Copy
Nieuwsbrief 71 - Volley Tilburg - 23 oktober 2019
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email ons
Email ons
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube

Nieuwsbrief 71 - Volley Tilburg

Inhoud

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen
 

De kop is eraf, we hebben inmiddels 5 zaterdagen gespeeld. De Volley Tilburg teams hebben met wisselend succes het spits afgebeten.

Zijn we een vereniging of zijn we een club?
Binnen een club, speel je volleybal, betaal je contributie, drink je een drankje, ga je douchen en weer naar huis.
Binnen een vereniging, komt er meer kijken. Dat is een huis, waar meer wordt gedaan dan enkel gesport. Daar wordt kennis gedeeld, daar worden feesten gehouden, trainers en scheidsrechters opgeleid, stagiaires van opleidingen begeleid, velden en speeltijden ingedeeld, PR naar buiten toe geïnitieerd, sponsoren  binnengehaald, kortom, dat is meer dan een club. Daarom hebben we daar meer “handjes” voor nodig. Willen we ons verenigen, schroom dan niet te helpen, ieder uurtje dat je kunt helpen is voor diegenen die nu al veel doen een verlichting voor hun werk dat ze met liefde en plezier doen voor onze vereniging.  
                 
Enkel nieuwtjes die het vermelden waard zijn:
 • We hebben een samenwerkingscontract getekend met het Sport Medisch Centrum, ook gevestigd in T-kwadraat om de (para)medische hulp voor al onze leden en vooral de jeugd te borgen. Om blessures te behandelen maar ook om ze te voorkomen. 
  Voor AL onze leden komen er wekelijks een inloopspreekuur op het SMC, waarbij iedereen zich kan melden om eventuele blessures te laten onderzoeken en of advies over bepaalde klachten te krijgen. Tijd en locatie volgen a.s.a.p. Tevens is vanuit SMC toegezegd, dat iedereen gezien kan worden binnen 24 uur op werkdagen door een sportfysiotherapeut en indien noodzakelijk binnen 72 uur door een sportarts. Verder zijn ze bereid om op een avond informatie te verschaffen aan al onze trainers en willen ze een meet / testbatterij ontwikkelen samen met de trainers voor dames 1 en heren 1 maar ook voor onze promising jeugdspelers. De trainers mogen bepalen wie tot die categorie behoren.
 • No Jump Volleybal. In navolging van Walking Football, en Walking Hockey, heeft Herman van der Aa het voortouw genomen om iets soortgelijks te organiseren voor iedereen die gevolleybald heeft of overweegt met deze sport te stoppen. Door middel van enkele oefenpartijtjes, zijn hiervoor filmpjes naar de nevobo gestuurd en komt van die kant binnenkort een publicatie waarbij wij als vereniging samen met de nevobo een toernooi gaan organiseren op 29 december a.s. Dus als je niet op wintersport bent op zondag 29 december en wat kilo’tjes wilt verbranden? Zet de datum in je agenda! Nadere informatie volgt.
 • Brabant Cup, prestatief maar gezellig toernooi, als vanouds op 3de kerstdag. Dit jaar wordt het toernooi dus op vrijdag 27 december gehouden. Pauline gaat dit organiseren en kan best nog wat handjes gebruiken! De inschrijvingen hiervoor gaan binnenkort open. Houdt facebook en de nieuwsbrief in de gaten!
 • Scheidsrechters op zaterdag: voor de V6 (die iedereen vanaf 16 jaar moet halen) heeft bijna iedereen voldaan aan de eisen daarvoor. Voor de V4 moeten nog verschillende leden van onze vereniging een aangepaste lokale training doen. In overleg met de arbitragecommissie (verdere informatie komt van hen) zijn er nu 3 data gepland: dinsdag 8 oktober, donderdag 10 oktober en woensdag 30 oktober. Op de eerste 2 data zijn inmiddels 28 scheidsrechters opgeleid, op 30 oktober de volgende 14. Van Dames 1 en 2 en heren 1 en 2 gaan we nog nadere data vastleggen zodat iedereen binnen onze vereniging voldoet aan datgene wat we vastgelegd hebben in ons reglement, minimaal VS4 regio scheidsrechter zijn voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Het jeugdkamp was weer een groot succes, het thema grandioos en benieuwd wat deze “kamp-commissie” voor volgend jaar weer uit de hoge hoed tovert voor thema.
 • De feestcommissie heeft het grandioos gedaan en heeft besloten te stoppen in deze samenstelling, MAAR, ze hebben zelf gezorgd voor opvolging, dus iedereen bedankt van de oude groep en de nieuwe lichting, welkom, dat jullie maar vele feestjes mogen organiseren.
 • TC, bestaat, buiten de trainers (en schrik niet) op dit moment uit slechts 3 personen!! We moeten aan de bak om deze commissie, van groot belang voor het technisch beleid van onze vereniging te bemensen. Als je vindt dat je daar een bijdrage aan kunt leveren? Schroom niet om contact op te nemen met Chawa (tc@volleytilburg.nl), die op de aanstaande ledenvergadering gaat stoppen. (En toen waren er nog twee….)
 • Vergaderruimte. Samenwerking met ROC Tilburg heeft ertoe geleid dat we de vergaderruimte op de 2de verdieping -boven de kantine in T-kwadraat- mogen gebruiken voor commissievergaderingen, bestuursvergaderingen en voor de voor de voorbesprekingen van dames 1 en heren 1, op ÉÉN VOORWAARDE. De ruimtes moeten schoon en netjes worden achtergelaten.
 • Volgend jaar bestaan we 5 jaar. We gaan bij de ALV op 3 november een Jubileum-commissie instellen, dus als je je geroepen voelt om samen een programma op te stellen…. Be my guest!
Voorzitter Volley Tilburg,
Joep van Iersel

Bekerwedstrijden jeugd


Beste ouders van jeugdleden,
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief doen we dit seizoen wel mee met de bekerwedstrijden. We hebben er voor gekozen om alle eerste teams van de jeugd (MA1, JA1, MB1, JB1, MC1, JC1) af te vaardigen naar de bekerwedstrijden. Deze wedstrijden vinden plaats op de zondagen en de teams strijden voor de regiobeker. Met elk team laten we negen spelers (tien als er ook een libero mee gaat) meedoen. Heeft een eerste team niet voldoende spelers om mee te nemen, dan zullen de meest passende spelers van het tweede jeugdteam het bekerteam aanvullen. De meisjes spelen in de eerste ronde op 3 november al hun wedstrijden. Deze teams zijn inmiddels ook al op de hoogte gesteld. De jongens zijn de eerste ronde vrij en komen dus later in het seizoen in actie. Via de trainers van de teams worden de jongens en hun ouders geïnformeerd.

Jubileum commissie


Komend seizoen 2020-2021 bestaat Volkey Tilburg 5 jaar.
Dat willen we vieren. Het hele jaar door.

Om dat te kunnen realiseren, zullen we mensen nodig hebben die deze belangrijke taak op zich willen nemen. Deze commissie zal vallen onder de vrijwilligerscommissie, en met hun samen trachten dit te realiseren. Tevens zal er nauw samengewerkt worden met de sponsorcommissie om geld te genereren om dit te kunnen realiseren. 
Dus iedereen met een warm hart voor Volley Tilburg en zijn/haar capaciteiten wil gebruiken om een tijdsgebonden project mee op te zetten: meld je aan bij Nicole Pijnenburg via vrijwilligerscommissie@volleytilburg.nl

CMV 


Ook de CMV-ers hebben hun eerste wedstrijddag achter de rug in Loon op Zand. Het was weer even wennen aan nieuwe niveaus en nieuwe teams, maar gelukkig was duidelijk te zien dat iedereen er zin in had. Fijn dat we ook weer enthousiaste ouders hebben die de teams op positieve wijze aanmoedigen en coachen.

Omdat afgelopen seizoen veel kinderen zijn doorgestroomd naar de C-jeugd, begonnen we dit seizoen met afgeslankte trainingsgroepen. In rap tempo komen er nieuwe leden bij die na 3 proeftrainingen heel graag willen blijven. Dat betekent dat we aan de volgende wedstrijddag met meer teams kunnen deelnemen. Voor nieuwe leden en ouders: voor de spelregels verwijzen we jullie naar deze site:
https://www.nevobo.nl/cms/download/5481/CMV%20spelregels%202019-2021.pdf

Wedstrijdschema 2019-2020: reserveer deze dagen in de agenda!
17 november, De Hilver/Bivoc  Hilvarenbeek/Diessen
15 december, Volley Tilburg, Reeshof
12 januari, Dunamis Goirle
9 februari, Volley Tilburg, Reeshof
22 maart, CSS Gilze
19 april, Atak Waspik

Onze mini's van de week bij de afgelopen wedstrijden van Heren 1 en Dames 1.

Uitnodiging ALV 3 november 2019


Aan de leden van Volley Tilburg,       
Tilburg,  23 oktober 2019
Betreft: Algemene Leden Vergadering d.d. zondag 3 november

Beste leden,
Hierbij nodigt het bestuur je uit voor het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering, te houden op:
Zondag 3 november 2019 van 11u00 tot 13u00
In T Kwadraat, Olympiaplein 383 te Tilburg (vergaderzaal 2de verdieping)
Leden jonger dan 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordigers. Op deze Algemene Ledenvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen seizoen.

Agenda
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 17 mei 2019 (zie bijlage 1)
 3. Aanpassing huishoudelijk reglement voor opzeggen (zie bijlage 2) stemming
 4. Aanstellen kascontrolecommissie: Linda Lens, Karel Klaassen, reserve (stemming)
 5. Financiële verantwoording seizoen 2018-2019
 6. Accommodatie volgend seizoen (ter informatie)
 7. Bestuurssamenstelling (zie bijlage 3) (stemming)
 8. Organogram (zie bijlage 4) (ter informatie)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Met eventuele vragen kun je contact opnemen met ondergetekende of een van de andere bestu­­­­­ursleden. Kun je niet aanwezig zijn, dan kun je je afmelden via secretaris@volleytilburg.nl.
 
Met sportieve groeten,
namens het bestuur van Volley Tilburg
 
Marlies Barthel,
Interim secretaris Volley Tilburg
Volmachtbewijs bij afwezigheid

Activiteiten / belangrijke data! 

 • 3 november 2019: Algemene Leden Vergadering ALV (11 uur - T-Kwadraat)
 • 27 december 2019: Brabant Cup
 • 29 december 2019: No Jump Volleybaltoernooi + demo wedstrijd

Ledenadministratie


Verhuisd? Of iets aan je gegevens veranderd? Geeft het door aan de ledenadministratie via: 

ledenadministratie@volleytilburg.nl
 
Copyright © 2019 Volley Tilburg.


uitschrijven van deze mailing    mailing opties aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp