Copy
Nieuwsbrief 70 - Volley Tilburg - 15 oktober 2019
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email ons
Email ons
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube

Nieuwsbrief 70 - Volley Tilburg

Inhoud

Bij een grote vereniging is elke dag een nieuwe uitdaging


Vanwaar dit schrijven? Wij vinden als bestuur dat we duidelijk en transparant moeten zijn. Wij merken dat we besluiten en afspraken vaak uitleggen aan (te) weinig mensen. Hierdoor rijzen er vragen bij de leden, die heel legitiem zijn. We hebben ons daarom voorgenomen vaker met alle leden te communiceren over wat er in de vereniging gebeurt. We hopen dat er hierdoor minder ruis op de lijn komt.

Zoals de meeste leden weten is de financiële situatie van de vereniging verre van rooskleurig. We hebben de afgelopen twee seizoenen verlies gemaakt. Zouden we het kosten-baten plaatje op volleybalgebied dekkend willen krijgen, dan moet de contributie schrikbarend omhoog. Dat wil niemand. We zijn dus aangewezen op acties voor en door de vereniging, op subsidies van en voor speciale projecten en van sponsoren. We vinden het belangrijk dat jullie leden hiervan op de hoogte zijn, met ons meedenken en mee op zoek gaan naar mogelijkheden. Dat is ook de reden dat er in een van de laatste nieuwsbrieven een oproep heeft gestaan om na te gaan of er nog bedrijven te benaderen zijn, die het volleybal een warm hart toedragen en Volley Tilburg willen sponsoren.

Als bestuur zien we geen andere mogelijkheid om als eerste doel te hebben: er weer een financieel gezonde organisatie van te maken. Hierbij horen helaas impopulaire maatregelen.

Om de tering naar de nering te zetten, hebben we als bestuur moeten besluiten om een aantal zaken on hold te zetten. In de bestuursvergadering van eind juni, hebben we gesproken om niet deel te nemen aan de bekercompetitie en beperkt aan de NOJK. Vorig seizoen waren de kosten van beiden samen rond de 6000 EURO voor onze vereniging. Op de ALV is door de leden aangegeven dat het niet gepast is deze kosten door de ouders op te laten brengen. Om die reden hebben we besloten om dit jaar niet mee te doen voor de beker en om het NOJK te financieren moest gezocht worden in het budget voor de trainersvergoedingen. Voor de beker is abusievelijk ingeschreven, dat kost dus geld, maar nu nog terugtrekken kost nog meer geld, dus voor de beker hebben we besloten wel jeugdteams af te vaardigen. Er zullen helaas geen extra trainingen daartoe gegeven kunnen worden. Dat betekent dan ook dat er geen financiële ruimte meer is om teams af te vaardigen naar de NOJK.

Zoals jullie mogelijk in de krant al eerder gelezen hebben dan hier (excuses daarvoor), is Marcel Leijten geen trainer/coach meer van dames 1. De chemie tussen de trainer en het team was er niet.  In goed overleg tussen D1 en Marcel is door hen besloten dat de samenwerking beter beëindigd kan worden. Gelukkig wil Marcel helpen daar waar dat kan binnen de vereniging en daar zijn we heel blij mee.

Ter informatie, op zondag 3 november van 11 tot 13 uur is de ALV in T-kwadraat, waar we de financiële verantwoording van het afgelopen seizoen voorleggen en daarnaast 3 nieuwe bestuursleden aan u voorstellen.  We hopen u allen te zien.

Het Bestuur van Volley Tilburg

Activiteiten / belangrijke data! 

  • 3 november 2019: Algemene Leden Vergadering ALV (11 uur - T-Kwadraat)

Ledenadministratie


Verhuisd? Of iets aan je gegevens veranderd? Geeft het door aan de ledenadministratie via: 

ledenadministratie@volleytilburg.nl
 
Copyright © 2019 Volley Tilburg.


uitschrijven van deze mailing    mailing opties aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp