Copy

Met meer vrijheid zouden pensioenfondsen het nog beter doen.

Als pensioenfondsen de huidige welvaart voor ouderen willen veilig stellen moeten ze de komende jaren een gemiddeld rendement van 7% maken. En dat is ook haalbaar, zo zegt beleggingsstrateeg Supriya Menon van Pictet Asset Management in het rapport The Age of Risk.

Regels zijn te streng
Pensioenfondsen moeten dan wel meer risico durven en mogen nemen, zegt Menon. Een gemiddeld pensioenfonds heeft 34% in aandelen belegd. Dat percentage zou verhoogd moeten worden naar 50%. De strenge Nederlandse pensioenregels, opgelegd door de overheid, verbieden pensioenfondsen om meer risico te nemen dan ze nu doen.

Gepensioneerden betalen daarvoor in de toekomst de tol, doordat mogelijk op pensioenuitkeringen gekort zal moeten worden. Volgens Pictet is het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van pensioenfondsen nogal conservatief.

Ondanks dat feit doen Nederlandse pensioenfondsen het naar verhouding goed. De grootste pensioenbeheerder van Nederland, APG, zat vorig jaar op een rendement van 7%. Dat is dus ruim voldoende, maar het effect van dat succes wordt teniet gedaan voor de strenge overheidsregels, die pensioenfondsen dwingen hun verplichtingen te berekenen aan de hand van de marktrente en die is onrealistisch laag.
PENSIOEN

Hoog opgeleid? Dan later met pensioen.


Lager opgeleiden eerder met pensioen en hoger opgeleiden later: het is een idee van onderzoekers van het Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), dat dinsdag  31 juli 2018 is gepubliceerd op de economenwebsite Me Judice.

Hoe hoger de opleiding, hoe langer je moet doorwerken. Hoogopgeleiden zouden in de visie van de onderzoekers de nu geplande stijging van de AOW-leeftijd blijven volgen naar 67 jaar in 2021 en daarna meestijgend met de levensverwachting. De stijging voor laagopgeleiden en middelbaar opgeleiden wordt vertraagd.

Het idee van de onderzoekers is vooralsnog met weinig enthousiasme ontvangen.

Meer lezen? Ga naar: www.mejudice.nl

Dekkingsgraad pensioenfondsen


De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is iets verbeterd. In het tweede kwartaal van 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad (dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de achterliggende 12 maanden) van 107,8% naar 108,4%.

Het aantal pensioenfondsen dat onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2% zit, daalde van 54 naar 42. De meeste pensioenfondsen (130) hebben nu een beleidsdekkingsgraad boven de 110%. Voor deze groep geldt dat de pensioenaanspraken geheel of gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden.

Voor meerderheid nog geen prijscompensatie
De meeste deelnemers (9,2 miljoen) zitten nog bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad onder de 104,2%. Bij de pensioenfondsen die geheel of gedeeltelijk mogen indexeren zitten 5,5 miljoen deelnemers.

Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. De positie van de pensioenfondsen verbeterde onder meer als gevolg van de stijgende beurskoersen. Daartegenover stonden rentedalingen die door de door DNB gehanteerde berekeningssystematiek een negatieve invloed hebben op de dekkingsgraad.

 
ZORG

Verzorgingstehuizen maken er een potje van.


De ‘marktwerking’ heeft de zorg misschien wel goedkoper gemaakt, maar in ieder geval niet beter. Die conclusie kan getrokken worden uit een onderzoek van de Consumentenbond, dat rond de thuiszorg een alarmerende situatie laat zien.

In bijna alle gevallen zit het mis
De Consumentenbond analyseerde van 50 instellingen de inspectierapporten, opgemaakt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 48 Instellingen bleken niet te voldoen aan de 15 randvoorwaarden voor goede en veilige thuiszorg, zo meldt de Consumentenbond vandaag (2 augustus 2018) in De Telegraaf.

De klachten zijn zeer ernstig: cliënten worden soms vastgezet in hun rolstoel en sondevoeding en insuline worden in sommige verzorgingstehuizen toegediend door ongeschoold personeel. Erger nog: de inspectie staat er bij en kijkt er naar zo stelde de Consumentenbond tot zijn schrik vast.

Ronduit misleidend
De brutaliteit van zorginstellingen gaat soms ver, zo blijkt uit de inspectierapporten. Zo maakt de Amsterdamse instelling Susana Zorg volgens De Telegraaf goede sier met zorg door verpleegkundigen, terwijl er bij deze organisatie geen verpleegkundigen werkzaam zijn. Bij Candeas thuiszorg in Amsterdam wordt gebruikgemaakt van vastbindende verpleegdekens, worden cliënten vastgezet in hun rolstoel en rolstoelen op de rem gezet.

Hardleers
Volgens de Consumentenbond zijn veel zorgstellingen hardleers. Nadat de inspectie situaties had gesignaleerd die absoluut niet kloppen, kregen de organisaties de kans om verbeteringen aan te brengen. Van de 35 instellingen die een herbeoordeling kregen, bleek in 19 gevallen de situatie daarna nog steeds niet te kloppen.

Hele artikel lezen?

Ga naar de Telegraaf.nl
 

Helft zorgverleners overweegt om af te haken


Meer dan de helft (53%)  van werknemers in de zorg denkt zijn of haar baan niet te kunnen volhouden en overweegt om die reden vroegtijdig te stoppen..
Dit blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Nivel.

Behoorlijke stijging
Dit onderzoek werd ook uitgevoerd in 2013 en toen gaf 40% van de deelnemers aan ervan uit te gaan, dat men het werk niet zou kunnen volhouden. De onderzoekers denken dat de stijging te maken heeft met het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook met het toenemen van de werkdruk.

Verlaag de werkdruk!
Volgens Nivel laat het onderzoek zien, dat maatregelen om de werkdruk te verlagen in deze sector topprioriteit zouden moeten krijgen.

Pensioendiscussie volgen?


Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp