Copy

Voor de vakbeweging is de maat nu vol


‘Directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zit op een enorme berg geld van 1400 miljard euro. Dat is het bedrag dat in de pensioenpot zit. Met dat geld kunnen de jaarlijkse pensioenverplichtingen van 31 miljard, na indexatie nog 44 jaar zonder premieheffing worden voldaan. Dit feit verzwijgen en blijven doorzeuren over de onbetaalbaarheid van pensioenen is een grove manier van mensen bedriegen’.

Dat zegt Sjarrel Massop, lid van het comité Red het Pensioenstelsel FNV in een  ingezonden artikel in Trouw van 23 augustus 2018. Daarom en ook om andere redenen is het ‘polderen’ rond het pensioenstelsel wat hem betreft voorbij en is er geen ruimte meer voor het sluiten van compromissen met het kabinet. Dat de pensioenleeftijd niet verder stijgt noemt Massop als een van de harde eisen, waarover met de vakbeweging niet te onderhandelen valt.

Hele artikel lezen?
Ga naar: www.trouw.nl

 

Kwartaalbericht KNVG-Voorzitter

 
In dit kwartaalbericht van KNVG-voorzitter Joep Schouten aandacht voor het feit dat de pensioendiscussie binnen de SER stagneert, de manier waarop KNVG en NVOG vat proberen te krijgen op de discussie, de visie van de KNVG daarop, het fusieproces tussen NVOG en KNVG en de contacten tussen KNVG en ‘Verontruste Ouderen”.

Hele verslag lezen? Ga dan naar: www.knvg.nl
ZORG

Financiële positie ouderen minder rooskleurig dan gedacht


Het vermogen van 65-plussers is helemaal niet zo groot als beleidsmakers denken. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als het rijk maatregel op maatregel blijft stapelen, raakt een deel van de senioren binnen korte tijd in financiële problemen, zeggen de onderzoekers.
Spaargeld is snel op

Omdat het beeld bestaat dat senioren vermogend zijn, worden ze geacht heel veel voorzieningen bedoeld om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen,  zelf te betalen.
Een woning zo verbouwen dat dit mogelijk is, wordt geraamd op 10.000 euro. Een woning verduurzamen vergt een investering van 40.000 euro.

Met deze bedragen zijn ouderen snel door hun spaargeld heen en dat staat nog los van het feit, dat het vermeende vermogen doorgaans in de woning zit en niet vrij beschikbaar is.
Bovendien wordt de omvang van dat vermogen volgens de onderzoekers te optimistisch ingeschat. Veel van deze huizen voldoen niet aan moderne eisen en zullen minder opbrengen dan waarvoor ze in de statistieken staan.


BRON: Trouw, woensdag 22 augustus.
Hier vindt u het rapport

 

Rectificatie


In de vorige KNVG-nieuwsbrief stond een artikel met de kop “Verzorgingstehuizen maken er een potje van”.

Deze kop had moeten luiden: “Zorginstellingen maken er een potje van”.

De inhoud van het artikel was overigens juist, want ging over de kwaliteit van zorginstellingen, die door de inspectie voor de volksgezondheid op de vingers waren getikt.

Pensioendiscussie volgen?


Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp