Copy

Zeven suggesties om uit de pensioenimpasse te komen


Het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstel is schadelijk voor iedereen: gepensioneerden, werkenden en jongeren.

De mislukking na tien jaar van onderhandelen ligt niet alleen aan de hoeveelheid onderwerpen die tegelijk op tafel lag, maar vooral aan de onbeweeglijkheid van werkgevers, werknemers en de regering.

Met wat meer moed en leiderschap dan tot nu toe getoond, is het overleg nog wel te redden.

Om uit de impasse te komen reiken wij de onderhandelaars en de politiek namens de ouderenorganisaties zeven suggesties aan voor constructieve voortzetting van de onderhandelingen.

Ga voor het hele document naar www.knvg.nl
 

Geen indexering in 2019


De besturen van ABP en PFZW, de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, hebben hun deelnemers laten weten dat ook in 2019 de pensioenuitkeringen niet geïndexeerd zullen worden.

Voor gedeeltelijke indexering moet de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) boven de 110% uitkomen en voor volledige indexering boven 130%. Bij het ABP was de dekkingsgraad eind oktober tegen de 105%, bij PFZW net boven de 100%. Als er niets ten goede verandert moet volgens PFZW zelfs met korting rekening worden gehouden.
Premie omhoog

Geen verhoging van het pensioen bij het ABP, maar wel van de premie. Het ABP zal in 2019 voor het derde achtereenvolgende jaar de pensioenpremie verhogen van 22,9% in 2018 naar 24,9% in 2019. Bij PFZW blijven de premies volgend jaar gelijk.


 

Harde acties voor pensioen


De FNV gaat de komende maanden harde acties voeren om een beter pensioen af te dwingen. Dat is afgesproken op een actiebijeenkomst in Utrecht, waarbij zo’n duizend mensen aanwezig waren. De acties zullen naar de Provinciale Statenverkiezingen geleidelijk aan geïntensiveerd worden en beginnen op 13 december.

Dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie gezamenlijk het werk neer: 66 minuten. Dat getal staat symbool voor het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.
 

Onderzoek Motivaction


Bij gelegenheid van de Pensioen Debat-manifestatie op 19 november 2018, georganiseerd door de ouderenorganisaties, hield het onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek naar de wensen die ouderen hebben met betrekking tot hun pensioenvoorziening.

Hier vindt u de complete uitslag van dat onderzoek: www.knvg.nl

Welk inkomen kunt u in 2019 verwachten?


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van de AOW-uitkering in 2019 gepubliceerd.
Hieronder vindt u het iverzicht:

Feitelijke bedragen aan AOW/Anw per 1 januari 2019 (bruto maandbedragen), gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioen/uitkering:
AOW:
Gehuwden, partner ouder dan AOW-leeftijd                        809,81 euro
Gehuwden met maximale toeslag                                    1.619,62
Gehuwden zonder toeslag (partner jonger                      
dan AOW-leeftijd, pens. ing <1-2-’94)  en
ongehuwden.                                                                    1.190,58
Maximale toeslag (pens.ing. <1-2-’94)                                429,04
Maximale toeslag*                                                               809,81

Anw:
Nabestaandenuitkering (70%)                                          1204,39
Kostendelersnorm (50%)                                                    767,11
Verzorgingsuitkering (50%)                                                 767,11
Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/’96
AWW hadden (30%)                                                           484,74
Wezenuitkering tot 10 jaar                                                  385,40
Wezenuitkering 10 tot 16 jaar                                             578,11
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar                                      770,81


Vakantie-uitkering:
AOW:      
Gehuwde, partner ouder dan AOW-leeftijd                          51,75
Gehuwden met maximale toeslag                                      103,50
Gehuwden zonder toeslag (partner ouder dan
AOW-leeftijd, pens. Ing <1-2-’94) en ongehuwden              72,44

Anw:
Nabestaandenuitkering (70%)                                             86,94
Kostendelersnorm (50%)                                                     62,11
Verzorgingsuitkering (50%)                                                  62,11
Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/’96                   
AWW hadden (30%)                                                            38,78
Wezenuitkering tot 10 jaar                                                   27,82
Wezenuitkering 10 tot 16 jaar                                              41,73
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar                                       55,64

* Per 1 januari 2015 ontstaat geen nieuw recht meer op de partnerstoeslag AOW

 
ZORG

Nederlanders weten weinig van hun zorgverzekering


De gemiddelde Nederlander heeft er geen idee van welke vormen van zorg onder het basispakket vallen of bij de aanvullende verzekering horen. De kennis van Nederlanders over belangrijke basisbegrippen uit het zorgstelsel is ondermaats. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de vergelijkingswebsite Price Wise onder 1000 deelnemers.

Er is ook veel onduidelijkheid over begrippen als eigen risico en eigen bijdrage. Het verschil is voor veel mensen onduidelijk.
Ook vorig jaar werd dit onderzoek gehouden. De deelnemers scoorden toen een kennisniveau van 6,1. Dit jaar is dat teruggezakt naar 5,4.

De kennis van Nederlanders over hun zorgpakket is zo slecht dat het volgens de onderzoekers de vraag is of ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek weet niet eens wat voor type basisverzekering hij of zij heeft.

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp