Copy
Startbijeenkomst Pact

Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge heeft tal van (ouderen)organisaties uitgenodigd voor een startbijeenkomst van “Het Pact voor de Ouderenzorg”. Het Pact is een samenwerking tussen verschillende organisaties en de overheid met de bedoeling de komende jaren de ouderenzorg dicht bij huis te verbeteren.
 
PENSIOEN


ABP start met persoonlijke pensioenpotjes


ABP start met persoonlijke pensioenpotjes
Door de deelnemers aan dit pensioenfonds in het vervolg een persoonlijk pensioenoverzicht te geven hoopt het ABP (ambtenaren) het draagvlak voor het pensioenstelsel te vergroten.
 
Hoeveel heb ik?
In het persoonlijke pensioenoverzicht laat ABP zien hoeveel iemand in zijn eigen pensioenpotje heeft zitten. Het gaat dan om de premie die werkgever en werknemer ieder hebben gestort, vermeerderd met de groei van dit bedrag uit de opbrengst van beleggingen.
 
Zo zal een ambtenaar van 47 jaar met een brutosalaris van 48.000 euro kunnen zien dat hij aan het eind van zijn loopbaan 0,5 miljoen aan pensioenvermogen heeft opgebouwd, goed voor een levenslang pensioen van 1.700 euro per maand.
 
Het is een schatting
Het “persoonlijke pensioenpotje” van het ABP is een cosmetische maatregel: d.w.z. het systeem geeft een globaal inzicht in het opgebouwde pensioen. Er kan geen recht aan worden ontleend. Pensioendeelnemers kunnen zien hoe ze er voor staan op een bepaald moment, maar ze kunnen zelf niet beslissen over de vraag wat er met het opgebouwde bedrag moet of kan gebeuren. Dat blijft geblokkeerd tot het moment van pensionering. Het gaat bovendien om een schatting: de uiteindelijke uitkering kan mee of tegenvallen.
 
Verkeerde beeldvorming
Het ABP wil op deze manier bijdragen aan het bestrijden van verkeerde beeldvorming. Veel jongeren denken nog steeds dat ouderen hun pensioen opmaken. Met dit overzicht wordt duidelijk dat dit niet het geval is.
 
Verhoging zit er nog niet in
Overigens hoeven de ambtenaren voorlopig nog niet op verhoging (indexering) van hun pensioen te rekenen, zoals bij andere pensioenfondsen. Naar internationale maatstaven gerekend is het ABP weliswaar heel succesvol in het halen van een goed rendement, maar als je er de rekensystematiek op loslaat die de overheid verplicht heeft gesteld voor pensioenfondsen dan staat het ABP er nog niet goed genoeg voor.
 

Bernard van Praag positief over plan om pensioen te redden.


Volgens hoogleraar economie Bernard van Praag is het plan van 50PLUS om pensioenkortingen te voorkomen door de rentevoet 5 jaar lang vast te leggen op 2% een realistisch plan.
 

Lees hierover op Loon voor Later en klik hier
 
KOOPKRACHT

Gepensioneerden met aanvullend pensioen gaan er dit jaar op achteruit.

Vrijwel alle Nederlanders kunnen dit jaar rekenen op een hoger netto loon, alleen gepensioneerden gaan er in koopkracht op achteruit.
 
Dankzij belastingverlaging
De verhoging is overigens niet te danken aan een loonstijging, maar aan een verlaging van de inkomstenbelasting.
 
Lonen blijven achter
Dat het met de economie zo goed gaat weerspiegelt zich nog niet in de lonen. Die stijgen vooralsnog minder dan de economische groei zou rechtvaardigen.
 

 • Werknemers die al goed verdienen gaan er het meest op vooruit.
 • 2x Modaal ontvangt maandelijks netto 16 euro meer.
 • Ambtenaren met 2x modaal gaan er door de belastingverlaging 17 euro op vooruit, maar raken dit voordeel kwijt omdat ze 18 euro meer aan pensioenpremie moeten betalen.
 • Mensen met een minimumloon of 1x modaal gaan er 7 euro op vooruit.
 • Partimers en jongeren met een minimumloon gaan er een paar euro op achteruit.
 
Ouderen
Gepensioneerden met een aanvullend pensioen moeten eveneens inleveren, vooral als gevolg van een verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.
 
 • Bij een aanvullend pensioen van 2.750 euro per maand is het verlies 7 euro per maand.
 • Hoe hoger het aanvullend pensioen, des te groter het verlies.

 
AOW omhoog
De AOW-uitkering  wordt verhoogd met een bedrag van 8 euro per maand voor gehuwden en 12,50 euro voor ongehuwden.
 
Deze cijfers zijn berekend door ADP, een organisatie die loonstroken verwerkt.

ZORG

Let op bij een zorgaanbieder die geen contract heeft

 
Als iemand aanklopt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar dan is de zorgverzekering wettelijk verplicht om toch 75% van de door de patiënt gemaakte kosten te vergoeden, als die kosten althans onder de basisverzekering vallen.
 
Sommige zorgverleners ontdekten een uitweg om toch tot een vergoeding van 100% te komen. Ze brachten de patiënt een hoger bedrag in rekening (zorgverleners die geen contract hebben kunnen een hoger tarief declareren), stuurden de patiënt een rekening voor het volle pond, maar voegden er deze mededeling aan toe:
“U kunt deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar en het vergoedingen overzicht naar ons toesturen. Het door zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag en het eventueel verrekende eigen risico dient u aan ons te voldoen. Een eventueel restbedrag komt te vervallen”
 
Eind aan constructie
Zorgverzekeraars hebben nu een eind gemaakt aan die constructie. Verzekerden moeten nu eerst de nota zelf betalen en krijgen daarna van de zorgverzekeraar –na controle op rechtmatigheid- 75% overgemaakt. De vereniging van niet gecontracteerde zorgaanbieders heeft hierover nu een kort geding aangespannen.
 
Wordt u verwezen naar een zorgaanbieder buiten het ziekenhuis, controleer dan altijd of deze zorgaanbieder een contract heeft met een zorgverzekeraar zodat u zeker weet voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
 
Bron: NVOG

 
GEZONDHEID

Ouderen net zo fit als jongeren


Dat de vaardigheden om nog bij te leren verdwijnen bij het ouder worden is een stelling die niet klopt. De mogelijkheid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden blijft ook op latere leeftijd. Bij elke leeftijd hoort dat je in sommige dingen goed bent en in andere weer niet. Dat geldt voor jong en het geldt voor oud. Er is niet een bepaalde leeftijd waarvan gezegd kan worden: “dan ben je op je top”.
 
Bron
Dit blijkt uit een onderzoek, waarvan de resultaten worden gemeld op de website van APS, de Association for Psychological Science.
 
Jongeren zijn snel, ouderen meer geconcentreerd
Jongeren blinken uit in snelheid en flexibiliteit als het gaat om het verwerken van informatie, maar ouderen zijn er juist weer goed in om gefocust te blijven. Ze hebben een betere concentratie.
 
Geluksgevoel neemt toe met ouder worden
De onderzoekers ontdekten nog een andere merkwaardige tegenstelling. Al gaat het ouder worden gepaard met het toenemen van lichamelijke gebreken, toch neemt het geluksgevoel op latere leeftijd toe. Mensen van 70, die fysiek nog gezond zijn, zijn geestelijk gemiddeld even fit als een 20-jarige, aldus het onderzoek.
 
Hele onderzoek lezen? www.psychologicalscience.org

 

Kwartaalbericht


Voorzitter Joep Schouten van de KNVG komt in zijn kwartaalbericht tot de volgende uitspraken:
 
 • Rutte III doet –zoals verwacht- weinig voor ouderen.
 • Het kabinet goochelt met de belastingregels: ze zijn zo ingewikkeld, dat er naar believen mee gemanipuleerd kan worden. “Liefst in kleine stapjes, want dan valt het niet op”.
 • Het overleg in de SER over de herziening van het pensioenstelsel zit in een impasse: er worden geen vorderingen gemaakt.
 • Door het getreuzel in de SER moeten volgend jaar en in 2020 misschien kortingen worden doorgevoerd op pensioenuitkeringen.
 • Achter de schermen wordt nog steeds gewerkt aan een verdergaande samenwerking tussen KNVG en NVOG.
 
Hele verslag lezen? Klik hier: www.knvg.nl

 

Volg het pensioennieuws hier....

Dagelijks op de hoogte blijven van nieuws, dat uw financiële positie als gepensioneerde raakt, volg dan de berichtgeving op:
 
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp