Copy

KNVG: minister Koolmees slaat doodlopende weg in


Er komt geen overleg met minister Koolmees over hervorming van het pensioenstelsel zolang de dreigende korting op pensioenen niet van de baan is en er geen uitzicht is op verruiming van de mogelijkheid om te indexeren

Dat zeggen de gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG in een reactie op het 10-puntenplan dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen vrijdag (1 februari 2019) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in de hoop zo de stagnerende discussie over pensioenhervormingen vlot te trekken.
Kritiek op solistisch optreden

Volgens de twee gepensioneerdenkoepels slaat minister Koolmees met zijn aanpak een doodlopende weg in, die alleen maar leidt tot nog meer vertraging bij de totstandkoming van een nieuw pensioenstelsel. Omdat voor de aanpak van de minister een breed draagvlak ontbreekt achten KNVG en NVOG deze poging om tot resultaten te komen kansloos. Zolang gepensioneerden en jongeren niet rechtstreeks bij het overleg betrokken worden, kan niet gesproken worden van een ‘breed draagvlak’, vinden beide organisaties. De minister mist een belangrijke kans op succes door niet nu al te willen praten over de AOW-leeftijd.

Lees hier de reactie van KNVG/NVOG op de plannen van minister Koolmees.

 

Dalend vertrouwen van ouderen is slecht voor de economie
 

Het vertrouwen van ouderen in hun financiële toekomst daalt en dat is slecht voor de economie. Om die reden is het belangrijk dat er een eind komt aan de onzekerheid op het gebied van pensioenen, schrijft NRC-columnist Maarten Schinkel.

M
eer lezen? Ga dan naar: www.loonvoorlater.nl

 

GroenLinks en 50PLUS: geen korting op pensioenen

 
Tot nu toe heeft GroenLinks politieke standpunten ingenomen die niet bepaald pensioenvriendelijk genoemd kunnen worden. Dat de aanvullende pensioenen al jarenlang niet aan prijsstijgingen zijn aangepast en veel gepensioneerden daardoor behoorlijk wat koopkracht hebben ingeleverd, leek de GroenLinksers niet echt te deren. Onder druk (in dit geval van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019) wordt alles vloeibaar en heeft ook GroenLinks de positie van ouderen ontdekt als belangrijk dossier.

Dit ziet GroenLinks woordvoerder Paul Smeulders als zijn prioriteiten:
  • De strenge pensioenregels moeten zodanig worden aangepast dat korting op de pensioenen kan worden voorkomen. GroenLinks trekt bij dit streven samen op met 50PLUS, de partij die zich voor dit onderwerp al langer inspant.
  • GroenLinks wil dat werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie gaan betalen voor iedereen die voor ze werkt, ook als het gaat om zzp-ers. Dat flexwerkers nu niet investeren in hun pensioen leidt volgens Smeulders op termijn tot armoede.
  • De AOW-leeftijd mag niet verder worden verhoogd, zolang daarover geen bevredigende afspraken zijn gemaakt. Mensen met een zwaar beroep moeten tijdig kunnen stoppen met werken.
  • Er liggen nu twee initiatieven om korting op pensioenen te voorkomen. De initiatiefwet van het 50PLUS-kamerlid Martin van Rooijen en een initiatiefwetsvoorstel van Groen Links

Pensioengeld voor aflossen van de hypotheek


Minister Koolmees wil het voor mensen die gepensioneerd worden mogelijk maken dat ze een flink bedrag van hun pensioen ineens kunnen opnemen om daarmee hun hypotheek af te lossen. Voordeel: gepensioneerden kunnen daarmee hun maandlasten verlagen. Nadeel; ze krijgen een lagere maandelijkse pensioenuitkering.

De minister bereidt een wet voor waarmee het mogelijk wordt maximaal 10% van de pensioenaanspraak in een keer op te nemen. Hij wil de wet eind dit jaar naar de kamer sturen.

Nederlanders hebben geen behoefte aan keuzevrijheid

 
Nederlanders besteden gemiddeld meer tijd aan de aankoop van een nieuwe televisie dan het plannen van hun oudedagsvoorziening. Dat zegt de pensioenstudieclub Netspar in een recent rapport, waarin tevens wordt geconstateerd dat meer keuzevrijheid rond het pensioen niet automatisch leidt tot een grotere betrokkenheid.
29% Van de Nederlandse bevolking gaat liever naar de tandarts dan zich te verdiepen in zijn oudedagsvoorziening.

‘Er wordt vaak beweerd dat met een systeemwijziging die tot meer keuzevrijheid leidt (zoals bij beschikbare premieregelingen) het probleem van lage betrokkenheid zich vanzelf oplost. Onderzoek onder Zweedse pensioendeelnemers toont echter aan dat, ondanks dat deelnemers de keuze-mogelijkheden waarderen, een meerderheid van nieuwe deelnemers daar toch geen gebruik van maakt’, aldus Netspar.
Netspar-brief lezen? Ga dan naar www.netspar.nl

 

(Te) lange wachtlijst bij beoordelen van gezondheidsverklaringen


KNVG en NVOG hebben een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarin ze hun ongerustheid uitspreken over het feit, dat er bij het aanvragen van een rijbewijs voor ouderen van 75 jaar en ouder een wachtlijst van een half jaar is ontstaan bij het beoordelen van de gezondheidsverklaring die vanaf deze leeftijd verplicht is.

Zie hier de complete brief
ZORG

KNVG-themadag over zorg

 
Woensdag 27 maart 2019 organiseren KNVG en NVOG in Arnhem een themadag over de ontwikkelingen op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen.

Ga voor meer informatie naar www.knvg.nl

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp