Copy

Nog geen succes in pensioendebat


Het kan dan wel zo zijn, dat 50PLUS vooralsnog bot heeft gevangen bij een poging een bodem van 2% te leggen in de rekenrente, zodat het in 2020 niet nodig zal zijn op de pensioenen te korten, maar intussen neemt de onvrede in het land met betrekking tot het pensioenbeleid van de coalitie hand-over-hand toe.
Veel gepensioneerden en ook een toenemend aantal deskundigen is het niet duidelijk waarom de coalitiepartijen volharden in hun verzet  tegen een tijdelijke aanpassing van de rekenrente.

CDA
Pieter Omtzigt verklaart het verzet van het CDA met het argument, dat het CDA kiest voor de zekerheid dat de pensioenfondsen ook over “40 jaar voldoende geld hebben”.
Maar die voorzichtigheid is overdreven. 40 Jaar is een lange periode, waarin gemakkelijk bijgestuurd kan worden. Maar bovenal: goedbeschouwd gaat het de pensioenfondsen redelijk voor de wind als je kijkt naar de werkelijke rendementen.
Alleen wie de rekenmethodiek van de overheid volgt komt tot sombere cijfers.  Het is de vraag of die rekenmethodiek niet uitgaat van een veel te somber scenario.
Los daarvan: de veroudering in Nederland gaat volgens econoom Ad Broere minder snel, dan kortgeleden nog gedacht werd.

50PLUS
De discussie in de Tweede Kamer is voor veel gepensioneerden een cruciale discussie, want als er niets verandert aan de pensioensystematiek zullen verschillende pensioenfondsen in 2020 de pensioenen mogelijk moeten korten. Om dat te voorkomen wil 50PLUS met “een tijdelijke noodmaatregel” de regels voor pensioenfondsen 5 jaar lang iets versoepelen om ze door lastige tijden te loodsen.
Nu de economie zich herstelt,  staan ook de pensioenfondsen er beter voor, zij het dat dit herstel langzaam gaat.

D66 en VVD
Het CDA, dat in de pensioendiscussie meestal aan de kant van de gepensioneerden staat, voelt als regeringspartner niet voor het aanpassen van de pensioenregels. Dat geldt ook voor D66-kamerlid Steven van Weyenberg. “Niemand kan in een glazen bol kijken”, zegt hij. Coalitiepartij VVD sluit zich daarbij aan. “Je moet niet het geld voor de latere generaties opsouperen”, aldus VVD-kamerlid Roald van der Linde, een argument dat bij gepensioneerden weinig begrip ondervindt, omdat het niet klopt. De ouderen hebben de afgelopen jaren pensioenpremie opzij gelegd en krijgen al een aantal jaren niet wat ze was toegezegd. De koopkrachtachterstand is al opgelopen tot 16%.  In feite sparen de ouderen dus voor de jongeren, die nog veel tijd hebben om te sparen. Doen ze dat in voldoende mate, dan is naar de toekomst ook hun pensioen veilig gesteld.
Intussen groeit in de samenleving het onbegrip ten aanzien van de starre houding van de coalitiepartners.
PENSIOEN


Nood onder 55-plussers is groot

Veel 55-plussers hebben de crisis nauwelijks overleefd. Ze zijn hun werk kwijtgeraakt en moeten de tijd tot hun pensioen uitzitten met een (bijstands)uitkering. In geen enkele leeftijdsgroep is het aantal lage inkomens en daarmee de armoede zo groot als onder deze groep. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Grootste klappen
De grootste klappen vallen in de de groep tussen de 63 en 65 jaar. In 2016 had van de 63-jarigen 1 op de 9 een laag inkomen (1030 euro netto per maand, inclusief zorgtoeslag en exclusief huurtoeslag).
Vanaf 67-jaar gaat het vaak weer beter, dank zij de AOW en een aanvullend pensioen. Van de 67-plussers heeft iets meer dan 2% een laag inkomen.

Armoede
Armoede komt ook in andere leeftijdsgroepen voor. In 2016 moest 8,2% van de Nederlandse gezinnen rondkomen van een laag inkomen. Uit de cijfers blijkt dat ondanks het economisch herstel het aantal mensen onder de armoedegrens stijgt.

Meer weten? Ga naar: www.volkskrant.nl

Referendum over aflosboete komt dichterbij.


50PLUS-leider Henk Krol heeft voldoende steun heeft voor een referendum over de aflosboete. Via NPO 1 maakte hij bekend dat de vereiste 10.000 handtekeningen om een referendum aan te vragen donderdagmorgen (18 januari 2018) zijn bereikt.

Volgende fase
Nu er 10.000 rechtsgeldige stemmen zijn komt de volgende fase en zal de ouderenpartij nog een keer 300.000 handtekeningen moeten verzamelen om het referendum werkelijk te realiseren.
 
 
ZORG

Oproep aan lidorganisaties.

In de commissie Zorg&Welzijn&Wonen&Mobiliteit  van de KNVG/NVOG staan regelmatig de onderwerpen Zorgverzekeringswet en zorgverzekeringen op de agenda.

Afstemmen
De commissie vindt het belangrijk om over deze onderwerpen af te kunnen stemmen met mensen die bij hun zorgverzekeraar deel uit maken van de verzekerdenraad. Op die manier kunnen wij meningen /standpunten delen c.q. toetsen.

Aanmelden
Wellicht zijn er binnen uw organisatie leden die in de verzekerdenraad zitting hebben. U kunt ons helpen die leden “ op te sporen” door dit bericht met uw leden te delen.
Een mailtje naar het secretariaat van NVOG ( nvog@gepensioneerden.nl ) met de naam en het mailadres van het desbetreffende lid is voldoende. Wij nemen dan contact met hem / haar op.

Pact voor ouderenzorg.


Op 17 januari was het eerste overleg van vertegenwoordigers van ouderenorganisaties, waaronder KNVG en NVOG en Kees van de Burg, directeur-generaal langdurige zorg van het ministerie van VWS.

Een verslag van dit overleg vindt u HIER.
Het magazine van VGO Media had een interview met voorzitter Joep Schouten van de KNVG, waarin een veelheid aan onderwerpen aan de orde komt, waaronder het nieuwe pensioenstelsel.

Interview lezen? Ga dan naar: www.knvg.nl 

Volg het pensioennieuws hier....

Dagelijks op de hoogte blijven van nieuws, dat uw financiële positie als gepensioneerde raakt, volg dan de berichtgeving op:
 
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp