Copy

Pensioenakkoord nadert voltooiing.


Een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel nadert. Dat kan afgeleid worden aan de beweging op verschillende fronten. Zo lijkt het kabinet tegemoet te willen komen aan de wens van de vakbeweging om de pensioenleeftijd minder snel te verhogen. Het kabinet houdt nog wel vast aan het opschroeven van de AOW-leeftijd, maar wil die pas ophogen tot 67 in 2025 in plaats van 2021.
 
Volgens De Volkskrant maakt het kabinet hiermee een gebaar om de onderhandelingen over een pensioenakkoord vlot te trekken, maar is op dit moment niet duidelijk of dat genoeg is. De FNV heeft nog niet gereageerd. De vakbeweging geeft aan dat er nog meer discussiepunten zijn die om een oplossing vragen, bijvoorbeeld rond de vraag hoe snel de pensioenen in de toekomst verhoogd of verlaagd worden bij economische mee- of tegenvallers.
 
Stand van zaken
Het idee van de persoonlijke pensioenpotjes is in het overleg gesneuveld. Individuele pensioenpotten werken negatief op de opbouw van het vermogen.
 
Ook de doorsneepremie lijkt te sneuvelen. Dat is het systeem waardoor alle pensioendeelnemers een gelijke pensioenpremie betalen, maar jongeren meer geld inbrengen dan ouderen omdat hun inleg langer rendeert dan die van ouderen.
Als de doorsneepremie wordt afgeschaft moeten ouderen daarvoor wel worden gecompenseerd: ze betaalden immers voor de ouderen toen ze zelf jongen waren en hebben het nadeel dat huidige jongeren minder aan het pensioen van de huidige ouderen bijdragen als de doorsneepremie verdwijnt. De oudere deelnemers mogen daarvan geen nadeel ondervinden, aldus de vakbeweging.
 
DNB
Ook De Nederlandsche Bank mengt zich in de discussie: als het pensioenstelsel zodanig wordt hervormd dat de pensioenen bij tegenvallende economische omstandigheden gemakkelijker verlaagd kunnen worden dan volgens de huidige regels het geval is, dan zouden pensioenfondsen wat DNB betreft aan minder strenge regels gebonden hoeven worden. Daarvan is het voordeel dat de pensioenen bij meevallende ontwikkelingen sneller verhoogd kunnen worden, maar het is een nadeel dat ze bij tegenvallers ook weer gemakkelijker verlaagd kunnen worden. Pensioendeelnemers moeten deze flexibiliteit dus betalen met een minder harde garantie op hun (toekomstige) uitkering.
 
De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel duren al 1,5 jaar langer dan de bedoeling was.
 
Klik hier voor een overzicht van de stand van zaken in de onderhandelingen, zoals beschreven door De Volkskrant:
 

Enquête voorafgaand aan debatmanifestatie


Voorafgaand aan de Debatmanifestatie die KNVG en NVOG op 19 november organiseren over het pensioenstelsel, wordt door het bureau Motivaction een onderzoek gehouden, waarbij de mening van de aangesloten leden wordt gepeild over de toetsingscriteria die beide organisaties hebben geformuleerd rond de vraag waaraan het toekomstige pensioenstelsel moet voldoen.

Het onderzoek wordt gehouden via internet en deelname staat open vanaf 28 september 2018 voor alle leden van de bij KNVG aangesloten lidorganisaties.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête:

 

Grote pensioenfondsen: regels zijn te streng.

 
ABP, PFZW, PMT, PME en Bouw, de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland roepen het kabinet en de sociale partners op om haast te maken met de hervorming van het pensioenstelsel. Ze doen dat in een open brief in NRC Handelsblad.

Het is voor het eerst dat de pensioenfondsen zich uitspreken tegen de invoering van een persoonlijk pensioenpotje.
‘Het is goed dat pensioenfondsen zich aan strenge regels moeten houden. Maar wij geloven dat die regels inmiddels zo streng geworden zijn, dat de pensioenfondsen eronder lijden in plaats van dat ze beschermd worden’, aldus de directeuren van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen.

Minder regels
De pensioenfondsen hopen op een pensioenstelsel waarin ze niet gebonden zullen zijn aan de strenge regels, waaraan ze nu moeten voldoen. De huidige regels zorgen ervoor dat de pensioenen op termijn dan wel zekerder zijn, maar vooral ook lager dan ooit was beloofd. Ze pleiten voor minder zekerheid en lagere buffers, waardoor pensioenen in goede tijden sneller kunnen stijgen, maar in slechte tijden ook sneller zullen dalen.

Zekerheid bestaat niet
 ‘Het is tijd om eindelijk echt te erkennen dat rotsvaste zekerheid niet bestaat’, zeggen de vijf in NRC. ‘Een gegarandeerd pensioen is een onbetaalbaar pensioen’.
Minister Koolmees van sociale zaken heeft nog niet gereageerd op de oproep.

Hier vindt u de complete brief: Pensioenfondsen:
"Kabinet maak haast met akkoord."

Lees ook:
U krijgt minder pensioen omdat rutte op safe speelt.


 
ZORG

Aanpak van eenzaamheid onder ouderen.


Als onderdeel van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, een samenwerkingsverband om in gezamenlijk overleg ouderenproblematiek aan te pakken, is op 28 september ‘De week tegen eenzaamheid’ gestart.
Zowel ‘Het Pact’ als ‘De week tegen eenzaamheid’ worden gesteund door de ouderenorganisaties KNVG en NVOG.

Ingewikkeld
De aanpak van dit probleem blijkt ingewikkeld, omdat ouderen niet graag toegeven dat ze eenzaam zijn, waardoor het moeilijk is daarvan een goed beeld te krijgen. Woensdag 26 september 2018 was er in Den Haag een bijeenkomst met deelnemers aan ‘Het Pact’ waarbij de problemen werden besproken. De directies van Albert Heijn en Rabobank legden daar uit wat deze organisaties speciaal voor ouderen doen. Acties ter bestrijding van eenzaamheid hebben het meeste succes, zo blijkt, als ze kleinschalig, per gemeente worden opgepakt met de inzet van jonge ouderen, die dit vrijwillig en met goede begeleiding doen. Ook ‘Zorgcoöperaties’ die links en rechts ontstaan vervullen daarin een waardevolle functie.

Oproep aan lidorganisaties
Ook KNVG en NVOG kunnen hierin een nuttige rol spelen. Organisaties die bij KNVG en NVOG zijn aangesloten worden dan ook opgeroepen om hierin zelf initiatieven te nemen.

 

Koopkracht gepensioneerden somberder nog dan we meldden.


In de vorige nieuwsbrief meldden we dat uit nieuwe koopkrachtberekeningen van het CBS blijkt, dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen sinds de kredietcrisis 12% koopkracht hebben ingeleverd. Dat is meer, dan het kabinet tot nu toe dacht.

In het bericht staat ook, dat gepensioneerden met AOW en een klein aanvullend pensioen van 10.000 euro er in koopkracht licht op vooruit gingen, maar dit heeft betrekking op het jaar 2017 en niet op de periode van 2008 tot 2017.  Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 20.000 euro gingen er in 2017 1% op achteruit.

Over de hele periode van 2008 tot 2017 hebben de gepensioneerden met een aanvullend pensioen volgens het CBS 12% aan koopkracht ingeleverd.

Kritische lezers die ons daarop attendeerden hebben gelijk. Dank daarvoor.


 

Pensioendiscussie volgen?


Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp