Copy

KNVG en NVOG tot Tweede Kamer: Steun wetsvoorstel 50PLUS


De gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG zien het wetsvoorstel van 50PLUS om tijdelijk een bodem te leggen in de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen als een goede eerste stap op weg naar verbetering van de positie van mensen met een pensioen. In een brief aan de Tweede kamer vragen beide organisaties bij het kabinet aan te dringen op meer begrip voor de achtergebleven inkomenspositie van gepensioneerden met een aanvullend pensioen.

Koopkrachtverlies
Al 8 jaar wordt er gestudeerd op een nieuw pensioenstelsel en de discussie daarover lijkt geen stap verder te komen, aldus de brief. Intussen blijft indexering van de pensioenen uit en hebben veel mensen met een aanvullend pensioen al zo’n 15% aan koopkracht ingeleverd. Nu werkenden profiteren van de aantrekkende economie is het tijd ook te denken aan de positie van gepensioneerden. Het wetsvoorstel van 50PLUS is een bescheiden stap in de goede richting.

Pensioenregels zijn niet realistisch
De manier waarop pensioenfondsen nu hun verplichtingen moeten berekenen is niet realistisch vinden KNVG en NVOG. De marktrente van minder dan 2% is leidend. Als de marktrente laag is zijn pensioenfondsen verplicht veel geld op te potten, omdat de angst bestaat dat ze anders hun toekomstige verplichtingen niet na kunnen komen. Bij een lage rekenrente is de waarde van de vermogens laag ten opzichte van de verplichtingen, althans op papier. Het is een theoretisch rekenmodel.  In feite maken pensioenfondsen veel hogere rendementen. Er is meer dan genoeg geld in kas om de pensioenen te verhogen en alle toekomstige verplichtingen na te komen. In hun brief vragen de voorzitters van KNVG Joep Schouten en Jaap van der Spek van de NVOG om deze realiteit onder ogen te zien.

Meer informatie? Ga naar: www.knvg.nl
PENSIOEN


Banken leerden niets van de crisis


Voor pensioenfondsen gelden strenge regels. Ze moeten onwaarschijnlijk grote buffers aanhouden, zodat ook in de toekomst gepensioneerden zeker zijn van een aanvullend pensioen. De Nederlandsche Bank is zó voorzichtig, dat de pensioenen al jarenlang niet verhoogd zijn. Mede daardoor en ook door goede rendementen verdubbelde ondanks de crisis het totale vermogen van pensioenfondsen tot 1400 miljard euro.

Banken hebben te weinig eigen geld
Banken daarentegen hebben van de crisis niets geleerd, zeggen deskundigen. Hun buffers zijn veel te laag om een volgende tegenslag zelf aan te kunnen. In Europa hoeven ze niet meer dan 3% kapitaal aan te houden. Dus tegenover de schuld van de bank staat maar een heel klein vermogen, te klein om grote klappen zelf op te vangen. We weten wat er dan gebeurt: een systeembank die dreigt om te vallen kan op overheidssteun rekenen.

Nieuwe crisis is mogelijk
De financiële experts Hans Hoogervorst (ex AMF) en Nout Wellink (ex Nederlandsche Bank) waarschuwen in De Telegraaf voor een nieuwe klap. De financiële markt zit vol nieuwe risico’s en dat is mede toe te schrijven aan de Centrale Banken van Europa. Ze houden de rente kunstmatig laag, waardoor veel mensen worden aangemoedigd om schulden te maken, o.a. voor de aankoop van een huis.

Schuld was nooit zo groot
Wellink en Hoogervorst tonen zich zeer bezorgd over de schulden die nu weer ontstaan. Die schuld is in zijn omvang uniek en wereldwijd: een bijeffect van het monetaire beleid van o.a. de Europese Centrale Bank, waardoor de rente tot een dieptepunt is gedaald.

Paardenmiddel werkt niet meer
De kans dat de financiële crisis zich herhaalt is reëel, zeggen de deskundigen. De vorige crisis is bestreden met paardenmiddelen, aldus Hoogervorst. Zo’n paardenmiddel was het laten draaien van de geldpers, waardoor de rente daalde en bedrijven en overheden goedkoop konden lenen. O.a. gepensioneerden betaalden daarvan de rekening, maar omdat daardoor de schulden enorm zijn opgelopen kan dit paardenmiddel bij een volgende crisis niet nog een keer ingezet worden. Hoe de volgende crisis opgelost moet worden, weet niemand.....

Hele artikel lezen? Ga naar: www.telegraaf.nl

Minister en organisaties samen op de bres voor beter ouderenbeleid


De inspanningen van KNVG en NVOG om te komen tot een meer “oudervriendelijke samenleving” lijken effect te hebben. Samen met 23 andere organisaties hebben KNVG en NVOG een “Pleidooi” opgesteld, waarin concreet wordt aangegeven hoe het doel bereikt kan worden. De minister van VWS blijkt “Het Pleidooi” goed gelezen te hebben, want in het “Pact voor de Ouderenzorg”, een inspanningsovereenkomst tussen het ministerie en de ouderenorganisaties, wordt er diverse malen naar verwezen.

Druk op lokale partijen
“Het Pleidooi” is de afgelopen week naar alle lokale politieke partijen in alle gemeenten van Nederland gestuurd. De leden van de organisaties die het opstelden worden aangemoedigd om dit onderwerp  in hun eigen gemeente te agenderen en er over in discussie te gaan met de plaatselijke politici.

Het Pleidooi
Het Pleidooi omvat 4 hoofdthema’s
  • Meer aandacht, tijd en een passende zorg.
  • Aandacht voor de informele zorg, waarmee o.a. de inzet van mantelzorgers wordt bedoeld.
  • Aandacht voor samenhang en afstemming binnen de zorg.
  • Beschikbaarheid van geschikte woningen voor ouderen met een zorgvraag.

Pact voor Ouderenzorg
Verschillende onderwerpen uit “Het Pleidooi” zijn al opgenomen in het “Pact voor de Ouderenzorg”. Dat is een overeenkomst tussen de minister, ouderenorganisaties en het bedrijfsleven, waarin ze beloven zich te zullen inspannen voor het verbeteren van de ouderenzorg.
Dit zijn de onderwerpen die in het bijzonder worden genoemd in “Het Pact”
  • Bestrijden van eenzaamheid
  • Met goede zorg en ondersteuning moeten ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.
  • Verbetering kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Meer informatie over dit onderwerp:

Video met uitleg (bron: Telegraaf)

Hier vindt u Het Pleidooi en het Pact:

 
ZORG

Minister schrapt onzinregel in de zorg


Het is minister De Jonge van VWS menens als het gaat om vernieuwing in de zorg.
De bewindsman heeft de 5-minutenregistratie voor de wijkverpleging geschrapt.

Meer tijd voor zorg
Wijkverpleegkundigen hoeven daardoor niet meer ongeveer 30% van hun tijd te besteden aan administratieve handelingen en krijgen meer verantwoordelijkheid om zelf te bepalen hoe ze de zorg organiseren.

Symbool van bureaucratie
De 5 minuten-regel wordt algemeen gezien als een symbool van doorgeschoten bureaucratie in de zorg.

Hulp van bedrijfsleven
Minister De Jonge roept daarnaast het bedrijfsleven op behulpzaam te zijn bij de ouderenzorg, bijvoorbeeld door medewerkers te trainen in de omgang met oudere, vergeetachtige klanten

Campagne moet reputatie zorg verbeteren

 
In de zorg dreigt een tekort van 100 tot 125.000 medewerkers. Het ministerie start daarom binnenkort een actieprogramma, waarin men studenten, zij-instromers en hertreders wil attenderen op de mogelijkheid van een baan in de zorg. Het programma is erop gericht om het imago van de zorg te verbeteren.
 
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp