Copy

Zo wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt

 
In september horen wij pas officieel van de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’ wat de rol van de seniorenorganisaties gaat worden en wat het antwoord zal zijn op onze daarop betrekking hebbende brief van een maand geleden. Minister Koolmees heeft via het ministerie de stuurgroep inmiddels het voorstel gedaan om een speciale klankbordgroep in het leven te roepen waarin (onze) seniorenorganisaties en organisaties van jongeren vertegenwoordigd zijn. Hoewel er ook van andere organisaties vraag was om daarvan deel uit te maken, heeft de minister gemeend het te moeten beperken tot de genoemde organisaties. 
 
Stuurgroep
Er zal een stuurgroep komen met uit het ministerie, de werkgevers en de werknemersorganisaties een drietal mensen die leiding zullen gaan geven aan het uitwerkingsproces. Voorzitter is directeur werk van SZW Gert-Jan Buitendijk. Minister Koolmees maakt geen deel uit van de stuurgroep en is achter de hand voor een bestuur beraad als dat op enig moment nodig zal zijn. De stuurgroep laat zich adviseren door deskundigen en door pensioenfondsen, die berekeningen aanleveren en die in zullen gaan op de haalbaarheid van de tussentijdse conclusies.
 
Klankbordgroep
Bewust is gekozen voor het begrip ‘klankbordgroep’ omdat het karakter ervan anders is dan het tot nu toe functionerende platform van senioren- en jongerenorganisaties (platform jong/oud). Dit platform sprak regelmatig met minister Koolmees en heeft zijn opvattingen wel aangedragen, maar heeft niet actief deelgenomen aan de discussie voorafgaande aan het pensioenakkoord. Dat ligt nu anders. De toezegging is dat we actiever en dichterbij, interactief, betrokken gaan worden bij de uitwerking van de nog vele lossen eindjes van het pensioenakkoord. Die betreffen vooral de aanvullende pensioenen, waar de discussie ooit over is begonnen. De klankbordgroep zal op relevante momenten worden geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. deelonderwerpen (en later het geheel) en kan via intensieve discussie invloed uitoefenen op de conclusies. Zoals Tuur Elzinga in een eerder gesprek zei: “Voordat ook maar ontwerpen van wetgeving starten, zijn er altijd momenten waarop de conclusie kan worden getrokken, dat het voorliggende niet gaat werken”. 
 
Minister praat niet mee
De aanbeveling van het ministerie (richting stuurgroep) is om de gesprekken in de klankbordgroep te voeren met een delegatie van de stuurgroep, waaronder diens voorzitter. Omdat minister Koolmees geen deel uitmaakt van de stuurgroep is in onderling overleg besloten dat hij ons hooguit welkom heet, maar zelf niet deelneemt aan de gesprekken. 
De verwachting is dat de stuurgroep de aanbevelingen van het ministerie zal overnemen.Tot zover de berichtgeving op dit moment.
 
Joep Schouten en Jaap van der Spek

 

Nog geen akkoord over nabestaandenpensioen
 

 
Meldde de Volkskrant kortgeleden dat er bijna een akkoord is met betrekking tot het nabestaandenpensioen, Het Financieele Dagblad spreekt dit tegen.
 
De Volkskrant wekte de indruk dat er een akkoord is over een plan om het nabestaandenpensioen te uniformeren naar 5 jaarsalarissen. Volgens bonden en werkgevers is dit slechts een van meerdere ideeën. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt, zo meldt ook de FNV.
 
Lees ook ons artikel op Loon voor later.

 

Eerder stoppen met werken heeft een prijs

 
Zag de vakbeweging dit feit zelf over het hoofd of is men gewoon vergeten de leden te informeren? De Volkskrant legt bloot dat eerder met pensioen gaan (resultaat in het pensioenakkoord) niet louter voordelen heeft. Wie 8 maanden eerder stopt met werken, stopt ook eerder met zijn pensioenopbouw en dat heeft behoorlijke consequenties, zo heeft de krant laten berekenen.  Iemand met een inkomen van 50.000 euro levert zo per jaar 860 euro aan pensioen in. Over een periode van 20 jaar betekent dit een verlies van ongeveer 17.000 euro.
 
Hele artikel lezen?
Ga dan naar De Volkskrant.

Pieter Omtzigt: rekenmodellen staan los  van de werkelijkheid

 
Haagse politici hebben een overdreven geloof in economische modellen. Dat zegt CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in een interview met het Algemeen Dagblad (zaterdag 10 augustus 2019). Modellen staan teveel los van de werkelijkheid en toch regeren ze de politiek.
 
Partijen zijn hun idealen kwijt
‘Er is de misvatting dat je met een model de werkelijkheid in je greep hebt”, aldus het tweede Kamerlid. ‘Het model heeft dat overgenomen. Hoe een model in het echt uitpakt, is in Den Haag niet relevant. Politieke partijen sturen met modellen, maar zijn hun maatschappelijke idealen kwijtgeraakt, aldus Pieter Omtzigt.
 
Rekenmeesters hebben teveel macht
‘Het lijkt alsof wij in Den Haag sturen op modeluitkomsten. Ik denk dat we daar te ver in gaan. En dat zeg ik als econometrist. Zo komt het primaat van de politiek bij de planbureaus. Ik zie in Den Haag een verabsolutering van de gedachte ‘als een model zegt dat het goed is, dan doen we het’.
 
Het interview lezen?
Klik dan hier.
 

Vergaderschema KNVG


In 2019 zijn nog twee Algemene Vergaderingen gepland.
  • Woensdag 11 september, inloop 12.00 uur,aanvang 13.00 uur, UniePlaza, Sequoiazaal Culemborg. Dit is een gezamenlijke vergadering van Knvg/Nvog
  • Woensdag 13 november, plaats en tijd nog nader te bepalen. Dit is de laatste reguliere Algemene Ledenvergadering van KNVG

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl
Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences