Copy
Dit is de nieuwsbrief van de gemeente Ten Boer over Woldwijk
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? 
Bekijk hem in je browser
Woldwijk

Woldwijk is een gebied.ten noorden van de kern Ten Boer. Van het gebied is ruim 39 ha. in bezit van de gemeente Ten Boer. Op het terrein staan een woning en een boerderij die ook in eigendom van de gemeente zijn. Het gebied is in 2007 aangekocht, maar zal door de crisis niet op korte termijn ontwikkeld worden als woningbouwlocatie. Op dit moment wordt de grond verpacht voor agrarisch gebruik en is een deel in gebruik als tijdelijke locatie voor Innersdijk.
De gemeenteraad heeft ruimte gegeven om een tijdelijke invulling van Woldwijk te verkennen. Daarbij zijn drie voorwaarden gesteld: het moet duurzaam zijn, meer opleveren dan de huidige pacht en de plannen moeten iets betekenen voor de inwoners van Ten Boer. 
Van Woldwijk kunnen we een plek maken waar we kunnen experimenteren, waar we kunnen kijken wat Ten Boer "toekomstbestendig" maakt.  Door het anders te doen, maar ook door voort te bouwen op wat er al is. Je kunt dan denken aan lokale voedselproductie, opwekking van duurzame energie, experimenten met aardbevingsbestendig bouwen, het bieden van dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Stand van zaken en vervolgplanning


Er hebben twee avonden plaatsgevonden waar zo'n 40 mensen aanwezig waren. Inwoners van Ten Boer, omwonenden van Woldwijk, vertegenwoordigers van organisaties uit Ten Boer en omstreken. Daar werden de eerste ideeën en initiatieven besproken.
Daarna is met iedereen die mee wilde doen aan het vervolg apart gesproken; welk initiatief wil je mee aan de gang, aan welk plan wil je je verbinden, hoe wil je verder betrokken zijn?
Daar zijn meer dan 20 concrete initiatieven uit voortgekomen. Ze zijn onder te brengen in clusters: (experimenteel) bouwen, zorg, horeca, voedsel/agrarisch, wonen/werken/ontmoeten en energie. Daarnaast zijn er mensen die zich willen bezighouden met de organisatorische kant, het beheer van het gebied of met de manier van inrichten van het gebied.
 
In de zomermaanden gaan we in een 2e ronde met deze clusters van initiatieven aan de slag om weer een stap verder te komen. Daarnaast gaan we met een groep vertegenwoordigers uit Ten Boer  (omwonenden, vertegenwoordigers van organisaties, raadsleden, etc.) een klankbordgroep vormen die aan de hand van criteria de waarde van de initiatieven voor Ten Boer kan beoordelen. Welke bijdrage levert een initiatief aan de uitdagingen waarvoor de gemeente Ten Boer zich gesteld ziet?
Na de zomer kunnen we dan een startdocument gaan voorbereiden voor de raad en bij goedkeuring van de raad kunnen we snel starten met de eerste initiatieven.

Meer informatie


Er is inmiddels al heel wat informatie over "het project Woldwijk". Kijk bv. eens op http://www.woldwijk.nl Daar staat bv.ook het raadsvoorstel uit november 2014 en de Prezi-presentatie die gebruikt is voor de raadscommissievergadering van 10 juni jl.

Woldwijk heeft ook een twitteraccount: www.twitter.com/woldwijk
En een Facebookpagina: www.facebook.com/woldwijk

En in maart stond er een leuk artikel in de Regiokrant over de eerste Woldwijkavond.
Deze nieuwsbrief

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent (geweest) bij Woldwijk of omdat we denken dat je geinteresseerd zou kunnen zijn.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan heel gemakkelijk via de link onderaan de nieuwsbrief.
Doorsturen wordt van harte aangemoedigd en nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief kunnen naar nieuwsbrief@woldwijk.nl

 

Twitter
Website
Email
Facebook
Copyright © gemeente Ten Boer 2015 All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij het project "Woldwijk". Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je hieronder afmelden.

afmelden voor deze nieuwsbrief   wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp