Copy

KNVG/NVOG reiken (onder voorwaarden) de minister de hand


KNVG/NVOG reiken (onder voorwaarden) de minister de hand
Korting van de pensioenen van tafel, verhoging van de pensioenen door te indexeren en een rem op de verhoging van de AOW-leeftijd. Als aan die voorwaarden wordt voldaan kan het overleg over hervorming van het pensioenstelsel nog voor de zomer hervat worden. Dat zeggen de voorzitters Joep Schouten en Jaap van der Spek van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG (300.000 leden) vandaag in een ingezonden artikel in De Telegraaf in een poging het vastgelopen pensioenoverleg vlot te trekken.

Jongeren en gepensioneerden moeten ook aan tafel
In hun artikel noemen ze nog een andere belangrijke voorwaarde om tot succesvolle afronding van de discussie te komen: betrek jongeren en gepensioneerden rechtstreeks bij dit overleg. Nu staat die groep aan de kant, zonder enige zeggenschap terwijl pensioenhervormingen hun financiële positie sterk raakt.

Huidige aanpak is kansloos
Het pensioenstelsel aanpakken zonder medewerking van de betrokkenen, zoals minister Koolmees wil, is een ‘kansloze operatie’, schrijven de voorzitters. Op deze manier ontstaat er nooit draagvlak. Toont de minister zich gevoelig voor de wensen van de seniorenorganisaties dan kan er vruchtbaar overleg komen en kan ook gesproken worden over andere maatregelen uit het tienpuntenplan van de minister. Een ‘Breed Nationaal Pensioenakkoord’, met jongeren en ouderenorganisaties kan nog voor de zomer klaar zijn, aldus de brief.

Dit stellen KNVG/NVOG voor
  • KNVG en NVOG bieden een oplossing voor mensen met een zwaar beroep. Vertrekt een werknemer met een financiële vergoeding bij zijn werkgever, dan zou die vergoeding belastingvrij in het pensioenfonds gestort moeten kunnen worden, zodat het pensioen eerder kan ingaan.
  • Voor de mensen die nu werken wordt al jarenlang te weinig pensioenpremie betaald. Er moet een kostendekkende pensioenpremie komen.
  • Daarnaast zou voor zzp-ers pensioenopbouw fiscaal aantrekkelijker gemaakt moeten worden:  alleen zzp-subsidie overmaken als er een pensioen mee wordt opgebouwd.
  • Als de doorsneepremie wordt afgeschaft wordt de schadepost voor ouderen daarvan op minimaal 60 miljard euro geschat, omdat er dan minder geld binnenkomt. Dit bedrag moet door de overheid met maatregelen gecompenseerd worden, aldus KNVG en NVOG.
Hele artikel lezen? Ga naar: www.knvg.nl

Ouderen met alleen AOW hebben het moeilijk


3 procent van de ouderen in Nederland leeft volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau onder de armoedegrens.

De half miljoen ouderen die alleen moeten rondkomen van AOW hebben het niet breed. Rondkomen lukt onder normale omstandigheden, maar zijn er tegenvallers op het gebied van gezondheid en wonen, dan kan ook deze groep nauwelijks rondkomen

Meer lezen?
Ga naar: www.loonvoorlater.nl

 

Met minder strenge overheidsregels zouden pensioenfondsen meer verdienen

 
Met minder strenge overheidsregels zouden pensioenfondsen meer verdienen

Volgens het Algemeen Dagblad lopen pensioenfondsen door strenge overheidsregels miljarden aan inkomsten mis. Dat komt omdat ze door de overheid gedwongen worden te beleggen in overheidsobligaties die nauwelijks rente opleveren.

Pensioenfondsen hebben ongeveer een kwart van hun vermogen belegd in Nederlandse en Duitse overheidsobligaties.

Door de ontwikkelingen op de financiële markt leveren die nauwelijks rente op en dat nekt volgens het Algemeen Dagblad de pensioenfondsen, die daardoor (op papier) te weinig rendement maken op hun vermogen om de pensioenen te kunnen verhogen. Volgens het AD lopen pensioenfondsen op deze manier per jaar bijna 7 miljard euro mis.

Meer lezen?
Ga naar www.loonlater.nl


 

Afschaffen doorsneepremie: wie zal dat betalen?


Als minister Koolmees de ‘doorsneepremie’ afschaft –een door D66 gekoesterde wens- zal dat de Nederlandse gepensioneerden tussen de 60 en 100 miljard euro kosten.
Meer lezen?
Ga naar: www.loonvoorlater.nl

 
VIDEOCOLLEGE

Nederland heeft het beste pensioenstelsel en is het enige land dat niet indexeert.


De discussie rond het Nederlandse pensioenstelsel (1500 miljard euro vermogen) hangt van drogredenen en frames aan elkaar. De belangrijkste mythes werden door pensioendeskundige Rob de Brouwer ontkracht in diens boek ’21 Mythes en onwaarheden over ons pensioen’. Voor wie liever kijkt/luistert dan leest gaf Rob de Brouwer een toegankelijk college dat KBO Brabant op video liet vastleggen. Wie zich wil verdiepen in de feiten rond het pensioenstelsel raden we aan om het televisiecollege van Rob de Brouwer te volgen.

Rob de Brouwer deed zijn opleiding economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij vervulde diverse beleidsfuncties bij het ministerie van Economische Zaken en bekleedde directiefuncties bij Hoogovens/Corus in Ijmuiden Bij dit televisiecollege  is het even zitten, maar daarna ben je helemaal bijgepraat en toegerust om in de politieke discussie de zin van de onzin te onderscheiden.

Zie onderstaande video.


 

Themadag Zorg "Wat kan ik zelf doen?


Op woensdag 27 maart 2019 organiseren KNVG en NVOG een themadag over ontwikkelingen op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen.

Meer weten?
Ga naar: www.knvg.nl

 

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp