Copy

KNVG en NVOG starten met pensioenpetitie


N.B. In de nieuwsbrief van gisteren stond een onjuiste link naar de pensioenpetitie. Onderaan dit artikel staat de juist link. Ondertekent u deze ook?

KNVG en NVOG hebben geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars. Dat zeggen de organisaties van gepensioneerden in brieven aan de minister van Sociale Zaken, werkgeversorganisaties en vakbeweging en in een petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer.

In radiospotjes slaan KNVG en NVOG daarover alarm. De organisaties roepen gepensioneerden en werkenden via de STER-reclame op tot het ondertekenen van een petitie aan de Tweede Kamer. Met de petitie willen de organisaties korting op de pensioenen voorkomen, indexatie herstellen en directe vertegenwoordiging van de gepensioneerden bij de onderhandelingen bereiken.

Meer weten?
Lees dan dit artikel

Meer weten over de petitie?
Ga dan naar www.knvg.nl

Pensioenpetitie ondertekenen?
Ga dan naar www.petities.nl
 

Mopperende burgers hebben gelijk: lasten stijgen hard

 
De gemiddelde burger is steeds meer geld kwijt aan de kosten voor basisbehoeften als wonen en boodschappen. Dat blijkt uit een onderzoek van de ING naar de inkomenspositie van burgers.

De consumentenuitgaven in Nederland zijn nog steeds niet op het niveau van vóór de economische crisis. Van de voordelen van het economisch herstel profiteren consumenten maar in beperkte mate. Van de ene kant geeft de overheid belastingverlichting, maar aan de andere kant wordt dat voordeel goeddeels weer afgeroomd door belastingverhogingen.


Meer weten?
Ga dan naar: www.loonvoorlater.nl

 

CBR wijst 75-plusser de weg


Wie zijn rijbewijs op 75 jarige leeftijd of ouder wil verlengen moet aan het CBR een gezondheidsverklaring sturen. Er zijn veel klachten over de traagheid waarmee het CBR deze gezondheidsverklaringen nu verwerkt, waardoor grote achterstanden en een lange wachttijd zijn ontstaan.

Per computer
Het CBR wijst 75-plussers in een e-mail aan KNVG nadrukkelijk op de mogelijkheid om de gezondheidsverklaring digitaal aan te vragen. Dit komt de snelheid van verwerken ten goede, aldus de afdeling voorlichting.

Hoe werkt het?
Wie ouder is dan 75 en zijn rijbewijs wil vernieuwen moet een rijbewijskeuring hebben door een arts. De gezondheidsverklaring moet 4 maanden voordat het rijbewijs verloopt toegestuurd worden aan het CBR, ook als er geen medische belemmeringen zijn. Zijn er mogelijk aandoeningen waarvoor een consult bij een medisch specialist nodig is of misschien een rijtest: begin dan 6 maanden voordat het rijbewijs verloopt. CBR heeft aangekondigd de voorlichting over dit onderwerp te verbeteren en bereidt op dit moment een internetpagina voor waar 75-plussers alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden.  
 
De internetsite is hier te vinden


 
ZORG

Veel Nederlanders laten geld liggen

Ruim 1 op de 4 huishoudens weet niet of men recht heeft op toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nibud onder bijna 2500 Nederlanders.

Er is een grote potentie van mensen die recht hebben op deze toeslagen, maar ze toch niet aanvragen.

Hele bericht lezen?
Ga naar: www.nibud.nl

 

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences