Copy

Doe mee aan de KNVG-pensioenenquête!


5000 Deelnemers hebben inmiddels de enquête ingevuld, die het onderzoeksbureau Motivaction op initiatief van de KNVG en NVOG houdt ter voorbereiding van de Debatmanifestatie over pensioenen met minister Koolmees op 19 november. Dat zijn er veel, maar naar verhouding toch nog weinig voor organisaties met zoveel leden. Aan het onderzoek kunnen behalve de leden van de ouderenorganisaties ook leden van de vakbonden en alle pensioendeelnemers meedoen.Het onderzoek is interessant voor zowel ouderen als jongeren. De resultaten zullen worden besproken tijdens de Debatmanifestatie. Hoe meer deelnemers aan een pensioenfonds meedoen, des te beter kan in kaart gebracht worden hoe in Nederland over pensioen wordt gedacht.

Daarom hierbij aan iedereen de oproep: doe mee aan deze enquête!

Waarom een enquête?
Het onderzoek is bedoeld om na te gaan hoe de deelnemers aankijken tegen hun pensioen en ook om vast te stellen aan welke eisen een vernieuwd pensioenstelsel, zou moeten voldoen.

Onduidelijkheden opgelost
Uit reacties die bij het secretariaat van de KNVG binnenkwamen is gebleken dat sommige leden vraagtekens zetten bij een aantal vragen aan het eind van de enquête. In overleg heeft Motivaction de toelichting bij dit onderdeel verbeterd, waarna de vragen gemakkelijker beantwoord kunnen worden.

Vooral over de zogenaamde conjunct analyse vragen (een conjunct analyse is bedoeld om de optimale waarde van een product vast te stellen) bestond onduidelijkheid. Daarom is de toelichting voor deze 8 vragen als volgt aangepast

” Iedereen heeft andere wensen ten aanzien van pensioen. U krijgt nu een aantal schermen, met op ieder scherm 3 alternatieve pensioensituaties, weergegeven in 3 kolommen. U wordt gevraagd bij ieder van de acht vragen steeds een kolom te kiezen, waarbij u zich het beste thuis voelt. De antwoorden in een bepaalde kolom geven niet per se een mogelijk pensioenstelsel weer en de combinaties in een kolom kunnen wat vreemd lijken. Dit herhaalt zich 8 keer, dus u moet meerdere keren kiezen tussen 3 opties. U wordt gevraagd steeds die kolom te kiezen waarin een of meer antwoorden staan waarin u zich het beste kunt vinden. De situaties zijn allemaal opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  • De hoogte van het pensioen vergeleken met het laatste inkomen voordat u met pensioen ging
  • De zekerheid van de pensioenuitkering
  • Indexatie: aanpassingen van het pensioen aan prijsstijgingen
  • Consequenties als gevolg van een stijgende levensverwachting
  • Wat te doen als de dekkingsgraad onder een bepaalde grens zakt
  • Collectiviteit
  • Het opvangen van financiële tegenvallers
  • Keuzevrijheid
Klik op onderstaande link om de enquête te starten

https://xs.motivaction.nl/onderzoek/knvg
 
Mocht dit niet lukken, dan kunt u de link kopiëren en in uw browser plakken.
 
Wij hopen dat vele leden de moeite nemen om de enquête in te vullen.

 
 

Pensioendiscussie volgen?


Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp