Copy
Dit is de nieuwsbrief van de gemeente Ten Boer over Woldwijk
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? 
Bekijk hem in je browser
Met het tekenen van de oprichtingsakte door de kersverse bestuursleden Wout Brinkhuis en Ruud van der Kraats is weer een grote stap gezet in de nog jonge geschiedenis van Woldwijk. De komende maanden zullen er nog een paar volgen: de huurovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente zullen afgesloten worden en de eerste leden zullen zich aansluiten bij de coöperatie.
Ook zal de komende maanden duidelijk worden hoe het AZC zijn plek in Woldwijk zal krijgen: waar komt het precies en wat wordt de relatie met de coöperatie.
Met de provincie Groningen zijn inmiddels gesprekken gaande over een speciale experimenteerstatus voor Woldwijk; met een zorgvuldige ruimtelijke inpassing is dan een flexibele toepassing van regelgeving mogelijk.
Akte van oprichting getekend

Op donderdag 21 juli tekenden bestuursleden Wout Brinkhuis en Ruud van der Kraats de akte van oprichting van de coöperatie Woldwijk. De komende weken en maanden zullen ook de andere benodigde contracten en overeenkomsten worden opgesteld.
 
Reflectieteam weer bijeen

Op 11 mei is het reflectieteam voor het eerst sinds de raadsvergadering van november 2015 weer bijeen geweest. Dat betekende dat veel bijgepraat moest worden. De twee andere onderwerpen van gesprek waren de rol en positie van het reflectieteam in de hele Woldwijkorganisatie en de personele bezetting van het reflectieteam. Over die rol en positie wordt a.s. woensdag 27 juli verder gepraat.
 
Besluitvorming AZC

In mei besloot de gemeenteraad tot de vestiging van een AZC van 300 mensen in Ten Boer. De precieze lokatie is nog niet helemaal duidelijk, maar het zal ergens in Woldwijk zijn. Vertegenwoordigers van de coöperatie en het reflectieteam zijn vertegenwoordigd in o.a. de klankbordgroep die zich buigt over de ruimtelijke inpassing.
Meer informatie is te vinden op: http://www.tenboer.nl/asielzoekers
Planning komende maanden

Woensdag 27 juli : bijeenkomst reflectieteam
Maandag 1 augustus: reguliere bijeenkomst initiatiefnemers
Maandag 22 augustus: reguliere bijeenkomst initiatiefnemers
Eind augustus/begin september: bijeenkomst reflectieteam
Maandag 5 september: overleg provincie-gemeente over experimentele status Woldwijk
Maandag 5 september: 1e bijeenkomst klankbordgroep AZC
Maandag 12 september: reguliere bijeenkomst initiatiefnemers
September: huurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst naar college en raad
Maandag 3 oktober: reguliere bijeenkomst initiatiefnemers
Zaterdag 8 oktober: feestje! (ovb, nadere info volgt)
 
Vleeskoeien Langereis eerste Woldwijkers

Koe en Jij is initiatiefnemer van de coöperatie Woldwijk. Eén van hun activiteiten op Woldwijk is het houden van vleeskoeien. Onlangs zijn de eerste koeien gearriveerd. Lokale voedselproductie in een gebied waar landbouw, duurzaamheid en het dorp samenkomen! 
Raadscommissie bijgepraat

Op woensdag 8 juni jl. werd de raadscommissie in Ten Boer bijgepraat over de stand van zaken rond Woldwijk. De actuele thema’s passeerden de revue: de stand van zaken rond de initiatieven, het werven van de bestuursleden, de inpassing van het AZC, de statuten en de overeenkomsten met de gemeente en de huidige beelden bij de ruimtelijke inrichting van het gebied. De hele presentatie is te bekijken op
preziwoldwijk8juniversie6juni16
Copyright © 2016 Gemeente Ten Boer, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij het project "Woldwijk". Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je hieronder afmelden.

Email Marketing Powered by MailChimp