Copy

Kerstcadeautje?Terwijl staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) nog wikt en weegt over een eventuele verlenging van de herstelperiode voor pensioenfondsen, lijkt “de markt” het probleem van de dreigende pensioenkorting zelf op te lossen. Omdat de rente stijgt zal het volgend jaar vermoedelijk niet nodig zijn om de pensioenen te verlagen. Dat zeggen Peter Borgdorff van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Jan Berghuis van het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Meer weten? Ga dan naar: www.loonvoorlater.nl

Korten toegestaan

De rechter in Tilburg heeft de eis van een Brabantse verloskundige om korting op haar pensioen te verbieden afgewezen. Het kort geding werd ondersteund door KBO Brabant, dat zich nu beraadt over de vraag of wel of geen hoger beroep wordt aangetekend.

Meer weten? Ga dan naar: www.loonvoorlater.nl


 
 

Eerste Nationale Pensioendebat

Ruim 100 verontruste ouderen hebben zaterdag 26 november 2016 in Den Bosch het eerste Nationale Pensioendebat bijgewoond, georganiseerd door een aantal organisaties van verontruste ouderen.

Tevreden
Hoewel geen stormloop, toonde een van de organisatoren, Holke Flapper, zich tevreden met het resultaat. Het bewustzijn bij ouderen wat er rond hun aanvullende pensioen staat te gebeuren neemt langzaam toe. Datzelfde geldt voor (sommige) media. Een van de sprekers op het congres was Eric Smit, journalist van de onderzoeksite Folow the Money. Journalisten gaan kritiekloos mee in wat het kabinet beweert over de “onbetaalbaarheid” van het pensioenstelsel, omdat ze inmiddels zelf tot het establishment behoren, aldus Eric Smit.

Geld in overvloed
Econoom Ad Broere had berekend, dat het Pensioenfonds ABP de komende 20 jaar moeiteloos alle verplichtingen kan nakomen en dan aan het eind van de rit nog veel geld overhoudt. En Rob de Brouwer, auteur van het boek “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” wees er op dat de alarmgeluiden rond het pensioenstelsel overdreven worden. Er zijn sterke krachten die een ander pensioenstelsel willen, aldus Rob de Brouwer, omdat ze interessante verdienmodellen zien. Er komt binnenkort een geactualiseerde versie van zijn boek uit.

Slager keurt zijn eigen vlees
Voormalig KNVG-voorzitter Martin van Rooijen haalde fel uit, naar de instanties die toezicht moeten houden op een goede uitvoering van de pensioenregels. Ze zijn te vaak afkomstig uit de sfeer van de overheid en daarmee kan aan hun onafhankelijkheid getwijfeld worden. De slager keurt zijn eigen vlees: daar komt het volgens Van Rooijen op neer.

DNB
Argwaan was er ook jegens De Nederlandsche Bank, die kritiek op het overheidsbeleid met betrekking tot pensioenen in de kiem smoort door kritische pensioenbestuurders stevig op de nek te zitten en hun werk te bemoeilijken.

Omroep Max
Tijdens het congres zijn door verslaggever Cees Grimbergen van Omroep Max opnamen gemaakt voor de volgende aflevering van het programma “Zwarte Zwanen”, dat op 6 maart –kort voor de verkiezingen dus- wordt uitgezonden.

Welke politieke partijen waren er?
Het congres werd bezocht door vertegenwoordigers van 50PLUS, het CDA en PSP. Andere politieke partijen ontbraken.
 
26 november nationaal debat over pensioenen

Poll:

Moet het pensioenstelsel vernieuwd worden door individuele pensioenpotjes mogelijk te maken of moet het pensioenstelsel blijven zoals het nu is, maar dan zonder uitzicht op een pensioenuitkering met een gegarandeerde omvang?
En: moet het gemakkelijker gemaakt worden om zelf een pensioenfonds te kiezen, zodat er net als in de zorg marktwerking ontstaat?
Hierop lijkt de pensioendiscussie zich op dit moment toe te spitsen.
Daarom vragen we u.  Waar gaat uw voorkeur naar uit?


Klik hier om te reageren

We worden almaar ouder: feit of fictie?

Nederlanders worden almaar ouder en daarom moet de pensioenleeftijd omhoog.
Dat is in de media de heersende opvatting.
Maar klopt deze redenering wel?


Wat zeggen de statistieken?
Dat we ouder worden is een feit. Daarover liegen de statistieken niet. Maar dat  “ouder worden” vlakt de laatste tijd geleidelijk af en we worden niet zo oud als Europeanen in zuidelijke landen. Die worden namelijk ouder. Dat zegt econoom en hoogleraar Jaap van Duijn. Hij zei dit op de algemene ledenvergadering van de KNVG op 30 november in Maarssen.
 
 

CPB gelooft niet in individuele pensioenpotjes

Het invoeren van een systeem met individuele pensioenpotjes lost het probleem van de rentegevoeligheid van ons pensioenstelsel niet op. Dat zegt het CPB in het rapport “Pensioen en rentegevoeligheid”, dat in november is verschenen.

 

Joep Schouten nieuwe voorzitter KNVG

Joep Schouten is door de algemene vergadering benoemd tot interimvoorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Hij volgt Martin van Rooijen op, die zijn functie heeft neergelegd vanwege zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer voor 50PLUS.

Joep Schouten is 68 en maakt al sinds 2014 als penningmeester deel uit van het KNVG-bestuur.  Volgend jaar zal een definitieve voorzitter worden benoemd op voorstel van een commissie uit de algemene vergadering. De rol van penningmeester wordt nu vervuld door Willem van Someren Gréve.


 

De KNVG heeft een brief gestuurd aan Minister Asscher, omdat diverse lid verenigingen van de KNVG belemmeringen ondervinden bij het verstrekken van naam- en adresgegevens van pensioengerechtigden, aangesloten bij de betreffende pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen beroepen zich ten onrechte op de privacy-wetgeving aldus het KNVG-bestuur, dat aan de minister vraagt om duidelijkheid te verschaffen.
Zie: http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/knvg-stuurt-brief-naar-minister-asscher.aspx

Zo ziet de bestuurssamenstelling van de KNVG er op dit moment uit:
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/bestuur-en-secretariaat.aspx

Ouderenorganisaties teleurgesteld in kabinetsreactie op najaarsrapportage DNB:
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/ouderenorganisaties-teleurgesteld-in-kabinetsreactie-op-najaarsrapportage-dnb.aspx


 

Draghi (ECB) is rijp voor een gesloten inrichting....

Tijdens de algemene ledenvergadering van de KNVG op 30 november in Maarssen haalde hoogleraar en econoom Jaap van Duijn fel uit naar de president van de Europese Centrale Bank, Draghi

Op weg naar een volgende crisis....
Hij voert niet alleen –tegen de zin van steeds meer Nederlandse politici- een rentebeleid dat nadelig is voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen, maar hij stevent daarmee ook af op de volgende economische crisis, aldus Jaap van Duijn.

Verslag
Een uitvoerig verslag van de toespraak van Jaap van Duijn, vindt u hier: www.loonvoorlater.nl

 

Hoe wordt de pensioendiscussie via de social media gevolgd?

Facebook 263 likes (+4)
 
Bezoekcijfers website Loon voor later
nov 2016:        34.376 Pageviews (89.98 nieuwe)
okt. 2016:        11.565 Pageviews (74.6% nieuw)
sept 2016:         4.030 Pageviews (59% nieuw)
aug 2016:          6.585 Pageviews (71% nieuw)
juli 2016:            4.380 Pageviews (68.78% nieuw)
juni 2016:           6.034 Pageviews (72,46% nieuw)
mei 2016:        18.766 Pageviews (92.94% nieuw)
Mooie feestdagen en een goed begin!

Bestuur van KNVG en de redactie van Loon voor Later wensen de vaste bezoekers van de website en de lezers van deze nieuwsbrief goede feestdagen en een voorspoedig 2017.

Hoe kunt u helpen?

“Door u via social media in de discussie te mengen, zodat politici zien dat het beleid tegen gepensioneerden u niet onverschillig laat. Wij moedigen u aan om onze berichten onder uw relaties te verspreiden. Bent u niet vertrouwd met de social media, vraag dan aan uw (klein-) kinderen hoe het moet. Het is even wennen, maar een effectief strijdmiddel”. De afgelopen weken hebben we zo meer dan 200.000 mensen bereikt met informatie over de pensioendiscussie.
 
Geïnteresseerd in de pensioendiscussie op de socia media? Ga voor meer informatie naar onze sites:
www.loonvoorlater.nl en www.knvg.nl

Voorts attenderen we u op het bestaan van de site www.pensioenleugen.nl
Copyright © KNVG 2015, All rights reserved.

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp