Copy

KNVG en NVOG klaar om met de minister onderhandelen


Geef ons een plek aan de onderhandelingstafel en praat met ons over de hervorming van het pensioenstelsel! Dat is de boodschap die dezer dagen namens de seniorenorganisaties KNVG en NVOG te horen is in STER-spotjes op de radio.

Niet met lege handen
Mochten de voorzitters van beide clubs uitgenodigd worden voor overleg, dan gaan ze in ieder geval niet met lege handen, zo laat NVOG-voorzitter Jaap van der Spek weten in een interview in het dagblad Trouw.
‘Wij willen niet dat het huidige systeem helemaal op de schop gaat’, zegt hij. Maar er valt volgens de NVOG-voorzitter wel te praten over het loslaten van de zekerheidsgarantie die het pensioenstelsel nu kenmerkt. Het bieden van die zekerheid kost veel geld. En het loslaten van die garanties levert dus geld op, waardoor pensioenuitkeringen eerder verhoogd zouden kunnen worden. ‘Met als kanttekening een grotere kans op korten van het aanvullend pensioen als het economisch tegenzit’.

Rekenregels
Van der Spek pleit in Trouw voor het opstellen van nieuwe rekenregels, waardoor pensioenfondsen minder geld in kas hoeven houden en dus eerder kunnen overgaan tot indexeren.

AOW-leeftijd
In de discussie over het stijgen van de AOW-leeftijd neemt Jaap van der Spek een andere positie in dan de vakbeweging. Net als de vakbeweging wil zijn organisatie niet dat de AOW-leeftijd een-op-een gaat stijgen met de toenemende levensverwachting. ‘Maar in tegenstelling tot de vakbonden willen wij die AOW-leeftijd niet bevriezen op 66 voor de komende vijf jaar. In dat geval moeten pensioenfondsen het aanvullend pensioen ook op die leeftijd blijven uitkeren. Dat kost ze dus zoveel geld, dat het de kans op kortingen alleen maar vergroot’.

Artikel lezen? Ga naar: www.trouw.nl

ABP wil teveel betaald pensioen terug

 
Het pensioenfonds ABP heeft sinds 2014 aan 700 mensen teveel pensioengeld uitbetaald. Het gaat in totaal om 3 miljoen euro. Het ABP heeft de gedupeerden excuses aangeboden maar tevens laten weten dat het geld terugbetaald moet worden.

Ontvangers waren te goeder trouw
Door de fout kregen de 700 gedupeerden jarenlang elke maand 100 euro aan partnertoeslag, terwijl ze daar geen recht meer op hadden.
Ze hadden dat niet kunnen weten, zegt Max-ombudsman Rogier de Haan in een uitzending van het tv-programma Meldpunt. ‘Ook niet de mensen die eventueel twijfels hadden. Want in 2015 bevestigde het ABP in een brief dat men recht had op de partnertoeslag’.

Terugbetalen in 6 jaar
Het ABP laat de gedupeerden weten dat ze het teveel ontvangen geld in 6 jaar moeten terugbetalen. Het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt wil van de minister van Financiën weten of in dit geval de uitbetaalde uitkering zomaar mag worden teruggevorderd.

Consumenten balen van prijsverhoging bij bankenTerwijl de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd en premier Rutte namens het kabinet volhoudt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders dit jaar met 1,5% zal stijgen neemt het aantal prijsstijgingen toe en het consumentenvertrouwen af.

Banken weten van incasseren
Zo stegen de vaste kosten voor betaalpakketten bij ASN Bank en SNS Bank met 10% en bij de Triodos Bank met 20%. Triodos Bank-klanten zijn bovendien het dubbele gaan betalen voor het maandelijks ontvangen van papieren afschriften. Prijsstijgingen worden ook gemeld bij ABN Amro en de Rabobank.

Hogere tarieven, minder service
Consumenten zijn zeer ontevreden over deze prijsverhogingen, zo meldt de Consumentenbond op basis van een onderzoek onder 12.000 mensen. Ze begrijpen niet waarom ze steeds méér moeten gaan betalen, terwijl de dienstverlening afneemt.
Ga voor het gehele artikel naar de Consumentenbond
ZORG

Concurrentie maakt zorg onnodig duur


Bij minister Hugo de Jonge (CDA) van Zorg groeit de twijfel over het effect van marktwerking in de zorg. Die marktwerking is doorgeschoten, zegt hij in het Algemeen Dagblad van vrijdag 1 maart 2019 en maakt de zorg niet goedkoper maar duurder.

Meer lezen? Ga naar: www.loonvoorlater.nl

Zo krijg je sneller een gezondheidsverklaring van het CBR

 
Wie zijn rijbewijs op 75 jarige leeftijd of ouder wil verlengen moet aan het CBR een gezondheidsverklaring sturen. Er zijn veel klachten over de traagheid waarmee het CBR deze gezondheidsverklaringen nu verwerkt, waardoor grote achterstanden en een lange wachttijd zijn ontstaan.

Per computer
Het CBR wijst 75-plussers in een e-mail aan KNVG nadrukkelijk op de mogelijkheid om de gezondheidsverklaring digitaal aan te vragen. Dit komt de snelheid van verwerken ten goede aldus de afdeling voorlichting.

Hoe werkt het?
Wie ouder is dan 75 en zijn rijbewijs wil vernieuwen moet een rijbewijskeuring hebben door een arts. De gezondheidsverklaring moet 4 maanden voordat het rijbewijs verloopt toegestuurd worden aan het CBR, ook als er geen medische belemmeringen zijn. Zijn er mogelijk aandoeningen waarvoor een consult bij een medisch specialist nodig is of misschien een rijtest: begin dan 6 maanden voordat het rijbewijs verloopt.
CBR heeft aangekondigd de voorlichting over dit onderwerp te verbeteren en bereidt op dit moment een internetpagina voor waar 75-plussers alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden.  

Vragen over de voortgang van uw Gezondheidsverklaring?
Stuur een bericht via het CBR-contactformulier  

De internetsite is hier te vinden.

Themadag Zorg "Wat kan ik zelf doen?


Op woensdag 27 maart 2019 organiseren KNVG en NVOG een themadag over ontwikkelingen op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen.

Meer weten?
Ga naar: www.knvg.nl

 

Fusieproces KNVG/NVOG vordert gestaag.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 maart j.l. heeft de vergadering van bestuurders van lidverenigingen van de KNVG de uitgewerkte voorstellen voor de fusie met de NVOG besproken en op onderdelen geamendeerd. Daarna ging vergadering akkoord met de door de beide voorzitters gedane voorstellen.

Eenzelfde proces zal zich naar verwachting binnenkort bij de Algemene Ledenvergadering van andere fusiepartner de NVOG voltrekken.

Het formele fusievoorstel zal vervolgens geformuleerd worden waarna beide algemene ledenvergaderingen een finaal akkoord kunnen geven voor de fusie die naar verwachting medio 2019 een feit zal zijn.

Pensioendiscussie volgen?

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp