekeraars dit advies volgen. Ze stellen ieder zelfstandig hun premie vast en doen dat de komende weken. De hogere zorgpremie wordt voor de lagere inkomens goeddeels goedgemaakt door een verhoging van de zorgtoeslag.

Kostenverdeling
Bijna de helft (50 euro van 124) van de verhoging is toe te schrijven aan hogere lonen in de zorg. Stijging van de medicijnprijzen en de introductie van nieuwe behandelingen is verantwoordelijk voor 30 euro. Stijging van de uitgaven aan wijkverpleging zorgt voor een verhoging van 16 euro.
 

Handig hulpmiddel om je netwerk te beschrijven


Ouderen die zelfstandig thuis wonen worden meestal omgeven door een mooi netwerk van vrienden en zorginstellingen, die een rol spelen in de dagelijkse verzorging.
Voor hulpverleners is het vaak moeilijk om uit elkaar te houden wie in het netwerk, welke rol speelt. Voor de hulpontvanger is het vrijwel ondoenlijk om aan nieuwe hulpverleners in kort bestek uit te leggen hoe de hazen in dit huis lopen.
Voor dat probleem is nu een oplossing bedacht.

Ga naar de website
Samen met de organisatie ‘Beter Oud’ hebben de gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG, een instrument ontwikkeld waardoor het eenvoudig wordt om vast te leggen hoe het netwerk in elkaar zit. Wie op de website van ‘Beter Oud’ een aantal vragen beantwoordt kan daarna een afdruk maken met een overzicht op papier.  Het kan in de gang of de meterkast opgehangen kan worden, zodat iedere hulpverlener kan zien wie er allemaal bij deze persoon betrokken zijn.

Hulp
Het invullen is niet ingewikkeld. Per keer een vraag beantwoorden en dan verder gaan in het keuzemenu. Gewoon proberen is de beste manier om erachter te komen hoe het werkt. Wie moeite heeft met computers kan het werkje laten uitvoeren door kind of kleinkind.

Wilt u gebruik maken van dit handige hulpmiddel, ga dan naar de website:
https://wieiswie.beteroud.nl


 

Ouderen laten geld liggen


230.000 seniorenhuishoudens (55-plus) laten  mogelijk het recht op zorgtoeslag liggen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het onderzoekbureau Regioplan, ingesteld in opdracht van de gepensioneerdenorganisaties KNVG, NVOG, KBO-PCOB en FASv.

Het aantal seniorenhuishoudens dat geen zorgtoeslag ontvang, terwijl men daar op basis van inkomen en vermogen wel recht op heeft is fors toegenomen, een stijging van 32% van 2014 naar 2016.

Huurtoeslag
Ook bij de huurtoeslag blijft geld liggen.: een op de zes 55-plussers laat geld liggen waarop men wel recht heeft.

Senioren moeten toeslag zelf aanvragen
Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslag, maar die toeslag wordt niet automatisch uitgekeerd. Toeslagen worden alleen na het indienen van een persoonlijke aanvraag toegekend.

Hele onderzoek lezen?
ga naar www.regioplan.nl

 

Pensioendiscussie volgen?


Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp