Copy

Dariet, ko spējat, ar to, kas Jums ir, tur, kur Jūs esat!  (T.Rūzvelts)


, tavas sajūtas ir pareizas – šomēnes DIA+LOGS Ziņu Lapa ir nedaudz neierasta. Veselus 2 gadus tā parādījās Tavā elektroniskajā pasta kastītē noteiktā veidolā, bet laika gaitā tomēr piedienas šo to pamainīt. Tāpēc savā jubilejas izlaidumā – tā ieguvusi citu tēlu, un, ceram, ka tādējādi būs jo saistošāka. Lai saulains un skaists mums visiem šis pavasara mēnesis!

SOCIĀLĀS SFĒRAS SPECIĀLISTIEM
Izsludinām pieteikšanos uz mūsu mācību centra IZAUGSME organizēto semināru „Robežu apzināšana un to profesionāla veidošana  palīdzošo profesiju  darbā”.
Seminārs notiks: 20. maijā no plkst 12.–18.00
Mērķauditorija: palīdzošo profesiju speciālisti
Dalībnieku skaits ierobežots. Vairāk info šeit
Priecājamies līdzi mūsu kolēģu biedrības AGIHAS iespējai sniegt palīdzību HIV infekcijas skartajām māmiņām. Ar A/S „Latvijas valsts meži” atbalstu uzsākts projekts “Mazulītis nav vainīgs”, kura ietvaros tiks sniegta palīdzība jaundzimušajiem bērniem, kuru mātes ir HIV pozitīva.
 
22. Aprīlī DIA+LOGS centrā, kā katru gadu pavasarī, viesosies Zviedru Sociālo darbinieku grupa. Viņu vizītes pie mums jau ir kļuvusi par tradīciju, kad Tautskolas sociālie darbinieki savu studiju ietvaros brauc iepazīties ar Latvijas pieredzi darbā ar sociāli atstumtajām mērķgrupām. Ja ir interese tikties ar cit-valstu kolēģiem, rakstiet vai zvaniet mums.
RAKSTI UN SLEJAS
(Sa)jūtas un instinkti pavasarī.

Pavasaris!! Putniņi čivina, strautiņ urdz, viss plaukst, viss mostas...tostarp arī dzīvnieciskie instinkti. Ne velti tas tiek dēvēts arī par runcīšu un kaķenīšu laiku. Visa daba rāda piemēru, cik jauki un patīkami ir nodoties radīšanai... Gadās tik ļoti aizplūst līdzi pavasarīgi siltajam vējam, ka apdomīgums, piezemētība, piesardzība kā tādas pērnās lapas sairst smalkos putekļos.
[Lasīt tālāk]

 
AKTIVITĀTES CENTRĀ "DIA+LOGS"
Tuvojas Lielā Talka! Nu tik būs pamatīga rosīšanās, spodrināšana, sakopšana! Atkritumus savākt ir svarīgi, tomēr būtiski ir tos ne tikai pārvietot no vienas vietas uz otru (proti, no meža uz atkritumu poligonu), bet, ja iespējams, sašķirot tā, lai radītu pēc iespējas mazāku piesārņojumu arī ilgtermiņā. Tas nozīmē – plastmasu izmest pie plastmasas, papīru pie papīra, stiklu pie stikla, bet bīstamus sadzīves atkritumus speciāli tiem paredzētos nodošanas punktos. Bet ko darīt, ja tiek uzieta izlietota šļirce?! To noteikti NEDRĪKST mest kopējā atkritumu maisā. Ieskaties šeit, kā rīkoties šādās situācijās.
DIA+LOGS CILVĒKS
Aleksandrs Bulatņikovs – medbrālis

Mani sauc Aleksandrs! DIA+LOGā strādāju kopš šī gada janvāra. Pārsvarā es darbojos mobilajā brigādē, kas veic izbraukumus darba dienu vakaros uz dažādiem Rīgas rajoniem, lai nodrošinātu kaitējuma mazināšanas pakalpojumus. Tomēr vienu dienu mēnesī manos pienākumos ietilpst darboties kā medbrālim (veikt HIV testus, sniegt konsultācija) centrā uz vietas. Par DIA+LOGu uzzināju no kolēģes. Esmu Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes 6. kursa students. Devīto gadu strādāju Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienestā, ārsta palīga amatā. Pabeidzu Paula Stradiņa Veselības un Sociālas aprūpes koledžu 2009.gadā(tagad LU P.Stradiņa koledža). Mans hobijs ir mans darbs un mācības. Esmu laimīgs tēvs un vīrs. Pēc Universitātes pabeigšanas ceru kļūt par vispārējo ķirurgu.

P.S. komentārs no biedrības vadības „Prieks, ka ar Aleksandra atnākšanu pie mums, sajūtam arī pieaugumu testu skaita ziņā un, kā dzirdam no mūsu kolēģiem, kas strādā izbraukumos ielās, sieviešu kārtas pārstāves izrāda lielāku interesi pakonsultēties pie mūsu mobilās vienības jaunā speciālista!”   
 
CITUR
Jau ziņojām, ka Latvija kā Eiropas Padomes prezidējošā valsts no 30.-31.martam rīkoja konferenci par Tuberkulozi un tās multirezistenci (EasternPartnershipMinisterial Conference on Tuberculosis and Its Multi- Drug Resistance).  Konferences noslēgumā dažādu Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu Veselības, Finanšu un Sociālo lietu ministri atbalstīja Rīgas Deklarāciju, kurā pausta nepieciešamība pēc mērķtiecīgas un kompleksas rīcības, lai mazinātu TB izplatību. Arī mūsu biedrības vadītāja Ruta Kaupe parakstīja šo svarīgo dokumentu DIA+LOGS vārdā. Cerēsim, ka šis solis drīzumā veicinās vēlamo izmaiņu rašanos. Vairāk info šeit
EHRN (Eirāzijas kaitējuma mazināšanas tīkla) vadības komiteja, kuras sastāvā ietilpst arī mūsu kolēģe Agita Sēja, 2.aprīlī Viļņā (Lietuvā) apstiprināja EHRN jauno 2015-2019.gada stratēģiju. Atgādināsim, ka organizācijas mērķis ir veicināt humānu un zinātniski pamatotu kaitējuma mazināšanu, ar mērķi uzlabot narkotiku lietotāju veselību un cilvēktiesību aizsardzību. Šī tīkla darbība koncentrējas Centrālajā, Austrumeiropas un Vidusāzijas reģionā. Vairāk info šeit, vai sazinoties ar mums pa tālruni 67243101
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 DIA+LOGS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
ziņu lapu sagatavoja: Lelde Zēna