Copy

Overheid geeft onjuiste voorlichting in pensioendebat


“Ouderen eten de pensioenpotten van jongeren leeg”; voor wie de pensioendiscussie al langere tijd volgt is duidelijk, dat deze overheidsinkleuring van het debat NIET klopt.
Het omgekeerde is het geval: de pensioenpotten blijven voor jongeren dikgevuld, dankzij het feit dat de ouderen niet krijgen waar ze recht op hebben. ZIJ sparen voor het pensioen van jongeren.
 
Onderzoek bevestigt: ouderen de dupe
Dit beeld wordt volgens de actualiteitenrubriek EenVandaag (AVROTROS) bevestigd door een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat in handen is van dit programma.
 
Geld gaat van oud naar jong
Volgens dit onderzoek vloeit er geld van oud naar jong, in plaats van omgekeerd. “Het zijn de ouderen die onevenredig hard geraakt worden door het achterblijven van de indexatie terwijl de jongeren profiteren”, aldus Taco van Hoek, directeur van het EIB.
 
Bewaken van pensioen is doorgeslagen
De Nederlandsche Bank zit als toezichthouder als een bok op de haverkist: er mag geen euro worden uitgegeven aan indexering, waardoor ouderen al jarenlang koopkracht inleveren. Het bewaken van de pensioenpotten voor jongeren is doorgeslagen, aldus het EIB, terwijl jongeren een veel beter vooruitzicht hebben dan de ouderen.
 
Rapport lezen? Ga naar EenVandaag
 
PENSIOEN


Voortaan 3 bedragen op pensioenoverzicht


Vanaf volgend jaar zullen toekomstig gepensioneerden in het vervolg 3 bedragen aantreffen op hun pensioenoverzicht. Niet alleen het verwachte pensioen wordt vermeld, maar ook de hoogte van de uitkering als de economische ontwikkelingen mee- of tegenvallen.
 
Realistischer beeld
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat voortaan 3 mogelijke bedragen worden genoemd. Hij verwacht dat door het nieuwe systeem “een realistischer beeld zal ontstaan van het te verwachten pensioen en de risico’s die ermee samenhangen.
 
KOOPKRACHT

Economische groei komt niet bij burger terecht


De groei van de Nederlandse economie komt sinds 1977 nauwelijks bij huishoudens terecht. Gecorrigeerd voor inflatie heeft een gemiddeld Nederlands huishouden in 40 jaar tijd amper meer te besteden gekregen.
Dit blijkt uit een onderzoek van De Rabobank, waarvan de resultaten in De Telegraaf (5 februari 2018) zijn gepubliceerd.
 
Tussen 1977 en 2015 is de omvang van onze economie 2x harder gegroeid dan het inkomen van huishoudens.
Vooral sinds de eeuwwisseling is het gat tussen de groei van de economie en wat huishoudens daar als vruchten van plukken fors groter geworden.
 
Geld ging naar het bedrijfsleven
In plaats van in de portemonnee van consumenten kwam de economische groei de afgelopen 40 jaar vooral bij bedrijven terecht en in mindere mate bij de overheid.
De grote winnaar is het bedrijfsleven: hun inkomen als percentage van het bbp is in 40 jaar tijd verdrievoudigd.

Bron: De Telegraaf
 
GEZONDHEID

Geen druppel

KBO-PCOB organiseert vanaf 14 februari voor de derde maal de landelijke actie “40 Dagen geen druppel”. De ouderenorganisatie wil met deze actie 50-plussers bewust maken van hun alcoholgebruik door ze op te roepen 40 dagen geen alcohol te drinken.
 
Gratis speldje
Om zoveel mogelijk mensen te stimuleren mee te doen, staan er tal van acties op stapel. Zo deelt KBO-PCOB duizend gratis (druppelvormige) speldjes uit aan de deelnemers met de tekst “40 dagen geen druppel”. Omroepen besteden aandacht aan het initiatief en de organisatoren vragen bekende Nederlanders om de actie te steunen door te twitteren of er op hun Facebook-pagina aandacht aan te besteden.
 
Meer weten of meedoen?
Ga dan naar deze website: www.kbo-pcob.nl

Wie doet wie tekort?

 
Worden jongeren benadeeld als de Tweede Kamer akkoord zou gaan met het voorstel van 50PLUS om de komende 5 jaar een bodem in de rekenrente te leggen van 2%, waardoor voorkomen kan worden dat pensioenfondsen in 2020 moeten korten op pensioenuitkeringen?
 
De besturen van KNVG en NVOG denken van niet. Evengoed zou het argument aangevoerd kunnen worden dat de ouderen in de afgelopen 30 jaar zijn benadeeld om jongeren juist tegemoet te komen.
 
De ouderenorganisaties hebben hierover een gezamenlijke brief geschreven aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Hier kunt u deze brief lezen.

 

Volg het pensioennieuws hier....

Dagelijks op de hoogte blijven van nieuws, dat uw financiële positie als gepensioneerde raakt, volg dan de berichtgeving op:
 
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp