Copy
Nieuwsbrief 61 - Volley Tilburg - maart 2019
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email ons
Email ons
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube

Nieuwsbrief 61 - Volley Tilburg

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter 


Vaarwater een term die je kunt gebruiken in de sport waar boten de aanleiding geven tot een sportbeoefening. Vaarwater, nu kunnen we weer spreken over rustig vaarwater, wij als bestuur kunnen ons weer bezig houden met de vereniging Volley Tilburg.

We zijn bezig met trainers aan te stellen voor alle groepen voor zowel de dames als de herenkant van het eerste tot het laagste team. De TC is bezig met de teamindeling voor komend seizoen. De sponsorcommissie legt de laatste afspraken vast om sponsoren te vinden voor de komende seizoenen. De activiteitencommissie is bezig met onder andere het eindfeest en het Vrijwilligersfeest . De jeugdkampcommissie uiteraard met het kamp van september. Het wedstrijdsecretariaat is bezig met de zaalindeling qua speeltijden, kortom iedereen is in de activatiestand om het seizoen 2019-2020 nog succesvoller te maken dan de afgelopen seizoenen.

Woelig vaarwater, dat hebben we inmiddels achter ons gelaten, zonder in details te treden, hebben we moeten constateren dat de energie die steeds gestopt moest worden in vergaderingen en gesprekken met Raad van Advies en Stichtingsbestuur, beter in de vereniging geïnvesteerd had (moeten) kunnen worden. Op de ALV van 17/5 zullen we verdere uitleg geven over de toekomst van zowel vereniging als stichting op dit gebied.

Iedereen veel plezier de komende weken bij de laatste wedstrijden, bij de toernooien die daarop volgen en voor diegenen die gaan beachen, veel plezier en hopelijk al heel snel in de spoorzone.
 
Joep van Iersel                                                     
 

Visiedocument 'Gezond, Gelukkig en Geleerd in een sportief Tilburg' 


Beste leden van Volley Tilburg.

Op 12 maart j.l. hebben Volley Tilburg en Kunst&Kracht een visiedocument namens volleyballend en turnend Tilburg én namens de onderwijsinstellingen Willem II college en Onderwijsgroep Tilburg, aan wethouder de Ridder aangeboden. 
 
Het visiedocument schetst verschillende scenario’s in het gebied Stappegoor die mogelijk zijn om een “eigen dome” voor Volley Tilburg te realiseren. 

De wethouder en de aanwezigen van het sportbedrijf, sociaal domein en onderwijs spraken vol lof over het initiatief dat de sportverenigingen en het onderwijs samen hebben genomen, om de mogelijkheden voor multifunctionele voorzieningen te verkennen. Het is nu aan de raad om een uitspraak te doen over het aantal velden dat op Stappegoor gevestigd gaan worden en of er ook een turnzaal met vaste opstelling geplaatst gaat worden. 

Vanaf april zullen in de gemeenteraad verschillende documenten die betrekking hebben op sport in Tilburg worden besproken, een standpunt worden bepaald wat uiteindelijk gerealiseerd moet gaan worden op het gebied Stappegoor en uiteindelijk aan het eind van het kalenderjaar wordt door de raad besloten welke financiën hiervoor in de najaarsbegroting worden opgenomen.

Via deze link vind je het visiedocument “Gezond, Gelukkig en Geleerd in een sportief Tilburg” dat ook naar de raad en naar de media is gestuurd. 

De werkgroep accommodatie
Herman van de Aa
Norbert Jansen
Ben van Berkel
Gert-Jan Scholten
Joep van Iersel
Marlies Barthel                                       

Inschrijven Bedrijvencompetitie 


Beste Leden, 

Al jaren verzorgt Volley Tilburg voor de gemeente Tilburg het volleybalgedeelte voor "Sport Buiten Bedrijf", ook wel bekend als de bedrijvencompetitie. De gemeente wil via deze weg sporten verder stimuleren en de mogelijkheid bieden om samen met collega's te sporten. In mei en juni van dit jaar zal het volleybalgedeelte worden gehouden op dinsdagavond, waarbij wij indien gewenst starten met 2 clinics waarvoor de data nog moeten worden vastgesteld voor diegenen die nog nooit of weinig hebben gevolleybald. Daarna volgen 7 weken (7, 14, 21 en 28 mei en 4, 11 en 18 juni) waarin op de dinsdagavonden de wedstrijden van het bedrijventoernooi worden gehouden. Zoals altijd beloven dit weer gezellige avonden te worden met op de laatste toernooidag een feestavond. 

Zonder teams ontstaat er natuurlijk geen competitie en via deze weg willen wij jullie uitnodigen om samen met je collega's of een groep vrienden deel te nemen aan deze competitie. In bijgevoegde brief, die ook aan onze sponsoren zal worden verstuurd, staan nog wat meer details. 7 toernooiavonden kosten € 475 per team als je je opgeeft via de gemeente. Schrijf je een team op recreatief niveau in, dan krijg je per team 25% korting en kost deelname slechts € 356,25 voor 7 toernooiavonden, inclusief 2 clinics wordt dit € 400 per team. 
Heb jij een leuke groep collega's of vrienden, de teams mogen gemengd zijn, waarmee je een sportieve uitdaging wilt aangaan, meld je dan aan door een e-mail te sturen aan sponsoring@volleytilburg.nl. 
AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 9 APRIL!

Sportieve groeten, 

De Sponsorcommissie                                                 

Inleveren bondskaarten 


De bonds/spelerskaarten dienen via de trainers naar de ledenadministratie te komen. De trainers krijgen hier nog apart een mail over. Het gaat om alle teams die op zaterdag competitie spelen.
Leden die in de zomer gaan beachvolleyballen en hun bonds/spelerskaart nodig hebben, dienen dit duidelijk aan te geven bij hun trainer, zodat duidelijk is waarom hun bondskaart niet in het teammapje zit.

Inschrijvingen jeugdkamp 


Wat gaat de tijd toch snel! De inschrijvingen voor het jeugdkamp zijn alweer even open en gaan over een paar weekjes ook alweer sluiten. Dus wacht niet te lang meer en schrijf je in samen met je volleyballvriendjes, -vriendinnetjes en teamgenootjes! 

Inschrijven kan nog t/m 15 april via jeugdkamp.volleytilburg.nl. 
Ook zullen jullie een aantal van  ons misschien even langs zien komen bij jullie training, om ervoor te zorgen dat jullie het zeker niet vergeten!
 
Heb je eventueel nog vragen over het jeugdkamp? Dan zijn wij te bereiken via jeugdkamp@volleytilburg.nl. 

Activiteiten 

  • Zaterdag 6 april 2019 - Thuisdag met Feest
  • Zaterdag 11 mei 2019 - Bekerfinale Jeugd - Dordrecht
  • Zaterdag 11 mei 2019 - Vrijwilligersbedankavond en huldiging kampioenen
  • Vrijdag 17 mei 2019 - Algemene ledenvergadering
  • Vrijdag 6 t/m 8 september - Jeugdkamp

Ledenadministratie

Let op: leden die zich uit willen schrijven, kunnen dit doen tot 30 juni via het uitschrijfformulier op de site. Het evaluatieformulier van de TC is niet voldoende. 
ledenadministratie@volleytilburg.nl
 
Copyright © 2019 Volley Tilburg.


uitschrijven van deze mailing    mailing opties aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp