Copy
Aan <<voornaam>> <<achternaam>>

Ben jij bekend met het Sectorplan Cultuur?

Als dat zo is zijn we heel blij, want wat we tot nu toe merken is dat de bekendheid ervan nog wel een flinke impuls kan gebruiken. Vandaar dit bericht aan jou!
 
Wat is het Sectorplan Cultuur?

Het is een plan dat door werkgevers- en werknemersorganisaties en sociale fondsen in de kunst- en cultuursector is geïnitieerd om het werken en de kansen van mensen die in deze prachtige sector actief zijn een flinke impuls te geven. Het 'sectorplan cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt' is een wat ambtelijke naam voor een geweldige regeling die inhoudt dat in principe iedereen die actief is in de kunst- en cultuursector of in de creatieve industrie, tot eind 2016, in aanmerking komt voor een bijdrage tot 50% in de kosten voor opleiding of ontwikkeling. Dit is mogelijk gemaakt door een investering van 4,4 miljoen euro, die voor de helft door de sector zelf en voor de andere helft door het ministerie van SoZaWe wordt gefinancierd.

Omdat het SFPK een van de partners is in het sectorplan cultuur wordt het met name voor NAPK aangesloten bedrijven in 2016 heel aantrekkelijk gemaakt om via deze regeling een aanvraag te doen voor ontwikkeling of opleiding, gericht op het hebben (en behouden) van duurzame professionele carrières.

Wie aan de reguliere SFPK-voorwaarden voldoet ontvangt, naast een bijdrage van tot 50 % door het sectorplan cultuur, een aanvulling door het SFPK tot maar liefst 90 %.

We vragen je daarom om deze informatie te delen met zoveel mogelijk medewerkers en freelancers in jouw organisatie!

Ken jij daarnaast mensen die misschien geen recht hebben op ondersteuning door het SFPK, maar die wel in de kunst- en cultuursector of de creatieve industrie werkzaam zijn? Ook zij kunnen gebruik maken van het sectorplan cultuur-aanbod via de website Optreden voor Jezelf


Deel deze informatie daarom a.j.b. met zo veel mogelijk mensen en laat deze kans niet onbenut! Je kunt de digitale flyer regisseer je carrière downloaden via de poster hieronder. Als je er op klikt opent er een pdf, waarin allerlei links staan naar het aanbod.

Lees verder en regisseer je carrière!


(Onderaan deze e-mail word je de mogelijkheid geboden om aan te geven dat je hierna geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. We respecteren het uiteraard als je dat doet, maar zouden het op prijs stellen als je ons daarbij liever niet als 'spammer' wilt markeren - waarvoor bij voorbaat dank!)
Als gevolg van allerlei ontwikkelingen is de arbeidsmarkt in grote delen van de cultuursector ingrijpend aan het veranderen. Om de huidige HR-praktijk in kaart te brengen en te onderzoeken hoe werkgevers met hun HR-beleid inspelen op deze veranderingen is er in het sectorplan cultuur ook geld vrijgemaakt voor een grootschalig HR-onderzoek onder organisaties in de kunst- en cultuursector. Het SFPK voert dit onderzoek uit. Ben je werkgever in de sector en wil je hier je medewerking aan geven, lees dan a.j.b. de oproep hiervoor op de website van het SFPK. (klik)
Website
Website
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Email
Email
Copyright © 2016 Sociaal Fonds Podiumkunsten, Alle rechten voorbehouden.
Je krijgt deze e-mail omdat je werkt in de (podium)kunsten, omdat je betrokken bent bij de activiteiten van het SFPK of omdat je zelf je interesse ervoor hebt aangegeven door je te abonneren via onze website. Wil je niet langer berichten van ons ontvangen? Afmelden kan via de link die je vindt onderaan deze e-mail.

Ons postadres is:
Sociaal Fonds Podiumkunsten
Piet Heinkade 5
Amsterdam, 1018 BR
Netherlands

Add us to your address book

abonnee afmelden    voorkeuren aanpassen