Copy

Dalende beurs maakt eind aan herstel pensioenfondsen


De goede en slechte berichten rond de positie van de pensioenfondsen wisselen elkaar in snel tempo af. Meldde het ABP kortgeleden een verbetering van de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden), de maand oktober maakt een eind aan de feeststemming. Volgens De Telegraaf was oktober een rampmaand voor pensioenfondsen. ‘Het voorzichtige herstel van de laatste tijd is in een maand tijd weer door het putje gegaan’, schrijft de krant.

Gevoelige klap
De pensioenthermometer van consultancybureau Aon noteerde in oktober een daling van 3 procentpunten, van 110 naar 107% van de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen, een gevoelige klap, aldus pensioenexpert Corine Reedijk van Aon.
Het probleem wordt o.a. veroorzaakt door de dalende koers op de beurs. De gemiddelde aandelenportefeuille van een pensioenfonds daalde bijna 7% in waarde. Ook de rente daalde. Als de rente lager wordt, moeten pensioenfondsen meer geld reserveren om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en daardoor raakt indexering verder uit het zicht en komt een mogelijke korting op pensioenen dichterbij.

Hele artikel lezen? Ga dan naar De Telegraaf.

Driekwart Nederlanders reserveert voor zijn pensioen


Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft een of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven, zoals nu. Dat blijkt uit gegevens van de Pensioenmonitor 2018.

De pensioenvoorzieningen bestaan uit het sparen via een spaarrekening of deposito of het opbouwen van vermogen via de eigen woning. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, heeft de helft de intentie om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat men met pensioen gaat.

Eerder met pensioen
Het onderzoek is gedaan onder 1000 mensen uit de beroepsbevolking in de leeftijd tussen 21 en 66. Een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek geeft ook aan, eerder te willen stoppen met werken dan de (almaar stijgende) AOW-leeftijd.
Een op de vijf ondervraagden wil juist langer doorwerken dan de AOW-leeftijd.

Persbericht lezen?
Ga naar: www.wijzeringeldzaken.nl

 

Coen Teulings: laat rekenrente los!

 
Het is vooral De Nederlandsche Bank die de grootste blokkade vormt voor een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De bank houdt halsstarrig vast aan de risicovrije rekenrente. Dat is het percentage waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen, ook al wordt deze rekensystematiek door steeds meer deskundigen gezien als onrealistisch.

De Nederlandsche Bank heeft minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid geadviseerd het principe van de risicovrije rekenrente niet los te laten en daaraan vast te houden als ankerpunt in het pensioenstelsel. Hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht, Coen Teulings vindt dit een onverantwoord advies, zo zegt hij in het FD.

Dramatisch
‘De fixatie van DNB op nominale zekerheid heeft dramatische gevolgen voor het beleggingsbeleid van de fondsen: zij worden gedwongen teveel te beleggen in risicovrije vermogenstitels, met voorspelbare gevolgen voor het verwachte rendement. Dit is het grootste gevaar voor de toekomst van het pensioenstelsel: zonder beleggingsrisico geen goed pensioen’,  schrijft de hoogleraar.

Alleen DNB ligt nog dwars
Hij voegt eraan toe: ‘Na jaren getouwtrek zijn alle betrokkenen op één na het nu eens over een nieuw pensioenstelsel. Het zou voor Koolmees onverantwoord zijn om die kans te laten lopen. Hem rest nu nog maar één alternatief: negeer het advies van DNB. Dat advies is economisch ondoordacht en politieke zelfmoord’.


 
ZORG

Betere afspraken voor een schoon huis


Niet de zorguitvoerder (het schoonmaakbedrijf) moet bepalen wat een schoon huis is, maar de gemeente.
Bovendien is het belangrijk dat daarbij wordt gekeken naar individuele omstandigheden.

Eindelijk duidelijkheid
Deze uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep gedaan in een langslepende kwestie over de vraag wie bepaalt hoe schoon een huis moet zijn.
Veel gemeenten hanteren als uitgangspunt dat als een huis maar schoon en leefbaar is, dit voldoende moet zijn. Veel individuele hulpvragers zijn het daarmee niet eens en startten met de steun van seniorenorganisaties een procedure.

Samen
Door deze uitspraak worden gemeentes gedwongen samen met de hulpvrager per individuele situatie een ‘schoonmaak’-plan op te stellen. Gemeentes mogen dit dus niet langer overlaten aan de zorguitvoerder. Voor klachten kunnen hulpvragers aankloppen bij hun gemeente

Meer lezen over deze uitspraak?
Ga naar: de WMO-Wijzer

Zorgverzekeraars hebben geld, maar het wordt minder

 
De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog met bedragen variërend van 4 tot 9 euro per maand. Volgens de Consumentenbond kan die stijging wel wat minder, omdat de verzekeraars nog veel vet op de botten hebben, aldus een woordvoerster die daarmee verwijst naar de reserves die de verschillende zorgverzekeraars nog hebben.

Volgens de Consumentenbond hadden de 5 grootste verzekeraars in 2017 2,4 miljard meer aan reserve, dan volgens de wet verplicht is. Achmea, eigenaar van Zilveren Kruis dat onlangs het Slotervaartziekenhuis failliet liet gaan,  heeft volgens onderzoek van de bond de grootste reservepot: 700 miljoen.
Dit zijn de reserves van de andere zorgverzekeraars (meer in kas dan nodig);

•    CZ en VGZ: 660 miljoen  
•    Menzis: 256 miljoen
•    DSW: 82 miljoen

Reserve wordt kleiner
Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt ook, dat de reserves langzaam slinken en stukje bij beetje aan de consumenten worden teruggegeven. Bedraagt de totale reserve op dit moment (2018) 2,4 miljard euro, in 2015 was dat nog 3,3 miljard.

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp