Copy
Volley Tilburg - Tellen & Fluiten - Update 5 - 14 maart 2019
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email ons
Email ons
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube

Tellen & Fluiten - Update 5

Tellen & Fluiten seizoen 2018-2019


Met ingang van dit seizoen zal het indelen van scheidsrechters, tellers, ballenkinderen en lijnrechters (H1) anders zijn dan afgelopen seizoenen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opgelegde taken ligt bij het team zelf.

Per thuisdag worden er teams ingedeeld om te fluiten of te tellen. Het is dan aan het team om te regelen wie wanneer aan de beurt is. Deze schema’s worden van tevoren rond gemaild, op Facebook gezet en het schema krijgt een plek op de website, zodat het schema voor iedereen op elk moment te bekijken is.

Het is voor de arbitrage commissie een hele klus om alles goed in te delen! We proberen er voor te zorgen dat alle teams over het hele seizoen ongeveer evenveel taken hebben uitgevoerd. Om dit goed te kunnen doen hebben we een aantal spelregels:

Spelregels:
1.
Iedereen die in dit seizoen 16 jaar of ouder is of gedurende het seizoen 16 jaar wordt moet een licentie halen (V6 licentie, www.volleybalmasterz.nl).
2. A-, B- en C-jeugd die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt worden alleen ingezet als teller of ballenkind (indien er leden jonger dan 16 jaar zijn die graag als scheidsrechter aan de slag willen neem dan contact op met de arbitrage commissie)
3. Iedereen van 18 jaar en ouder stroomt door naar de V4 licentie. We gaan hierover in gesprek met de Nevobo omtrent de organisatie hiervoor (berichtgeving hierover volgt later).
4. We houden rekening met het indelen van onervaren scheidsrechters en zorgen (daar waar nodig of op aanvraag) voor ondersteuning van een ervaren scheidsrechter.
5. De opgelegde taak gaat altijd door! Ook als er wedstrijdwijzigingen zijn doorgevoerd.
6. Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn dan zorg je zelf voor vervanging vanuit je eigen team of vanuit een ander team.

Verantwoordelijkheid ligt bij het team
Het is de verantwoordelijkheid van het team om te zorgen, dat er een teller of fluiter geregeld word en dat die dus op tijd aanwezig zijn. Alle trainers/teammanagers/teamouders hebben een aparte mail met uitleg gekregen en zullen dit ook met het team bespreken. Zij hebben ook het schema voor de eerste thuisdag ontvangen, zodat er snel een indeling gemaakt kan worden. De resterende schema’s van de eerste helft zullen zo snel mogelijk uitgestuurd worden. 

Schema thuisdagen
In het schema zijn de spelende teams aangeduid in het zwart. Alle tellende taken zijn in het rood aangegeven en de scheidsrechters zijn blauw. Op plekken waar een X staat, zal een externe scheidsrechter de wedstrijd fluiten. A-, B- en C-jeugd mag in tweetallen tellen. Tellers en fluiters dienen een half uur vóór de wedstrijd aanwezig te zijn.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie een mail sturen naar arbitrage@volleytilburg.nl

NIEUW IN HET SCHEMA: Vanaf nu zal ik achter de teams de licentie vermelden, die minimaal nodig is om de wedstrijd te mogen fluiten. Dit om te lage licenties te voorkomen. Geef dit ook door aan je team.

Hieronder de codes en de daarbij behorende niveaus die gefloten mogen worden:

Codes van scheidsrechters
R1/ V1 = Derde divisie en lager
R2/V2 = Promotieklasse en lager
R3 = VS-3 cursist (promotieklasse)
V4 = 1e klasse en lager ( afgeronde VS-2 opleiding)
V5 = VS-2 cursist in opleiding
V6 = 3e klasse en jeugd A t/m C (excl. Topklasse A en B jeugd) d.m.v. VolleybalMasterz

Teams dienen zelf voor vervanging te zorgen, met de juiste licentie. Bij het uitvallen van je eigen team, blijven de tel- of fluit taken wel bestaan!
Bij twijfel altijd even contact opnemen met de arbitragecommissie, want voor wedstrijden, die gefloten worden door iemand met een te lage licentie, krijgen we een boete.

Fluiters en tellers dienen zich een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijd tafel. Zorg ook voor het goed invullen van het DWF, dat er geen informatie vergeten wordt!

Voor het ballenteam geldt:
- er moeten minimaal 6 spelers aanwezig zijn, maximaal 8 spelers.
- zelf voor vervanging zorgen, indien minder dan 6 spelers aanwezig zijn
- om 19.15 u melden bij de wedstrijd tafel
- sport schoenen dragen


Klik hier voor het schema van 16-3-2019

Klik hier voor het schema van 30-3-2019

De schema's staan ook op de website op www.volleytilburg.nl/documenten.

Succes en een sportief volleybal seizoen!

De arbitrage commissie.

Vragen?


Wil je meer weten of heb je een vraag over het tel- en fluitschema? 

arbitrage@volleytilburg.nl

 
Copyright © 2019 Volley Tilburg.


uitschrijven van deze mailing    mailing opties aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp