Copy

Oplossing rijbewijsmisère
 in zicht, maar eerst moet de kamer nog beslissen

In de Nieuwsbrief van 22 juli meldden we dat minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur bereid is een oplossing te zoeken voor de grote achterstand bij het verwerken van aanvragen voor rijbewijsverlenging van 75 plussers. De minister heeft een aantal maatregelen in voorbereiding waardoor deze groep niet noodgedwongen de auto aan de kant hoeft te laten staan voor het CBR de achterstand in aanvragen heeft weggewerkt. Naar aanleiding van dit bericht kregen we de vraag wanneer de regeling ingaat.

 

Wanneer?

De minister zegt daarover in haar brief: ‘Er wordt naar gestreefd om de AMvB zo snel mogelijk in te voeren. Dit is mede afhankelijk van instemming door uw Kamer en de adviestermijn van de Raad van State. De benodigde systeemaanpassing door RDW en CBR vraagt circa vier tot zes maanden. Het streven is zowel de AMvB als de uitvoering per 1 december 2019 in werking te laten treden’.

Voor wie?
Alle bijzonderheden met betrekking tot de door de minister voorgestelde oplossing vindt in U in deze brief. Daarin staat ook voor wie de oplossing wel van toepassing is en voor wie niet. De belangrijkste groepen die onder de regeling vallen hebben we in onze vorige nieuwsbrief beschreven.

Lees de brief hier.

ZORG

Let op medicijngebruik bij hitte!

De kranten staan vol waarschuwingen met betrekking tot de gevolgen van hitte voor ouderen. Ouderen weten vaak niet dat hitte de werking van geneesmiddelen kan beïnvloeden. Dat meldt het Rode Kruis na eigen onderzoek onder 75-plussers.

Het gaat om deze medicijnen
Volgen de hulporganisatie kunnen medicijnen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten, een luchtwegaandoening, psychiatrische ziektes of diabetes bij hoge temperaturen een andere uitwerking op het lichaam hebben. Door de hitte kan het ook zo zijn dat ouderen hun plastabletten een paar dagen niet hoeven slikken.

Lees de bijsluiter
Het Rode Kruis adviseert om er de bijsluiter van deze medicijnen nog eens goed op na te lezen en in geval van twijfel contact op te nemen met de huisarts.

Drinken moet, maar de helft doet het niet
Uit het onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat de meeste 75-plussers beseffen dat ze meer dan twee liter water per dag moeten drinken, maar minder dan de helft doet dit ook daadwerkelijk. Dat komt o.a. omdat bij ouderen de dorstprikkel minder is. Waterdrinken moet dus, ook al is het tegen heug en meug.
Het Rode Kruis vraagt familie en kennissen om de komende dagen een extra oogje in het zeil te houden.

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences