Copy

KNVG en NVOG starten met pensioenpetitie


N.B.: In de nieuwsbrief van zojuist is een verkeerde link gebruikt. Onderstaand treft u de juiste link om de petitie te tekenen.

KNVG en NVOG hebben geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars. Dat zeggen de organisaties van gepensioneerden in brieven aan de minister van Sociale Zaken, werkgeversorganisaties en vakbeweging en in een petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer.

In radiospotjes slaan KNVG en NVOG daarover alarm. De organisaties roepen gepensioneerden en werkenden via de STER-reclame op tot het ondertekenen van een petitie aan de Tweede Kamer. Met de petitie willen de organisaties korting op de pensioenen voorkomen, indexatie herstellen en directe vertegenwoordiging van de gepensioneerden bij de onderhandelingen bereiken.

Meer weten?
Lees dan dit artikel

Meer weten over de petitie?
Ga dan naar www.knvg.nl

Pensioenpetitie ondertekenen?
Ga dan naar www.petities.nl
 

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences